Značenje nekih starih geografskih i etničkih imena na balkanskom ...

janka kod Hetita. Značenje reči se može objasniti i iz baskovskog ... oQOç „Karpati" = predalb. karpe, karme (m < p--n akuzativa) „stena" ilirski Crepsa, Crexi ...

Značenje nekih starih geografskih i etničkih imena na balkanskom ... - Сродни документи

Značenje nekih starih geografskih i etničkih imena na balkanskom ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_5_6_1933_zupanic_znacenje.pdf

janka kod Hetita. Značenje reči se može objasniti i iz baskovskog ... oQOç „Karpati" = predalb. karpe, karme (m < p--n akuzativa) „stena" ilirski Crepsa, Crexi ...

Englesko-srpski recnik geografskih imena.pdf

https://repo.etfovac.com/srpski-jezik/Tvrtko%20Prcic%20-%20Englesko-srpski%20recnik%20geografskih%20imena.pdf

Podrazumeva se poznavanje oba izvorna (engleska) oblika imena – izgovornog, kao glavnog, te pisanog, kao dopunskog, budući da na osnovu samo pisanog ...

tipovi kuća na balkanskom balkanskom poluostrvu - Departman za ...

https://www.dgt.uns.ac.rs/download/regionalna_geografija/geonaselja-05.pdf

Danas su retka i u planinskim predelima služe kao pomoćne zgrade. Zavisno od materijala od koga su građene, nazivaju se: Privremena staništa naroda na ...

O ETIMOLOGIJI NEKIH FREKVENTNIH IMENA Na području ...

http://izj.unsa.ba/files/1978-7-1/5-MateSimundic39-44.PDF

U našim je sjevernim krajevima svaki Alojzij i danas Vjekoslav, u primorju je Vjekoslavom opet svaki. Lujiđi (tal. Luigi) i njegova odmilica ili hipokoristik Điđi (tal.

RUKOVET STARIH OSOBNIH IMENA SIBENSKOGA KRAJA (VIII.)

https://hrcak.srce.hr/file/271373

Ostavljam po strani ilirska i rimska, izlozit eu rukovet nepoznatih hrvaltsl~ih oso!bnJih ian en 8. zabi'lj ezeD'ih udotionimSlk'lliptamaJ. Ta su osobna imena i ...

TIPOVI KUĆA NA BALKANSKOM BALKANSKOM POLUOSTRVU

https://www.dgt.uns.ac.rs/download/regionalna_geografija/geonaselja-05.pdf

istočnjačke kuće. ➢ opasane visokim zidovima; prostorije orijentisane ka dvorištima. Grčko-egejske kuće egejske kuće. ➢ župski predeli Makedonije. ➢ bondruk ...

OBLIK I ZNAČENJE STANOVITIH OSOBNIH IMENA U »POVIJESTI ...

https://hrcak.srce.hr/file/196240

lježeno mnoštvo osobnih imena i prezimena poznatih povijesnih ličnosti, manje znanih te onih koji su ... Bez obzira na imensko i prezimensko značenje Desa ... Od lat. predloška Iohannes postalo je opće ime Ivan. od grčkoga Jovan. Našlo se ...

mogućnost prezentovanja nekih obaveznih i nekih naprednih ...

https://matematika.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/zavrsni-radovi/matematika/RebekaCorba.pdf

koja predstavlja obavezan sadržaj iz gradiva prvog razreda gimnazije. Prikazani su i ... modela, i opisan je drugi eksperiment koji je izveden na ovaj način sa istom grupom đaka. Takođe su ... stavove ka matematici u nižim razredima srednje škole. ... trouglova, i to znanje će biti potrebno za rešavanje zadataka M-testa.

imena konja u kurelčevu djelu imena vlastita i splošna ... - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/234322

konj s riđim pjegama'), ta bi se imena pri klasifikaciji mogla smjestiti i u sku- pinu 5.1.1.1.10.). Čini se da je upravo spomenutoj osnovi sinonimna osnova dorat ...

TVORBA IMENA STANOVNIKA OD IMENA NASELJA I OBLASTI

https://hrcak.srce.hr/file/78572

Sutiksi, koji služe u hrvatskosrpskom jeziku za pravljenje etnika, mnogo su raznovrsniji nego u bilo kojem romanskom ili germanskom jeziku. Dok u romanskim ...

3. Ime (imena) (rojstno ime (rojstna imena)):

http://www.moscow.embassy.si/fileadmin/user_upload/dkp_36_vmo/Konzulara/Docs/SCH_Visa_Application_January_2020.pdf

sredstva za preživljanje. ☐ vabilo ... prevozna sredstva. ☐ drugo ... средства: ☐ Gotovina/ наличные деньги. ☐ potovalni čeki/ дорожные чеки. ☐ porok.

sudbina kulturnih i etničkih identiteta u procesima ... - komunikacija

http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/junir/IX/d04/download_ser_lat

Tribalizam označava privrženost pojedinca ili grupe sopstvenoj istoriji, kulturi i identitetu…” (citirano prema Zborniku Izazovi modernoj upravi i upravljanju, TIMIT ...

Zastupljenost etničkih zajednica u državnim organima ... - RAE Portal

http://rae-portal.com/wp-content/uploads/2012/02/zastupljenost-etnickih-zajednica-u-organima-javne-uprave.pdf

voljan rok da se identifikuju tendencije na temu državne strategije u oblasti međuetničkih ... 100 eura po godini radnog staža, dok su recimo radnici „Oboda“ sa Cetinja pošli kući sa po 500 ... manki 1, troje se niejsu izjasnili, nepoznato 45.53.

šifrant geografskih območij - IZUM

http://home.izum.si/izum/e-prirucnici/2_COMARC_A/Dodatak_B2.pdf

i-se---. Sejšeli i-xa---. Božično ostrvo (Indijski okean) ... Asension (Atlantski okean : ostrvo) lsbv---. Buve (ostrvo) ... Hladni pojas r------. Severni ledeni okean; Arktik.

Klime niskih geografskih širina - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/5_Klime_niskih_geografskih_sirina.pdf

➢monsunska klima – varijanta prašumske usprkos relativno kratkom suhom periodu. (SE Azija, Amazonija, NE S Amerike, dio karipske obale, gvinejska obala, ...

Prostorna analiza utjecaja geografskih i geoloških čimbenika na ...

https://hrcak.srce.hr/file/270627

bitke za Galipolje 1915. godine. Navedeni autori klasificirali su zemljište poluotoka Galipolja na pet kategorija s aspekta geologije, geomorfologije,.

ĆILIMARSTVO U PIROTU Od bitnih geografskih činilaca koji su ...

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_2601_113_130.pdf

vina i polubafrikata, u prodaji produkata,/u administraciji i ranije još u pripremanju ... je pirotski ćilim mogao postati od konjskog pokrivača, koji se stavljao.

NEKOLIKO STARIH IKONA

http://fmks.gov.ba/stara/download/zzs/1954/5-1954.pdf

donjem srpski sveci: sv. Sava, sv. ... godine (Srpska pravoslavna crkva u Bu- sovači) ogrtač ... gosilja.(Sl. 1). U donjem pojasu su svetitelji srpskog porijekla,.

Vjerovanja starih Grka

https://zir.nsk.hr/islandora/object/ffos:1486/preview

Tih dvanaest olimpskih bogova činili su središte grčkih vjerovanja, oko kojih se razvilo ... 12 Svojim trozubom udara u valove, potresa zemlju i cijepa stijene ...

Hram u životu starih Grka

https://hrcak.srce.hr/file/272027

arhitektura te kompleksna i nama egzotična religija. ... hramova bila temeljna u kulturi stare Grčke. ... Hramovi su u doba stare Grčke bili mjesta namijenjena.

Raspoznavanje starih graditeljskih obilježja i znakova

https://www.bib.irb.hr/950421/download/950421.I_Muhovec_B_Soldo_M_Oreskovic_A_Aniskin_Raspoznavanje_starih_graditeljskih_obiljezja.pdf

Suputnik historicizma često je i tzv. eklekticizam tj. kompilacija različitih stilskih elemenata. Riječ je o terminu s kojim se obilježava graditeljski koncept u kojem ...

mitovi-i-religijski-obicaji-starih-naroda

https://www.tfmvi.hr/wp-content/uploads/Dokumenti/mitovi-i-religijski-obicaji-starih-naroda.pdf

mitologija istoka, Rijeka, Leo-commerce, 2002; I. URANIĆ, Ozirisova zemlja: egipatska mitologija i njezini odjeci na zapadu, Zagreb, Školska knjiga, 2005.

digitalizacija i predstavljanje starih istarskih novina na mre@i

https://hrcak.srce.hr/file/127520

nika, a pilot projektom Istarske novine online (INO) koji je zapo~et 2007. omogu}en je pristup novinama Na{a sloga, Hrvatski list, Polaer Tagblatt i Corriere ...

moda starih egipćana i egipćanki - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/311179

Ključne riječi: Stari Egipat; moda; odjeća; perike; nakit; šminka; svakodnevica. 1. ... se vidi kako je egipatska moda evoluirala kroz godine, ali se stari stilovi nisu.

Sideropenijska anemija kod starih, liječenih u ambulantama ...

http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/06/10-07-Djukic-RL.pdf

Uvod. Sideropenijska anemija je prepoznata kao javno-zdravstveni problem, jer je globalna prevalenca anemije i dalje visoka. Procijenjeno je da je oko dvije.

Po staza naših starih - Hrvatska matica iseljenika

https://matis.hr/wp-content/uploads/2018/09/Matica-08-09_2013.pdf

Kanada / Canada 65 CAD ... dovela ga je iseljenička sudbina u Berlin,. 25 ... Hrvatska ambasada u Canberri bila je smještena od 1977. do 1979. u rezi-.

da li postoje perspektive za nova istraživanja starih ... - imvibl

http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_13_1_2007/romano.pdf

nominalizam (H.Fieldov program);. - strukturalizam (S.Shapito, M.Resnik);. - naturalizam (program P.Meddy); i. - predikativni konstruktivizam (S. Feferman).

Bolesti usta i zuba kod starih - Biomedicinska istraživanja

http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-13-Ivkovic_82-89.pdf

sistema su: gubitak zuba, parodontopatije, karijes, prekancerozne lezije usne duplje i karcinomi, kserostomija i resorpcija kosti alveolarnog grebena. Da bi se ...

nekorigovano oštećenje sluha i depresija kod starih osoba

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-2665/2011/0351-26651102029D.pdf

starih osoba koje se oslanjaju na čulo sluha da bi prevazišle ograničenja ošteće- nog vida i motorike (usporeno vreme re- akcije). Pad koncentracije, usporena ...

semantika starih slovenskih toponima ... - Matica crnogorska

http://www.maticacrnogorska.me/files/44/03%20rade%20ilic.pdf

www. maticacrnogorska.me. Dosadašnja tradicionalna onomastička tumačenja nijesu rasvi- jetlila prava značenja i raspored većine imena bjelopoljskih sela.

primjena starih antibiotika u liječenju multiplorezistentnih bakterija u ...

http://hpps.com.hr/sites/default/files/Dokumenti/2017/ljecnici/Dok%2040.pdf

baumanii, Pseudomonas aeruginosa i. Klebsiella pneumoniae. Iskustva iz kli- ničke upotrebe kolistina u posljednjem desetljeću generalno su pozitivna, iako.

Nutritivni status kod starih osoba - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/cb2b/b2b50432f9e557f1b5159fd4b71f1b7d4cbc.pdf

Chen-u [8], malnutricija starih osoba definiše se kao neadekvatan nutritivni status ili po- thranjenost, koja se manifestuje nedovoljnim unosom hrane, gubitkom ...

Novo lice starih kovanica - FF Open Press

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/download/32/41/1562-1?inline=1

14 ožu 2017 ... da je vidljiv prikaz na reversu novca. Umjesto carskih zlatnika korišten je rimski provincijalni novac, a prema prikazima na novcu smatra se da ...

Socijalni aspekti starenja i kvaliteta života starih

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-2411/2019/1820-24111902076D.pdf

3 феб 2019 ... strategije i programe u cilju podizanja kvaliteta života starih. Ključne reči: stari ... kvalitet života procenjuju boljim ocenama od onih koji žive.

VARIJABILNOST NEKIH MORFOLOŠKIH ... - šumarski fakultet

http://sfsa.unsa.ba/nauka/dokumenti/Radovi-2010-2/Visnjic-Varijabilnost-nekih-morfoloskih-svojstava-bukve.pdf

PROVENIJENCIJA EVROPSKE BUKVE (Fagus sylvatica L.) Variability of some morphological characteristics of 16 provenience of the. European beech (Fagus ...

01 poznavanje nekih propisa u stomatološkoj zaštiti 02 ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/ASN_1/2012/Suplement/3Sadrzaj/07Rezimeistrradova.pdf

Ministarstvo zdravlja Srbije, Zdravstvena inspekcija, Dom zdravlja Zemun. 01 POZNAVANJE NEKIH ... sadrži opšte podataka o pacijentu, status, usluge,. RIL, odnosno izjave za ... evaluacija stomatoloških edukativnih programa. U saradnji sa ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.