upravljanje projektom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

ljačka struktura grupe projekata se naziva programski menadžment. Upravljanje progra- mom obuhvata centralizovano upravljanje i koordinaciju skupa ...

upravljanje projektom - Singipedia - Univerzitet Singidunum - Сродни документи

upravljanje projektom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42913-upravljanje-projektom/3459

ljačka struktura grupe projekata se naziva programski menadžment. Upravljanje progra- mom obuhvata centralizovano upravljanje i koordinaciju skupa ...

Upravljanje kvalitetom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40687-upravljanje-kvalitetom/648

Iz perspektive upravljanja kvalitetom, SERVQUAL model pokazuje razlike između proizvodnje i ... Analiza knjige utisaka u Administrativnoj službi,. - Analiza ...

Upravljanje rizikom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40836-upravljanje-rizikom/796

da banka upravlja tuđim sredstvima i osnovna funkcija banke je upravljanje rizikom i prinosima. ... 283-286, web site Prvi faktor d.o.o. Beograd, web site Banca Intesa ... čemu Petar nema odobren dozvoljeni minus kod svoje poslovne banke).

Upravljanje prodajom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42843-upravljanje-prodajom/3335

realizaciji predavanja i ispita iz predmeta Menadžment prodaje. Posebna zahvalnost pripada studentima koji su učešćem u pradavanjima ili na drugi interaktivni ...

Upravljanje sportskim objektima - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42832-upravljanje-sportskim-objektima/3276

(sportske hale, fudbalski, ragbi i bejzbol stadioni); 2) objekti za atletiku (atletski ... sportsko igralište, Jenki Stadion, L. A. Koloseum (SAD); najveći u svetu Gradski.

UNIVERZITET SINGIDUNUM - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/41517-zastita-dece-od-nezeljenih-internet-sadrzaja/1596

Zaštita dece od neželjenih internet sadržaja. Laslo Tot 410534/2011. - 7 -. UVOD. „Znaju li roditelji šta im deca rade na internetu, s kim se dopisuju, koje web ...

Logistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40907-logistika/867

Ovaj pristup se naziva sinhronizovano kretanje materijala. ... kvaliteta, poslovne zgrade koje poseduje, stil upravljanja, razne usluge, koje pruža kupcu,.

Multimedija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40706-multimedija-praktikum/667

Vežba 4.5.2 Javascript (klijent) – boja pozadine stranice ...... 198 ... za novogodišnje praznike pomoüu elektronske pošte (npr. za Microsoft. Outlook). Lokacija ...

Kriptologija 2 - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40900-kriptologija-2/860

5.3.2. Razvoj sistema zasnovanih na biometrijskoj kriptografiji .......... 158 ... nepobedivo, ali veća upotreba bi značila značajno veći nivo bezbednosti podataka ... U slučaju C. sa slike (Slika 6.14), Bob ima kralja srce i zna da Alisa ima pik, ali ne.

osiguranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40769-pravo-osiguranja/729

jer je to vrsta osiguranja koja je najviše zastupljena u poslovanju društava za ... Tradicionalno, u osiguranje imovine spadaju razne vrste osiguranja pokretnih i ...

Univerzitet Singidunum Diplomski rad - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42063-uloga-fransizinga-u-turistickoj-privredi/2142

Ugovor o franšizingu se smatra jednim od najznačajnijih instrumenata ... Tipični ugovor o franšizi iz sredine 90-tih se značajno razlikuje od svog predhodnika iz ...

DIPLOMSKI RAD - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42046-finansijski-analiza-na-primeru-preduzeca-alfa-plam-ad-iz-vranja/2125

ANALIZA BILANSA USPEHA. Bilans uspeha je finansijski izveštaj u kojem su iskazani ostvareni prihodi i rashodi privrednog društva u određenom obračunskom ...

univerzitet singidunum beograd - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43098-uticaj-viseg-menadzmenta-na-razvoj-modela-energetske-nezavisnosti-preduzeca-u-cilju-smanjenja-rizika-od-posledica-solarnog-udara/3811

Elektromagnetni puls, u svim padežima i brojevima ... predstavlja broj silnica električnog polja koje prolaze kroz određenu površinu ... Analiza rezultata ponašanja višeg menadžmenta naspram postavke novog modela stvaranja ... građani SAD u sred noći mogli da čitaju novine koliko je jaka bila solarna svetlost - aurora.

Preduzetništvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40770-preduzetnistvo/730

Osnivanje radnje. 229 ... Osnovna razlika između menadžera i preduzetnika je odnos prema riziku. ... buhvatnu sliku radnog procesa, okvir za dugoročno planiranje, veliki skup signala ... radnja na periferiji, zanatska delatnost, uslužna delatnost manjeg obima, itd. ... zliku od otvaranja radnje, potreban je i početni kapital.

Prezentacije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40937-modul-6-prezentacije/897

KORIŠûENJE APLIKACIJE POWER POINT ZA RAD SA ... Pamüenje prezentacije u drugom tipu fajla (RTF, template itd) .. 10 ... Na primer: možete upisati 17 i.

informatika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42921-informatika/3495

INFORMATiKA. 4 jednim strujnim prekidačem koji signalizira CPU jedinicu po jedno binarno stanje u svakom trenutku. To stanje CPU prikazuje specifičnim ...

master rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42565-analiza-sistema-za-pretragu-slika-i-teksta/2828

takozvani Tjuringov test ,koji je napravio Alan Tjuring 1950. godine. ... Ovih šest disciplina sadrže većinu oblasti iz VI danas i Tjuringov test ostaje relevantan i ...

bankarstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40928-bankarstvo/888

investiranje, preuzimanje rizika, ugovorna štednja, berzanske aktivnosti. One imaju važnu ulogu, ... ćanje u dinarima otvore tekući račun u banci, da vode sredstva na tom računu i vrše plaćanja preko ... (Kamatica portal). Banka se osniva kao ...

Investicije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40882-investicije/842

investicije zasnovane na kapitalnim ulaganjima, a druga na investiranje na ... repo i obrnuti repo, brokerske kratkoročne pozajmice, eurodolari, federalni fon-.

Advertajzing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42334-advertajzing/2442

Zagovornici ovog stanovišta imaju nega- tivan stav u vezi sa ... Bjelica, M., Jevtović, Z., (2005), Novinarstvo u teoriji i praksi, Anturijum, Beograd. Bojd, E., (2002) ...

Računovodstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40788-racunovodstvo/749

16. Састављање биланса на основу рачуна и формалан закључак књига. 83. 17. Проблем грешака у књиговодству. 85. 17.1. Методе откривања грешака.

Elektrotehnika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40855-elektrotehnika/815

U elektrotehnici, uobičajena oznaka za napon je V ili v. Veliko slovo ... akumulisana energija u kalemu kao jednosmerna struja, koji je postojao u nekom trenutku.

Kriptologija I.pdf - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40901-kriptologija-i/3338

Vižnerova šifra predstavlja polialfabetsku šifru zamene. Metod je prvobitno opisao ovan Batista (Giovan Battista Bellaso) 1553 godine. Me utim šema algoritma ...

Matematika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40913-matematika-sa-zbirkom-zadataka/3159

8 авг 2015 ... METODA SMENE. U nekim slučajevima i pored toga što znamo da postoji primitivna funkcija funkcije. ( ). f x ne možemo metodom neposredne ...

Web dizajn - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42767-web-dizajn-html-css-i-javascript/3510

Primena HTML 5 za organizaciju strane. 154 ... Čemu služi i šta radi JavaScript. 200 ... Web strana je fajl, najčešće pisan u HTML-u ili nekom sličnom ML-u (Markup ... da konstatujemo da je razvoj ovih markap jezika išao tokom kao na slici 2.1. dok ... 20 L. Sikos, Web Standards: Mastering HTML5, CSS3 and XML, Apress,.

Ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43107-ekonomija/3871

Coca Cola i Pepsi). Primere oligopola možete ... od srpskih srednjovekovnih gradova, uz Beograd, Smederevo, Skoplje, Kotor i Prizren. Poslednji kovani srpski ...

menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40915-menadzment/875

slučaja Robin Hud, osnove planiranja, kao prve među jednakim ... vođenje i kontrola, to je proces koji traje neprekidno, sinhronizovano sa drugim pro- cesima.

Upravljanje konfliktima - Univerzitet Singidunum

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/1688/mod_folder/content/0/Upravljanje%20konfliktima.pdf?forcedownload=1

smatrali da konflikt loše utiče na organizacionu efikasnost, i stoga treba biti minimizovan. Oni su odredili ... Kompanija Volt Dizni (Walt Disney Company) ohrabruje velike, ... Što pre vidimo ove znakove, tj. simptome konflikta, pre ćemo moći da ...

Restoratersko poslovanje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40792-restoratersko-poslovanje/753

za prodaju u nekom drugom periodu, što se direktno odražava na poslovanje ... Osnovni kuver za ručak ili večeru se sastoji od: salvete, noža, viljuške i ...

ponašanje potrošača - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43111-ponasanje-potrosaca/3876

i katalog bivših pobednika koji datira od osnivanja sajta 2003. godine. ... 12. novembar 2009. ... 60 Kocić, M., Radaković, K., (2018), Upravljanje digitalnim marketingom u procesu upravljanja ... je to slučaj sa Avon-om i Tupperware-om.

Kvantitativne metode - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40902-kvantitativne-metode/862

Ako niz (sn) divergira, za red se kaže da je divergentan. Košijev kriterijum za konvergenciju nizova može biti preformulisan u sledeći oblik za redove: Teorema 1.

testiranje softvera - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42930-testiranje-softvera/3504

Testiranje softvera je integralni deo procesa razvoja softvera, sa ciljem osiguravanja kvaliteta finalnog proizvoda. U ljudskoj prirodi je da pravimo greške.

Međunarodna gastronomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42924-medjunarodna-gastronomija/3498

žene.22 U svojoj kultnoj knjizi Slatko i moć, Minc pak donosi studiju o šećeru, koja izra- ... Danas gastronomija objedinjuje teorijska i praktična znanja vezana ... 190 Prvo kondenzovano mleko stvoreno je i poizvedeno u fabrikama „Nestle“.

osnove atletike - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43094-osnove-atletike-teorija-i-metodika/3800

Metodika učenja trčanja na kratkim distancama. 18. 1.3.1. ... Istorijski razvoj trčanja preko prepona. 61. 3.1.1. ... atletskoj stazi, u dvorištu škole ili na terenima za odbojku ili košarku. ... Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta.

Verovatnoća i statistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40847-verovatnoca-i-statistika/807

130. 6.5. ZADACI. 131. 7. MATEMATIČKA STATISTIKA. 133. 7.1. OSNOVNI POJMOVI STATISTIKE. 133. 7.2. STATISTIČKE TABELE, POLIGONI I HISTOGRAMI.

doktorska disertacija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43194-izbor-kriterijuma-za-procenu-projekata-ulaganja-u-poljoprivrednu-proizvodnju-srbije/4042

Proizvodnja, gajenje i plasman lešnika. Lešnik je vrlo stara vrsta voća, nađeni su ostaci te biljke na osnovu kojih se procenjuje da je postojala 8.000 godina pre ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.