poslovna agilnost i agilno upravljanje projektima - IPMA Serbia

Dr Dejan Petrović, FON, Beograd. 13. Dr Marko Mihić, FON, Beograd. 14. Dr Vladimir Obradović, FON, Beograd. 15. Mr Josip Logarušić, ŠIDPROJEKT, Beograd.

poslovna agilnost i agilno upravljanje projektima - IPMA Serbia - Сродни документи

poslovna agilnost i agilno upravljanje projektima - IPMA Serbia

http://media2.ipma.rs/2018/12/Zbornik-apstrakata-2018-final.pdf

Dr Dejan Petrović, FON, Beograd. 13. Dr Marko Mihić, FON, Beograd. 14. Dr Vladimir Obradović, FON, Beograd. 15. Mr Josip Logarušić, ŠIDPROJEKT, Beograd.

Upravljanje projektima

https://bib.irb.hr/datoteka/807419.Upravljanje_projektima_-_skripta_FER_2016.pdf

Ova skripta namijenjena su polaznicima predmeta Upravljanje projekta na diplomskom studiju. Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima.pdf

E-‐pošta: [email protected]. Rukovodilac ... Upravljanje inves cionim projek ma ... Upravljanje investicijama, Petar Jovanović, osmo izdanje,. VŠPM ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima.pdf

dr Marko Mihić. VANREDNI PROFESOR. Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment discipline. Kabinet 214. E-‐pošta: [email protected].

i upravljanje projektima - Index of

https://fedora.unibl.org/fedora/get/o:297/bdef:Content/get

Ovaj rad predstavlja nastavak prethodnih istraživanja i odnosi ... 2.http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/PROJEKAT-I-ZIVOTNI-CIKLUS.

Upravljanje projektima i investicijama

http://vts-zvecan.edu.rs/public/files/files/studijski%20programi/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5/2

Управљање инвестиционим пројектом. 11. Економски раст, развој и инвестиције. 12. Микро и макро аспект управљања инвестицијама. 13. Бизнис план ...

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (PROJEKTNI MENADŽMENT)

http://ef.sum.ba/sites/default/files/nastavni-materijali/UPRAVLJANJE%20PROJEKTIMA%20-%20IZVODI%20S%20PREDAVANJA%20-%202015.pdf

PROJEKTNI MENADŽMENT. 4. CILJ KOLEGIJA. • upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima u području projekata i upravljanja projektima te stjecanje ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima i investicijama - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima-i-investicijama.pdf

investicijama. Školska ... Razvoj plana upravljanje rizikom investicionih projekata. ... Upravljanje investicijama, Petar Jovanović, osmo izdanje, VŠPM, Beograd,.

Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima - HUUP

http://capm.hr/wp-content/uploads/2018/05/IPMA_ICB_HUUP_INTERACTIVE.pdf

Međutim, IPMA ICB nije knjiga uputa ili recepata za upravljanje projektima, ... formalna pravila kulture i zahtjeve povezanih funkcijskih odjela ili jedinica potpore ...

Vodič za upraVljanje projektima - Privredna Komora Srbije - PKS

http://euprojekti.pks.rs/wp-content/uploads/2017/11/VODIC.pdf

u skladu sa akcionim planom i Strategijom, Centar za upravljanje projektima ... vremena treba biti prikazan uz opis rada i reflektovan kroz broj jedinica (ne kroz ...

Vodič za upraVljanje projektima - Privredna Komora Srbije

http://euprojekti.pks.rs/wp-content/uploads/2017/11/VODIC.pdf

u skladu sa akcionim planom i Strategijom, Centar za upravljanje projektima privredne komore Srbije ... relevantnosti za ugovor, vođenja knjiga u skladu sa.

alati za upravljanje projektima active collab - Sveučilište u Splitu

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1834/datastream/PDF/view

Tema ovog seminarskog rada su softverski alati za upravljanje projektima, a detaljno je obrađen alat Acitve collab, s ciljem utvrđivanja njegovih karakteristika i ...

Upravljanje lancima snabdevanja - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2010/4.14.pdf

između preduzeća, koje su postojale tokom dvadesetog veka i formiraju se novi subjekti na tržištu – lanci snabdevanja. Njihovo tržišno etabliranje zasnovano je ...

AGILNOST - EFZG

http://www.efzg.hr/userdocsimages/TZK/pmazinjanin/AGILNOST.pdf

Eksplozivne vježbe - izvođenje što bržih pokreta nogama. Trening agilnosti nam koristi za razvijanje: - snage, ravnoteže, koordinacije, međumišićne kontrakcije, ...

01/14 Pod lupo: Delo na daljavo – e-Zdravje • Agilno do ... - Monitor

http://www.monitor.si/media/objave/dokumenti/2016/11/17/monitorpro1401.pdf

17 nov 2016 ... obubožane domače IT-firme poskušale priboriti kak ocvirek z ... ogledalo. Ministrstvo je ... ima trenutno 45 bankomatov znamke NCR. 12 od teh ...

Certification of Project Managers Based on IPMA and PMI Models ...

http://jerteh.rs/biblisha/Pdfs/7/Mng59-en/Mng59_05-en.pdf

Danijela Toljaga-Nikoli}, Vladimir Obradovi}, Marko Mihi}. Faculty of Organizational Sciences, Belgrade. The paper presents an analysis of the certification of ...

poslovna etika i primena ettekih standarda u - Visoka Poslovna ...

http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2008/4.1.pdf

POSLOVNA ETIKA I PRIMENA ETTEKIH STANDARDA U. POSLOVANJU-. Tatj ana Durid Kuzmanovid*. *. Sui,etak: (t ovom tekstu razmcttra se poslovnu etiliu ...

poslovna ekonomija - Visoka poslovna škola

https://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2015/10/Poslovna-ekonomija.pdf

Tel. 016/254–961, faks: 016/242–536. POSLOVNA EKONOMIJA. 1. Šta se podrazumeva pod pojmom angažovanja sredstava u reprodukciju preduzeća?

Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima JPP

http://parco.gov.ba/wp-content/uploads/2016/07/B-metodologija-VfM-web_18_8_2017_34.pdf

praktičan, ipak ovako dobijena finansijska diskontna stopa ne predstavlja stvarni oportunitetni trošak kapitala, jer najbolja alternativna investicija u principu ...

Goran Vuletić : SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U ...

http://www.repec.mnje.com/mje/2010/v06-n12/mje_2010_v06-n12-a21.pdf

i c) menadžment pomoću projekata (Management By Project), kojim se obezbjeđuju ključne kompetencije i rast perfor- mansi firme preko selekcije projekata, ...

INFORMACIJA O PROJEKTIMA RASVJETE ... - Grad Sarajevo

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/Informacija-o-projektima-rasvjete-Iluminacije-Grada-Sarajeva.pdf

Realizovana je iluminacija Šeher-Cehajine ćuprije, Novog mosta kod Vijećnice, ... veliki problem se javlja u održavanju, jer iluminacija ne spada u redovna.

KVALITETA PRILAGoĐENA VAŠIM PRoJEKTIMA - Legrand

http://www.legrand.hr/fileadmin/pdf/kat/Linkeo_HR.pdf

STRUKTURNo. KABLIRANJE. LINKEo. Linkeo proizvodi jeftinija su alternativa za telekomunikacijske inženjere. Njegove čvrste komponente testirane su od ...

primjena bim tehnologije na građevinskim projektima - Inženjerska ...

http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/uploads/D._Lucic_Dopis_BIM.pdf

Predavači: dr Branislav Ivković, redovni profesor i šef Katedre za upravljanje projektima u građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,dr ...

fazi logika u sistemu upravljanja graðevinskim projektima the use of ...

https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/2488/1/T17%200009%20Lazarevska_Knezevic_Trombeva-Gavriloska_Cvetkovska_-_GNP2016.pdf

U ovom radu prikazane su neke teoretske postavke fazi logike i njena primena u oblasti upravljanja građevinskim projektima. Ključne reči. Fazi logika ...

UPRAVLJANJE POSLOVANJEM I UPRAVLJANJE KVALITETOM ...

http://www.cqm.rs/fq2006/pdf/A/03%20-Popovic%20B.,%20Sakovic%20M.,%20Boskovic%20V.pdf

Ključne reči: Upravljanje kvalitetom, Upravljanje proizvodnjom i usluživanjem. Resume:Quality ... kvalitetom, Naučna knjiga, Beograd (1987). 348. [14] Popović ...

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274860&rType=2&file=Uredba o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu.pdf

može zahtijevati procjena uticaja. Član 2. Liste projekata. Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi I ove uredbe.

Rizici u projektima Javno-privatnog partnerstva ... - Invest Croatia

http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2015/10/p8-v2-rizici-kod-jpp-projekata-final-za-objavu.pdf

partnerstva (identifikacija, kvantifikacija i alokacija), Priručnici za pripremu i provedbu modela javno- ... Alokacija rizika. 28 ... značenje kao i rizik kamatne stope.

Lokalna obuka-FIDIC Ugovori-Primena na projektima-Novi ... - ACES

http://www.aces.rs/wp-content/uploads/2019/02/Lokalna-obuka-FIDIC-Ugovori-Primena-na-projektima-Novi-Sad-1.pdf

FIDIC UGOVORI. PRIMENA NA. PROJEKTIMA. Usled sve veće potrebe za upoznavanjem sa međunarodno usvojenim procedurama za realizaciju projekata, ...

situation of rural women in serbia report - United Nations in Serbia

https://serbia.un.org/en/download/1576/12848

1 Mar 2017 ... položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji (Women and. Children in Roma ... secret that he beats her inhumanely, but no one reacts.

Fam Trip to Belgrade, Serbia Serbia Convention ... - Conventa 2020

https://www.conventa.si/wp-content/uploads/2019/12/Fam-trip-Belgrade_programme.pdf

25 Jan 2020 ... Surprise experience at BIGZ building. 20:30. Dinner in the “Mali vrabac” restaurant at Skadarlija bohemian quarter. 22:30. Transfer to the hotel.

Fam Trip to Belgrade, Serbia Serbia Convention Bureau ... - Conventa

https://www.conventa.si/wp-content/uploads/2019/12/Fam-trip-Belgrade_programme.pdf

25 Jan 2020 ... Surprise experience at BIGZ building. 20:30. Dinner in the “Mali vrabac” restaurant at Skadarlija bohemian quarter. 22:30. Transfer to the hotel.

Young Researchers of Serbia Voluntary Service of Serbia ...

http://www.volunteermatch.org.tw/IW/download/2019/YRS-Serbia/YRS_VSS-Serbia.pdf

VSS20. THE NEST-ART COLONY, Krusevac ... There will be organized a visit to the historical sites in the city of ... will express their creativity to the full extent.

MARKET INSIGHTS REPORT -SERBIA- - Danos Serbia

http://www.danos.rs/pdf/real-estate-market-H1-2019.pdf

MARKET INSIGHTS REPORT. -SERBIA-. H1 2019. Research by: DANOS AND ASSOCIATES D.O.O., Belgrade, Serbia. Page 2. Economic Overview Serbia 3-5 ...

Your guide to higher education in Serbia - Study In Serbia

https://www.studyinserbia.rs/uploads/attachment/strana/144/Study_In_Serbia.pdf

INTERNATIONAL STUDENT. AND SUPPORTED ... mfub.bg.ac.rs ... In all university cities in Serbia there are also student residences with dormitories.

Report to the Government of Serbia on the visit to Serbia ... - Coe

https://rm.coe.int/1680697c94

24 Jun 2016 ... The CPT notes that the NPM has visited Sremska Mitrovica, Niš ... training programmes for staff of all grades must address the issue of ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.