Uputstvo za pisanje seminarskih i diplomskih radova - Visoka ...

Visoka turistička škola strukovnih studija. Profesor: dr Georgi Genov, predavač. Stručni saradnik: Goran Jević. Predmet: POSLOVANJE HOTELSKIH ...

Uputstvo za pisanje seminarskih i diplomskih radova - Visoka ... - Сродни документи

Uputstvo za pisanje seminarskih i diplomskih radova - Visoka ...

http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/hoteli/sem_dipl_uputstvo09.pdf

Visoka turistička škola strukovnih studija. Profesor: dr Georgi Genov, predavač. Stručni saradnik: Goran Jević. Predmet: POSLOVANJE HOTELSKIH ...

UPUTSTVO ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA Cilj seminarskog ...

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2011/upustvo_za_seminarske.pdf

UPUTSTVO ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA. Cilj seminarskog rada: Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Izradom ...

upute za pisanje diplomskih radova - UniZd

http://www.unizd.hr/Portals/6/Upute%20za%20pisanje%20diplomskih%20radova.pdf

Diplomski rad treba pisati u skladu s Uputama za pisanje diplomskog rada za ... Temeljne metode istraživanja, koje ćete najvjerojatnije koristiti u radu, i koje bi.

upute za pisanje seminarskih radova - UniZd

http://www.unizd.hr/Portals/6/Upute%20za%20pisanje%20seminarskih%20radova_preddiplomski.pdf

A) OPĆE UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA. Struktura rada. Naslovnica. Sadržaj. 1. Uvod. 2. Obrada teme rada s raspravom. 3. Zaključak. 4. Izvori.

upute za pisanje seminarskih radova - unipu.hr - Sveučilište Jurja ...

https://fooz.unipu.hr/_download/repository/Upute_za_pisanje_seminarskih_radova_01.pdf

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI. UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA. Pula, 2016.

upute za izradu seminarskih radova - RRIF – Visoka škola

http://www.rvs.hr/content/uploads/2014/11/SEMINARSKI-RADOVI4.pdf

Sadržaj seminarskog rada je popis poglavlja i potpoglavlja te brojeva ... podijeljen na poglavlja i po potrebi na podpoglavlja koja moraju biti logički povezana, a.

uputstvo za pisanje seminarskih - pmf kg - Универзитет у Крагујевцу

https://www.pmf.kg.ac.rs/pub/be6b17f3efd559125ee9e79779890d29_08222016_105112/uputstvo%20za%20pisanje%20seminarskih.pdf

Kako napisati i objaviti naučno delo; drugo izdanje. Zavod za udžbenike i ... Fruška Gora National Park and Directorate of Forests, Ministry of Agriculture ...

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKIH RADOVA

https://nastava.sf.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=19233

Rad može imati najviše 15 strana (od naslovne strane do Literature). Šta sadrži seminarski rad? − Naslovna strana. − Sadržaj. − Spisak skraćenica. − Spisak ...

Uputstvo za pisanje studentskih radova

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe3ee/uputstvo.pdf

rada se automatski generišu u paketu LATEX (cita se lateh). Rad se štampa jednostrano, na papiru formata A4 i predaje spiralno ukoricen. Prilikom pisanja rada ...

uputstvo za pisanje akademskih radova - Filozofski fakultet

http://moodle.f.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=9981

UPUTSTVO ZA PISANJE AKADEMSKIH RADOVA. Rad mora biti napisan ... kasnijim navodima prezime prvog autora i skraćenica „et al.“ za strane reference, ili ...

uputstvo za pisanje naučnih i stručnih radova - Fakultet za državne i ...

http://www.fdes.me/wp-content/uploads/2014/06/Uputstvo-za-pisanje-naucnih-i-strucnih-radova.pdf

II OSNOVNI ELEMENTI SEMINARSKOG RADA. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana je prva stranica rada koja pruža osnovne podatke o Fakultetu, autoru i ...

uputstvo za pisanje radova u časopisu vegetable drying in layer ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/uputstva/1821-4487us.pdf

mogu sadržavati zahvalnicu. Zahvalnica se piše iza ... tabele se kuca iznad tabele. Decimalni brojevi se odvajaju tačkom. Primer: Table 3. Measurement results.

kratke upute za pisanje završnih, diplomskih i magistarskih ... - EFOS

http://www.efos.unios.hr/upravljanje-odnosima-s-potrosacima/wp-content/uploads/sites/277/2014/10/Kratke-upute-za-pisanje.pdf

Sveučilišni dodiplomski stručni studij (diplomski rad) – oko 25 stranica ... Uvod se piše u obliku eseja, te se u uvodu izbjegava definiranje pojmova, citiranje.

Popis diplomskih radova - ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I ...

https://www.ffos.unios.hr/download/popis-dodijeljenih-tema-diplomski-radovi.pdf

2016./2017. ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - prevoditeljski smjer) prof.dr.sc. ... Naslov na engleskom jeziku: Terminology ...

Metodologija izrade seminarskih i završnih radova - Poslovno ...

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2018/08/Grmusa-Sipic__Metodologija-izrade-seminarskih-i-zavrsnih-radova.pdf

Josipu Ticu, profesoru na ... napisati kako pretraživanje nije dalo rezultata. ... Moramo napomenuti da ne postoji jedinstveni recept kako uspješno napisati ...

Upute za izradu seminarskih radova na Odsjeku za historiju

https://www.ff.unsa.ba/files/trajno/odsjeci/historija/Upute_za_izradu_seminarskih_radova.pdf

tastaturi. Paragrafi se ne smiju sastojati od samo jedne rečenice. Rad mora bit odštampan i uvezan. Stranice ... Znakovi kao što su navodnici na početku navoda i otvorena zagrada, pišu se zajedno s ... stranice su zaglavlje, srednji i donji dio.

SPISAK TEMA SEMINARSKIH RADOVA - Fakultet Političkih Nauka

http://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2018/10/Spisak-tema-seminarskih-radova-1.pdf

Saint Simon – osnivač sociologije. 6. August Comte – osnivač sociologije. 7. Biologizam u sociologiji. 8. Psihologizam u sociologiji. 9. Max Weber – sociolog ...

Iz diplomskih radova - Struktura i nacin rada ... - Sociološka luča

http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF8/Iz%20diplomskih%20radova%20-%20Struktura%20i%20nacin%20rada%20kancelarija%20za%20prevenciju%20narkomanije.pdf

Izbor droga je „manifestno devijantan“ i „destruktivan“ način neprihvatanja svijeta odraslih, a nestabilnost i mobilnost jesu karakteristike narkomanske scene.

Teme seminarskih radova za studijsku 2019/2020. godinu

https://ff.unsa.ba/files/19_20/odsjeci/his/teme-seminarskih-radova-2019-2020.pdf

Gaj Marije i Sula. 8. Medicina u starom Rimu. 9. Vandalsko kraljevstvo u Africi. 10. Bitka kod Hadrijanopolja-uzroci i posljedice. 11. Livija. 12. Rimska umjetnost.

Teme diplomskih radova Predmet: Ekonomska statistika 1. Statistički ...

https://ef.unibl.org/literatura/645454Teme-diplomskih-radova-Ekonomska-statist.pdf

Teme diplomskih radova. Predmet: Ekonomska statistika. 1. Statistički sistem. 2. Demografska statistika. 3. Popis stanovništva. 4. Kapaciteti i njihovo statističko ...

Hodogram rokova za predaju završnih i diplomskih radova za 2019 ...

http://www.ffri.uniri.hr/files/dokumentiodsjeka/ANG/Hodogram-zavrsni_diplomski-2019_2020.pdf

Hodogram rokova za predaju završnih i diplomskih radova za 2019./2020. Studenti koji žele obraniti završni ili diplomski rad u akademskoj godini 2019.

Teme seminarskih radova za studijsku 2019 ... - Filozofski fakultet

https://ff.unsa.ba/files/19_20/odsjeci/his/teme-seminarskih-radova-2019-2020.pdf

Bitka kod Hadrijanopolja-uzroci i posljedice. 11. Livija. 12. Rimska umjetnost. CIVILIZACIJE KLASIČNOG DOBA GRČKE I RIMA (prof. dr. Salmedin Mesihović).

Upute za citiranje diplomskih radova (Harvardski stil ... - PMF - unizg

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravila_za_pisanje_diplomskih_radova.pdf

8 velj 2019 ... Harvardski stil citiranja preporuča se na većini akademskih ustanova diljem svijeta. Osim toga, često se koristi u znanstvenoj literaturi iz ...

Upute za citiranje diplomskih radova (Harvardski stil citiranja)

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravila_za_pisanje_diplomskih_radova.pdf

8 velj 2019 ... Organizacija American. Geophysical Union također koristi u svojim časopisima (JGR, Geophysical Research. Letters) tzv. APA stil citiranja koji ...

nove teme diplomskih radova za 2020 - Katedra za bolesti kopitara ...

http://prvainterna.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/02/NOVE%20TEME%20DIPLOMSKIH%20RADOVA%20ZA%202020.pdf

Mentor: prof. dr Mirjana Lazarević Macanović. 3. RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA PATOLOŠKIH PROMENA NA BRONHIJALNOM. STABLU PASA I MAČAKA.

Knjiga završnih I diplomskih radova - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

https://fet.unipu.hr/_download/repository/Knjiga_zavrsnih_I_diplomskih_radova.pdf

77 Močenić Maximilian. Prognoza prodaje ... Lovre Božina. 2008. 136 Blašković Maksimilijan Emisija novca i financijski potencijal. 2015. ... 83 Ibrahimović Edin.

upute za izradu seminarskih radova iz opće ... - Pravni fakultet Osijek

https://www.pravos.unios.hr/download/upute-za-seminar-oppd.pdf

Kako napisati bilješke (fusnote), osnovna pravila? Da bi se istaknula važnost bilješki u jednom stručnom radu (pa tako i seminarskom radu), možemo slobodno ...

Upustvo za pisanje radova

http://www.mfkv.kg.ac.rs/urbanoise/media/14_M33.05-Permanent_and_semi-permanent_noise_monitoring.pdf

3 University of Nis, Faculty of Occupational Safety, Serbia, [email protected] Abstract – Environmental Noise Directive and the Serbian.

Uputa za pisanje Završnih radova

http://www.ss-prva-tehnicka-tesla-zg.skole.hr/uploads/media/main/razredi/zavrsni_rad/uputa2015v1.pdf

Ako naslove, podnaslove i tekst pišete posebnim stilovima – Word će vam moći sam napraviti sadržaj rada, i numerirati poglavlja bez mukotrpnog popisivanja ...

Upustvo za pisanje radova - fakultet zaštite na radu

https://www.znrfak.ni.ac.rs/BVLab-KMB/BVLABSITE/proc/proc2016.pdf

retained: Beograd Centre, Novi Beograd, Zemun, Zemunsko. Polje ... VTL. -. = , where T and V are the kinetic and potential energy, respectively. It should be ...

Ekonomski fakultet u Osijeku, Pisanje studentskih radova - EFOS

http://www.efos.unios.hr/revizija-financijskih-institucija/wp-content/uploads/sites/115/2013/04/Upute_za_pisanje_studentskih_radova_09102014.pdf

Pisanje studentskih radova. Upute za pisanje seminarskih, završnih, diplomskih radova i doktorske disertacije. Prof.dr.sc. Antun Šundalić. Prof.dr.sc.

upute za pisanje akademskih radova na fakultetu političkih znanosti

https://www.fpzg.unizg.hr/_download/repository/Upute_za_pisanje_akademskih_radova_02.04.2013.pdf

1 "Akademsko je pismo oblik argumentacijskog diskursa – retorički pothvat koji se poduzima u akademskoj zajednici radi širenja i prenošenja, svladavanja i ...

zbornik radova - Visoka poslovna škola Kruševac

http://www.indmanager.edu.rs/site1/images/037rs/pdf/Zbornik%20radova%20TuP2017.pdf

17 мај 2017 ... Dr Ana Skorup, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd,. Srbija, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr ...

Uputstvo za pisanje

http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/Upustvo%20za%20pisanje%20master%20rada.pdf

Резиме/Апстракт дати на српском и на енглеском језику обавезно. ... Графички апстракт /опционо/. Графички апстракт ... На пример, у овом делу се:.

Zbornik radova 2018 - Visoka škola strukovnih studija za ...

http://www.vaspitacns.edu.rs/konferencija/ZBORNIK%20radova%202018.pdf

17 нов. 2018 ... Msr Miloš Vasiljević (VSSOV, Novi Sad / Preschool Teachers. Training College, Novi Sad). Medicinske nauke i defektologija / Medicine and ...

Uputstvo za pisanje eseja

https://pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Materijali_za_nastavu/Teorija_i_praksa_kurikuluma/Uputstvo%20za%20pisanje%20eseja.pdf

I Definicije i raspored građe. Esej je kraći sastav, dužine oko tri stranica teksta, u kome se obrađuje jedan problem, koji može biti različitog nivoa opštosti.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.