Tvorba reči u savremenom nemačkom jeziku - Komunikacija i ...

6 мар 2013 ... Izbor iz literature o tovori reči u nemačkom i srpskom jeziku . ... prisvojne zamenice imaju pridevsku deklinaciju. Uvek se koriste uz određeni ...

Tvorba reči u savremenom nemačkom jeziku - Komunikacija i ... - Сродни документи

Tvorba reči u savremenom nemačkom jeziku - Komunikacija i ...

http://www.komunikacijaikultura.org/E-books/Tvorba%20reci%20u%20savremenom%20nemackom%20jeziku.pdf

6 мар 2013 ... Izbor iz literature o tovori reči u nemačkom i srpskom jeziku . ... prisvojne zamenice imaju pridevsku deklinaciju. Uvek se koriste uz određeni ...

Tvorba reči u savremenom nemačkom jeziku

http://www.komunikacijaikultura.org/E-books/Tvorba%20reci%20u%20savremenom%20nemackom%20jeziku.pdf

6 мар 2013 ... Izbor iz literature o tovori reči u nemačkom i srpskom jeziku . ... obzira na to da li su izvedene od drugih prideva, ili pak od imenica i glagola: ... Iako se u nemačkom jeziku njihova deklinacija razlikuje od imeničke, pridevi i ...

IMENIČKA TVORBA REČI U NEMAČKOM I SRPSKOM JEZIKU

https://fedora.ucg.ac.me/fedora/get/o:449/bdef:Content/get

nemačkom i srpskom jeziku sa posebnim osvrtom na tvorbene modele slaganja i ... glagola i prideva i shodno tome, postoji klasifikacija koja obuhvata ... često zadržavaju svoju deklinaciju i da se zajedničke imenice koje su nastale od prideva,.

imenička tvorba reči u nemačkom i srpskom jeziku - Univerzitet Crne ...

https://fedora.ucg.ac.me/fedora/get/o:449/bdef:Content/get

pri čemu naziv 'contrastive' potiče od latinskih pojmova contra 'protiv' i stare 'stajati' ... produktivne i najčešće denotiraju životinje ili biljke, kao smrdibuba i visibaba, i tek ... imeničke složenice (Putzmittel → sredstvo za čišćenje, Messbecher ...

VRSTE REČI U srpskom jeziku postoji deset vrsta reči, koje mogu biti

https://dictionary.hcnm.org/download/Vrste_reci.pdf

U srpskom jeziku postoji deset vrsta reči, koje mogu biti: a) promenljive b) nepromenljive. 1) imenice. 6) prilozi. 2) pridevi. 7) predlozi. 3) zamenice. 8) veznici.

Morfologija i tvorba reci.pdf - Filum - Универзитет у Крагујевцу

http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/silabusi/aktuelni/OF_OAS_Srpski_jezik_i_knjizevnost/Morfologija%20i%20tvorba%20reci.pdf

Творба речи као језичка дисциплина; основни модели творбе речи; слагање и префиксација; суфиксација и конверзија; комбинована творба; творба ...

IMENIČKA SUFIKSACIJA U NEMAČKOM JEZIKU U POREĐENJU ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1326_bec1e02a9a034a40096a27c2f329cfad

de nemački imenički sufiks i njegovi prevodni ekvivalenti na srpskom jeziku, sa posebnim osvrtom ... Ključne reči: imenička sufiksacija, sufiks -ung, prevodni ekvivalenti, nemački je- zik, srpski jezik ... Gramatika srpskog jezika. Beograd: Zavod ...

imenička sufiksacija u nemačkom jeziku u poređenju sa srpskim ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1326_bec1e02a9a034a40096a27c2f329cfad

Ključne reči: imenička sufiksacija, sufiks -ung, prevodni ekvivalenti, nemački je- ... Građenje odnosno tvorba reči se, sudeći po Flajšeru i Barcu (Fleischer, ... corpus formation, excerption, classification as well as description of the exam- ples.

Imenice i rodovi u nemačkom jeziku – fore i fazoni

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/3920/mod_folder/content/0/Imenice%20i%20rodovi%20u%20nema%C4%8Dkom%20jeziku%20%281%29.pdf?forcedownload=1

Imenice i rodovi u nemačkom jeziku – fore i fazoni. By Dragana Amarilis | October 7, 2011. 2 Comments. Prilikom učenja nemačkog jezika pravilo glasi ...

recenicni obrasci u nemackom i srpskohrv atskom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/271354

theorien und ihre Anwendung aUf das heutige Deutsch, hrog. ... nemacki jezik moze reCi da u grupi elemenata der Lehrer, die SchWerin, ... darr) predlog.

Prezent u savremenom srpskom jeziku

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1223/Tanasic_Prezent_savremenom_srpskom.pdf?sequence=1&isAllowed=y

њи у српском језику, али служи и за исказивање прошлих и будућих радњи, те ... поједина лица“, и 2) треба разликовати употребу времена у главним и.

MOCIJSKA TVORBA U HRVATSKOME JEZIKU

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6020/1/N_Prpic_diplomski%20rad.pdf

30 stu 2015 ... se objasniti osnovni pojmovi: mocija, mocijska tvorba, mocijski parnjaci, mocijski sufiksi i tvorbeni morfemi mocijskih parnjaka, i to usporedbom ...

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

https://bib.irb.hr/datoteka/744378.mikic_colic.pdf

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.

Tvorba stopljenica u hrvatskom jeziku

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1400/datastream/PDF/view

31 srp 2018 ... <Alfa /Romeo/ × famozno>. 62. alibiti gl. <ali × alibi × biti>. 63. Alkabare im. <Alka /Vuica/ × kabare> naslov kabarea glazbenice A. Vuica. 64.

Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/8/silabusi_18/Tvorba%20rijeci%20u%20hrvatskom%20standardnom%20jeziku%20-%20silabus%202018.19.pdf

5 velj 2019 ... Tvorbena osnova. Slobodna i vezana osnova. Izvođenje (sufiks, sufiks i nastavak ... Sufiksalna tvorba od ostalih osnova. Prefiksalno-sufiksalna ...

identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/25763

Eufemizmi se tradicionalno obrađuju unutar retorike i teorije književnosti, no u posljednje vrijeme zbog životnosti i značenja te pojave u komunikaciji sve su više.

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2220/datastream/PDF/view

kojima su etnici tvoreni, no najveću brojnost pokazat će sufiksi koji pripadaju ... kako su sufiksi -anin i -janin u samom središtu tvorbe etnika iz više razloga:.

U carstvu reči - Komunikacija i kultura online

http://www.komunikacijaikultura.org/E-books/U%20carstvu%20reci.pdf

se na Filozofski fakultet u Beogradu, na Grupu za nemački jezik i knji žev- nost, jer su ga majčine ... naučiti bez poteškoća te iziskuju poznavanje različitih translatoloških kul- tura (usp. Prunč ... Imati ipf. ježeve muke v. MUKA (Matešić et al.

MOĆI REĆI Što tekstovi Radovana Ivšića mogu reći današnjim ...

http://knjizevnaistorija.rs/editions/159/vukovic_tvrtko.pdf

Mit o Narcisu i Jeki iz Ovidijevih Metamorfoza onaj je dio zapadnoga kulturnog naslijeđa, koji već stoljećima, na ovaj ili onaj način, sudjeluje u oblikovanju ...

NEPROMENLJIVE VRSTE REČI Prilozi su nepromenljive reči koje ...

https://dictionary.hcnm.org/download/Nepromenljive_vrste_reci.pdf

NEPROMENLJIVE VRSTE REČI. Prilozi su nepromenljive reči koje određuju pojedine reči, najčešće glagole, ili celu rečenicu. Prilozi mogu označavati mesto, ...

Nikolina Smrtic Asertivna komunikacija i komunikacija u timu

https://repozitorij.mev.hr/islandora/object/mev:175/datastream/PDF/view

20 kol 2015 ... Jedan od njih je i asertivna komunikacija. Asertivnost ili drugim riječima asertivna komunikacija je vještina koja je potrebna gotovo svima nama ...

MAKROLINGVISTIČKI ASPEKTI OSLOVLJAVANJA U NEMAČKOM ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8290/Disertacija10951.pdf?sequence=1&isAllowed=y

16 мај 2014 ... 2.3 ISTRAŽIVANJA O OSLOVLJAVANJU U NEMAČKOM JEZIKU, 44 ... Genossen legen keinen Wert auf Hierarchien dafür großen Wert und einen ... predlog. Na osnovu podatka iz literature, ali i prema našim nemačkim ...

Darko B. Stojanović* Srbija UČTIVOST U NEMAČKOM I ...

https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/download/194/151/

324. Darko B. Stojanović*. Srbija. UČTIVOST U NEMAČKOM I JAPANSKOM JEZIKU ... 50 Anime je stil crtane animacije poreklom iz Japana, sa karakterističnom ...

makrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom, srpskom i ...

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148274922812770.pdf?controlNumber=%28BISIS%29104062&fileName=148274922812770.pdf&id=7143&source=NaRDuS&language=sr

16 мај 2014 ... NEMAČKOM, SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU, 512 ... razloga ne možemo detaljnije posvetiti terminološkim rešenjima u literaturi na srpskom i na ... Jedan od retkih izuzetaka čini gramatika u izdanju Instituta za nemački.

makrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom ... - CRIS UNS

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148274922812770.pdf?controlNumber=%28BISIS%29104062&fileName=148274922812770.pdf&id=7143&source=NaRDuS&language=sr

16 мај 2014 ... Germanistika // nemačka filologija. Naučna disciplina: ND ... Jedan od retkih izuzetaka čini gramatika u izdanju Instituta za nemački.

Pearl and der Donau - Dunavski biser na Nemačkom - Invest Negotin

http://invest.negotin.rs/resources/6.baze_podataka/1.dunavski_biser/02b.Perle_an_der_Donau_-Dunavski_biser_Ger-2.pdf

3. Weinreise. - Besichtigung der alten Weinkeller „Pimnice“, Weinberge und Weinproben. Negotin. Die Donauperle consultant: RAUM GmbH www.raum.co.rs ...

nasledničko uverenje (erbschein) u nemačkom ... - Strani pravni život

https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/download/378/373/

primer, da podigne novac sa ostaviočevog računa u banci, da naplati dug od ostaviočevog ... otvorena nasledstva i dva naslednička uverenja.65 ... situacijama kao dokazno sredstvo mogu se koristiti i izjave svedoka, crkvene krštenice, stari.

Zastarelost u savremenom krivičnom pravu

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z07/04z07.pdf

vičnih dela, s obzirom na njihovu težinu koja se ogleda u vrsti i visini zaprećene kazne, ali posle njegovog isteka zastarelost deluje automatski tako da se gubi ...

UPRAVLJANJE INOVACIJSKIM PROMENAMA U SAVREMENOM ...

http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2018-3/70-2018-3-28-Selakovic.pdf

Analizirano je značenje pojmova invencija i inovacija u aktuelnom tre- nutku, kao i pojam ... Factors for success in R&D projects and new product innovation: a ...

Javno mnjenje u savremenom društvu

https://hrcak.srce.hr/file/171333

Malo je pojava koje privlače toliku pažnju moderne društvene nauke, politike ili privrede kao što je javno mnjenje. Slobodno se može reći da su sve odlučujuće ...

MARKETING U SAVREMENOM BANKARSTVU - Fakultet za ...

https://fps.unimediteran.net/fajlovi/razno/Marketing_u_savremenom_bankarstvu.pdf

Kombinacija modela mjerenja kvaliteta – osnove za kreiranje marketing strategije banke. ... periodima, kao što je podizanje gotovine na šalteru ili bankomatu, zavisno od situacije u ... ne kao ranije, već Intesa Sao Paolo banka. ... računima imaju iznos novca koji uvijek prelazi utvrđeni minimalni limit, i oni ne sarađuju sa.

SINTAGMA I TVORBA RIJECI

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/761/Nenezi%C4%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y

U radu je riječ o tijesnoj vezi sintakse i tvorbe riječi preko sintagme. Taj se odnos pre poznaje i utvrđuje u motivaciji, strukturi i značenju različitih tvorbenih riječi.

TVORBA IMENICA SUFIKSIMA NA -ar

https://hrcak.srce.hr/file/271136

Sufiksi -ar i -jlir. 2. Sufiksima -ar i-Jar tvore se izvedenice od imenickih i glagolskih osnova. Od ostalih osnova .ima nekoliko izvedeI1!i.ca suf.iksom oar, a on.

primena interneta u savremenom bankarskom i berzanskom ...

http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2014/180-185.pdf

Interneta je nezaobilazna u poslovanju i izvršavanju transakcija na finansijskim i robnim berzama ... Prosečno dnevno trgovanje na Forex tržištu je iznosi- lo u aprilu 2007, ... na svakoj berzi moguće, preko ovlašćenih članova berze, trgovati iz ...

Neopioidni analgetici u savremenom lečenju bola

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0004-1963/2018/0004-19631806021T.pdf

Potrebu za dugotrajnom primenom NSAIL treba povremeno preispitivati. Ključne reči: bol, neopioidni analgetici, nesteroidni antiinflamatorni lekovi - NSAIL,.

identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju

http://147.91.75.9/manage/shares/Quality_of_education/Identitet%20profesije%20pedagog%20u%20savremenom%20obrazovanju.pdf

ISTRAŽIVAČKI RAD PEDAGOGA KAO IZAZOV PROFESIJE PEDAGOG . ... saradnici ostvaruju pedagoško-instruktivni rad u školi u skladu sa planom rada i ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.