Semantika

10 дец 2012 ... Proste i izvedene reči. • Proste reči. ▫ minimalne, primitivne. ▫ minimalne, primitivne. “imati”, “živeti”. • Izvedene reči. ▫ mogu se parafrazirati ...

Semantika - Сродни документи

Semantika

http://old.fil.bg.ac.rs/katedre/opstaling/materijali/UOL/UOL8_Semantika.pdf

10 дец 2012 ... Proste i izvedene reči. • Proste reči. ▫ minimalne, primitivne. ▫ minimalne, primitivne. “imati”, “živeti”. • Izvedene reči. ▫ mogu se parafrazirati ...

Semantika - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/32/docs/silabusi%202017/Semantika%202017-18.pdf

Cilj je kolegija uvesti studente u problematiku semantike kao lingvističke, ali i filozofske i psihološke, discipline koja izučava jezično značenje, osposobiti ih za ...

Semantika pojma (anti)fašizam

https://bib.irb.hr/datoteka/779939.NSP_-_Antifasizam.pdf

pojma fašizam te s tim u vezi i pojma antifašizam prema onomu što se nalazi u dostupnim jednojezičnim engleskim, talijanskim i hrvatskim rječnicima od 20-ih ...

Neologizmi u časopisima za mlade: semantika, rječotvorba ...

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:70/datastream/PDF/view

Rikarda Simeona (1969: 904–905), koji za neologizam kaže da je „jezična novotvorevina, novo iskovana i još ne općenito prihvaćena riječ ili izraz; kovanje i ...

Duško Prelević SEMANTIKA INDIKATIVNIH ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0351-22741202053P

kondicionali “→” imaju iste istinosne uslove kao i materijalna implikacija “⊃”), koji je modifikovana verzija “kondicionala sa igrališta” koje je konstruisao Džejson ...

semantika starih slovenskih toponima ... - Matica crnogorska

http://www.maticacrnogorska.me/files/44/03%20rade%20ilic.pdf

www. maticacrnogorska.me. Dosadašnja tradicionalna onomastička tumačenja nijesu rasvi- jetlila prava značenja i raspored većine imena bjelopoljskih sela.

semantika kauzativnih konstrukcija u norveškom i srpskom jeziku

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5037/Disertacija646.pdf?sequence=1

nekorespondentnosti sa semantički ekvivalentnim izrazima u srpskom jeziku, u kom ... norveški jezik, ili Rečnik srpskoga jezika (poznatiji kao Jednotomnik) za ...

osvrt na c 11 standard – semantika prijenosa i pametni pokazivači ...

https://hrcak.srce.hr/file/287093

standard, pokazivači, semantika prijenosa. Abstract. C programming language is continuously being developed. Up to this date several C standards.

Denotaciona semantika kroz primere - Verifikacija softvera

http://www.verifikacijasoftvera.matf.bg.ac.rs/vs/predavanja/06_semantika/09_KristinaStanojevic_DenotacionaSemantikaKrozPrimere.pdf

16 дец 2018 ... nje semantike. Uz nju se takode navode operaciona i aksiomska seman- tika jezika. Denotaciona semantika definiše znacenje programskog ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.