( Službeni glasnik RS 15/2016).

određivanja minimalnih cena izrade prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i ...

( Službeni glasnik RS 15/2016). - Сродни документи

( Službeni glasnik RS 15/2016).

http://urbanizamnp.rs/download/CENE-ZAVODA-ZA-URBANIZAM-GRADA-NOVOG-PAZARA.pdf

određivanja minimalnih cena izrade prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i ...

Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 10/2014

http://www.tsz.edu.rs/test/dokumenta/npp/tm_10_2014.pdf

27 авг 2014 ... Наставни план и програм општеобразовних предмета средњег стручног ... гласник", број 6/90 и "Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, ...

Službeni glasnik

http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/59710083-9130-4d1e-8d24-127548308d76/Pravilnik_LAT_strucni ispit_za poslove priv.obezbedj. i redarske sluzbe.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mUrKFeb

o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske ... Ovim pravilnikom uređuje se organizovanje, sprovođenje i način polaganja ... Kandidat je položio stručni ispit ako je na ispitu za svako ispitno pitanje dobio ... Uverenje služi kao dokaz za izdavanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i ...

Sluzbeni glasnik - broj 121.pdf

http://ruczrs.org/wp-content/uploads/2019/09/zakonozastitiispasavanjuuvanrednimsituacijama1.pdf

10. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 121. 25.12.2012. Page 3. 25.12.2012. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 121. 11 ...

Službeni glasnik - optimus.CMS

http://cms.optimus.ba/Avanti_ApplicationFiles/66/Pages/Odluka%20o%20javnim%20parkirali%C5%A1tima%20na%20podru%C4%8Dju%20op%C4%87ine%20Tuzka%20%28Sl.%20glasnik%20op%C4%87ine%20Tuzla,%20br_%202%20-%202009_01%29.pdf

o javnim parkiralištima na području općine Tuzla. I OPĆE ODREDBE. Član 1. ... i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području općine Tuzla. ... Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenom ...

Službeni glasnik br 2/2009

http://www.medicinskazemun.edu.rs/2-2009.pdf

17 феб 2009 ... "ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА" за II, III и IV разред, замењује се новим ... Фармацеутска израчунавања (процентуални састав смеше, ...

Službeni glasnik br 6/2002

http://www.medicinskazemun.edu.rs/6-2002.pdf

9 сеп 2002 ... 3) за образовни профил: "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ": (1) за предмет: "ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ" у III разреду, речи: "(2 часа ...

Službeni glasnik br 2/1993

http://www.medicinskazemun.edu.rs/2-1993.pdf

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК. 7. Музичка култура. Ликівна уметност че момим фокзхчко васпитање. Одбрана и заштита. 30. 11.

Glasnik 98 - JP NIO Službeni List BiH

http://sllist.ba/glasnik/2013/broj98/Glasnik098.pdf

16 дец 2013 ... Utvrđuje se da privredni subjekt Apatinska pivara Apatin ... NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina -.

„Službeni glasnik RS”, broj 20/15

http://arhiva.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/LAT.Pravilnik%20o%20utvrdjivanju%20zdravstvene%20sposobnosti%20ZOOM.pdf

9 мар 2016 ... 1) uvid u Izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju fizičkog lica za ... Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i ...

Službeni glasnik BiH, broj 83/19

http://www.upfbih.ba/uimages/dokumenti/Uputstvo20o20dostavljanju20podataka20iz20knjigovodstvenih20evidencija20elektronskim20putem.pdf

24 pro 2019 ... knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, prava i obaveze ... i) identifikacioni (PDV) broj za dobavljača registriranog obveznika PDV-a ...

Sluzbeni glasnik SO Raska br. 162 b().cdr

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/raska/raska_pdf/raska-162-2016.pdf

15 јун 2016 ... општине Рашка, је на предлог Верификационог одбора, ... ОСНОВНА СРЕДСТВА (збир од 3070 до 3104) ... школе "Рашка" у Рашки:.

službeni glasnik - Općina Bol

https://www.opcinabol.hr/pdf/06-17.pdf

6 srp 2017 ... Branko Mikulić, član. 3. Neda Kraljević, član. 4. Boris Škrbić, član. 5. Željko Eterović, član. 6. Breza Marinković, član. 7. Ivona Radić, član.

Službeni glasnik br 2/2008

http://www.medicinskazemun.edu.rs/2-2008.pdf

18 мар 2008 ... Положај болесника у постељи (активан, пасиван, принудан). Померање и окретање непокретног болесника у постељи. Устајање ...

Službeni glasnik - Grad Tuzla

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/Sluzbeni-glasnik-Opcine-Tuzla-br.-2-2012.pdf

mjene Regulacionog plana područja Stupine-Ušće – prostor poslovno-stambene zone Stupine u ... Jasmin Imamović. 2. Na osnovu člana 74. stav 1. Zakona o ...

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК SLUŽBENI GLASNIK

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/prijepolje/prijepolje_pdf/prijepolje-02-2019.pdf

20 феб 2019 ... Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. („Сл.ГЛ.РС“ бр. ... Pravilnika o sa- držini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog ...

službeni glasnik - Grad Bihać

http://bihac.org/cms/features/documents/uploads/1502982364349380292.pdf

3 pro 2015 ... Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i ... Ulica Dobrih bošnjana. 19. ... 59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i.

''Službeni glasnik BiH'', broj: 72/11 PRAVILNIK

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/bosniaAndHerzegovina/files/law_products_9.pdf

Ovim pravilnikom propisuju se posebni uslovi za higijenu hrane za životinje koji ... nepatvoreni i tržišnog kvaliteta, te ako pravilnim korištenjem ne predstavljaju.

Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA

http://sjenica.rs/dokumenti/glasnik/Sluzbeni_glasnik_023-2019.pdf

8 нов. 2019 ... rođen je 29. januara 1976. godine, u selu Buđevo, općina Sjenica. Osnovnu i srednju školu završio je u Sjenici. Кao pripadnik Ministarstva ...

''Službeni glasnik BiH'', broj: 82/13 PRAVILNIK

http://faolex.fao.org/docs/pdf/bih148820.pdf

e) U slučaju proizvoda od svinjskog i goveđeg mesa, koje sadrži i meso iz tačke d) ... vrsta sirovog ili blanširanog goveđeg mesa (goveđi gulaš), svinjskog mesa.

“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br - Sud BiH

http://www.sudbih.gov.ba/files/docs/zakoni/en/Zakon_o_izvrsenju_krivicnih_sankcija_pritvora_i_drugih_mjera_izmjene_i_dopune_97_07_eng.pdf

Pursuant to Article IV.4.a) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the Parliamentary Assembly of. Bosnia and Herzegovina, at the 16th session of the ...

službeni glasnik - Općina Vitez

http://www.opcinavitez.info/upload/SluzbeniGlasnik/2015/Sluzbeni%20glasnik%2001%202015.pdf

6 velj 2016 ... (4) BROJ DJECE KOJA SE ŠKOLUJU IZ ISTOG. DOMAĆINSTVA ... “Centar” Vitez broj 01-023-81/91 od 01.10.1991. godine i Odluke o izmjeni ...

''Službeni glasnik BiH'', broj: 37/09, 39/12 PRAVILNIK

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/bosniaAndHerzegovina/files/law_products_13.pdf

Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, ...

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU («Službeni glasnik RS» br. 26 ...

http://www.birosat.rs/zakoni/zakon%20o%20porezima%20na%20imovinu.pdf

Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti: 1) pravo ... Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice.

„Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/akta_procedura/2014/2220-14Lat.pdf

2 јун 2014 ... Valjevo. Rukovodioci Uprave za civilnu zaštitu angažovani su u Odeljenju za vanredne situacije u Jagodini, u cilju organizacije i sprovođenja ...

B1 - Službeni glasnik - Općina Gornji Vakuf

https://www.gornjivakuf-uskoplje.ba/dokumenti/glasnici/2004/2004-1-B.pdf

15 sij 2004 ... «Kike,tike tačke» u Sarajevo . III. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf – Uskoplje. IV.

„Službeni glasnik BiH“, broj: 69/09 - Vanjskotrgovinska komora BiH

http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/01/prav_registriranje_vozila-_s_gl_bih_69-09_.pdf

11. odjava vozila;. 12. promjena registarskih tablica;. 13. izdavanja isprava o vozilu;. 14. način vođenja evidencija o registriranim vozilima b) izgled i sadržaj: ...

Službeni glasnik - Ministarstvo Finansija i Trezora BiH

http://www.mft.gov.ba/bos/images/stories/chj/Registri/2017/Preciscen%20tekst%20Odluke%20o%20kriterijima%20%28bos%29.pdf

Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine. („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 32/12), Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i.

„Službeni glasnik BiH“ br. 28/14 - Ministarstvo pravde Bosne i ...

http://www.mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti/uprava/ispiti/pravosudni/BJ_28_14.pdf

14 tra 2014 ... Босни и Херцеговини" - приручник за полагање правосудног испита ... praksu kao uvjet za polaganje pravosudnog ispita. B) PRIJEDLOG ...

Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RS“, br ...

http://cad.gov.rs/upload/regulativa/Pravilnik%20o%20vazduhoplovnom%20informisanju%20%28Sl.glasnik%20RS,%20br.%2061-16%29.pdf

значење јасно и без потребе да се провере други документи, да може да се ... метеорологију према авио-превозиоцима, који се односе на брифинг, ...

„Službeni glasnik RS”, broj 20/15 - муп републике србије

http://arhiva.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Pravilnik%20o%20postupku%20izdavanja_izgledu%20i%20sadr%C5%BEini%20obrazaca%20i%20isprava%20o%20oruzju-lat.pdf

26 феб 2016 ... Potvrda o predaji oružja u vlasništvo Republike Srbije. Član 5. ... Odobrenje za unošenje i nošenje oružja i municije pripadniku stranih službi ...

Službeni glasnik broj 7 - Općina Petlovac

https://www.petlovac.hr/sluzbeni-glasnik/2015/59-2015-sluzbeni-glasnik-broj-7/file

31 pro 2015 ... 2015. g. od Tvrtke „Emmezeta“ Osijek, o d o b r a v a se nabavka uredskih fotelja i ormarića tipa „ladičar“ za potrebe rada JUO Općine Petlovac ...

službeni glasnik - Koprivničko-križevačka županija

http://kckzz.hr/wp-content/uploads/2019/04/Sluzbeni_glasnik_br3_2019.pdf

23 tra 2019 ... grobnog mjesta na korištenje, usluge ukopa i prodaju izgrađenih grobnih ... Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop ...

Službeni glasnik br. 7 - Općina Funtana-Fontane

https://www.funtana.hr/wp-content/uploads/2018/09/Slu%C5%BEbeni-glasnik-br.-7-5.pdf

23 pro 2013 ... 2,28. 6. Komunalni redar-referent. 1,46. 7. Računovodstveni referent ... Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret ... (sjeverni rotor na ulazu u naselje - ulaz u AC Puntica - skretanje u naselje ...

Službeni glasnik 7/2019 - Općina Čeminac

http://www.ceminac.hr/index.php/dokumenti/category/44-sluzbeni-glasnik-2019?download=565%3Asluzbeni-glasnik-7-2019

6 ruj 2019 ... 661, k.o. Grabovac odabire se kao najpovoljnija ponuda tvrtke MIJO ... relaciji Čeminac - Beli Manastir, Čeminac - Osijek, Grabovac - Beli ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.