Pravilnik o uslovima i nacinu vodjenja racuna za uplatu javnih ...

računi za uplatu javnih prihoda), uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, ... U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri cifre, i to tako što se najpre ... 2) oznaka vrste servisa - dužine dva slovna karaktera koji označavaju vrstu servisa; ... Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Pravilnik o uslovima i nacinu vodjenja racuna za uplatu javnih ... - Сродни документи

Pravilnik o uslovima i nacinu vodjenja racuna za uplatu javnih ...

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20vodjenja%20racuna%20za%20uplatu%20javnih%20prihoda%20i%20raspored%20sredstava%20sa%20tih%20racuna.pdf

računi za uplatu javnih prihoda), uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, ... U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri cifre, i to tako što se najpre ... 2) oznaka vrste servisa - dužine dva slovna karaktera koji označavaju vrstu servisa; ... Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih ...

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_vodjenja_racuna_za_uplatu_javnih_prihoda_i_raspored_sredstava_sa_tih_racuna.pdf

Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa za uplatu javnih ... kod uplate javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina u carinskom postupku u ... za zaposlene koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i grada Niša, ...

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa javnih ... - Novi Sad

http://gpu.novisad.rs/sites/default/files/dokumenta/Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20na%C4%8Dinu%20vo%C4%91enja%20ra%C4%8Duna%20javnih%20prihoda.pdf

platioca (kod naloga za prenos), šifra plaćanja, broj tekućeg računa primaoca plaćanja, ... Kod računa za uplatu javnih prihoda za koje analitiku uplata vodi Poreska ... Akcize na derivate nafte. Akcize na derivate nafte prizvedene u zemlji. 153.

Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja knjige inspekcije ...

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Pravilnik%20o%20sadrzini%20i%20nacinu%20vodjenja%20knjige%20inspekcije,%20gradjevinskog%20dnevnika%20i%20gradjevinske%20knjige.pdf

Књига инспекције и грађевински дневник воде сена градилиштима на којима се граде ... Грађевинска књига је документ у који се уписују тачни подаци о ...

Pravilnik o nacinu vodjenja, vrstama i sadrzaju dokumentacije o ...

http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=92545&rType=2

11 stu 2011 ... Muzejska dokumentacija se vodi, u obliku tvrdo ukoričene knjige čiji su listovi numerisani. ... knjiga ulaza i izlaza muzejskog materijala, katalog muzejskih ... Sekundarnu dokumentaciju čine evidencije o: audio-vizuelnom ...

pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih ...

https://environovisad.rs/storage/data/javni-konkursi/1561975509pmw3oPRAVILNIK%20podracun.pdf

sredstava (u daljem tekstu: Evidencija KJS) kod Ministarstva finansija - Uprave za ... rešenje o registraciji kod nadležnog suda, ako je upis u registar propisan;.

Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva

http://adomne.rs/langu/images/dokumenti/propisi/12%20Pravilnik%20o%20nacinu%20oznacavanja%20i%20evidenciji%20javnih%20puteva%202015.pdf

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим правилником прописује се начин означавања јавних путева, врста, садржина и начин вођења евиденција о јавним ...

Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva - Zenta

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/obj_proc/3/2.%20pravilnici/pravilnik-o-nacinu-oznacavanja-i-evidenciji-javnih-puteva.pdf

14 окт 2015 ... 3) sekundarni saobraćajni čvorovi označavaju presek državnih puteva IB i II reda sa opštinskim putevima;. 4) dodatni saobraćajni čvorovi ...

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih ...

http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs/upload/data/list0209.pdf

30 јун 2018 ... Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) vodi se ...

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE

http://bihac.org/cms/features/documents/uploads/1502900403458325463.pdf

21 srp 2016 ... (3) E-aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih ...

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/PRAVILNIK%20O%20USLOVIMA%20SADR%C5%BDINI%20I%20NA%C4%8CINU%20IZDAVANJA%20SERTIFIKATA%20O%20ENERGETSKIM%20SVOJSTVIMA%20ZGRADA.pdf

1) elaborat energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Elaborat EE) je elaborat koji ... energetske pasoše i to je zgrada: koja se sastoji od delova koji čine tehničko ...

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

https://sutrans.rs/files/pdf/2017/Pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-koriscenja-sluzbenih-vozila-u-J-P-Subotica-trans-Subotica.pdf

privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i drugog ugovornog odnosa. Član 3. ... Administrator preduzeća vodi evidenciju o korišćenju službenih vozila ...

PRAVILNIK o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i ...

http://msb.gov.ba/PDF/Pravilnik_sluzbena_vozila.pdf

(4) Pravo upravljanja i korištenja službenog vozila, pored vozača, mogu imati oni ... (6) U slučajevima kada vozač ne upravlja službenim motornim vozilom, ...

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=242313&rType=2

značaja za pravilno i namjensko korišćenje službenih vozila. Član 2. ... odgovornom licu oduzeti ovlašćenje za korišćenje i upotrebu službenog vozila i.

Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja reklamacija potrošača

http://www.scsu.org.rs/zakoni_docs/pravilnik%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20resavanja%20reklamacija%20potrosaca.pdf

Продавац на продајном месту има видно истакнуто обавештење о начину и месту пријема рекламација и обезбеђује присуство лица овлашћеног за ...

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za ...

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=144787&rType=2

4 окт 2013 ... 13) oznake pristupačnosti koje su date na grafičkom prikazu broj 1 (slike ... 5) WC šolju zajedno sa daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm,.

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja minimalnog seta ...

http://www.msp.gov.me/files/1260461696.pdf

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način korišćenja minimalnog seta linija ... kome se linija daje u zakup (u daljem tekstu: korisnik). ... 2048 kbit/s - E1.

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda - Općina Novi Grad Sarajevo

https://www.novigradsarajevo.ba/uploads/files/shares/Privreda/Lista%20propisa/Odluke-opcinski%20nivo/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20uplate%20javnih%20prihoda.PDF

nalogu primaoca sredstava, upisati kod budžetske organizacije. 16. Poziv na broj: Uplate poreza na plaću i doprinosa: Ako se vrši uplata poreza na plaću i ...

Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, vrstama i načinu pružanja ...

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=77518&rType=2&file=Pravilnik o minimalno-tehnickim uslovima%2C vrstama i nacinu pruzanja.pdf

odgovarajući rashladni uređaj za sladoled ako se u pokretnom objektu priprema sladoled,. - radni sto, odnosno ... (plastične čaše, tanjirići i sl.), ili sudoper sa ...

PRAVILNIK o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja ...

http://fkcg.org/wp-content/uploads/2017/11/p5.pdf

pripravničke knjižice i način polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih ... obrazovanja i pripravnička knjižica popunjena i ovjerena saglasno ...

Pravilnik o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i ... - Požar

https://pozar.co.rs/wp-content/uploads/2019/08/Pravilnik-o-bli%C5%BEim-uslovima-obavljanja-na%C4%8Dinu-sprovo%C4%91enja-i-programu-obuke-za-rukovanje-vatrenim-oru%C5%BEjem.pdf

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za bavljenje obukom za rukovanje vatrenim oružjem (u daljem tekstu: obuka), način sprovođenja obuke i Program ...

pravilnik o uslovima i načinu sakuplјanјa, transporta ... - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/Pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_sakupljanja_transporta_otpada_koji_se_korist_kao_sekundarna_sirovina_ili_za_dobijanje_energije.pdf

(poljoprivredni otpad, komunalni otpad, gume, utrošeni rastvarači, otpad iz rafinerija, biomasa, mulj iz postrojenja za tretman mulja i dr.); 3) vlasnik otpada koji se ...

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem ...

http://www.trezor.gov.rs/files/documents/regulations/pravilnici/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20uslovima%20za%20pla%C4%87anje%20poreske%20obaveze%20putem%20kompenzacije.pdf

Обрасцу ИОК - Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања;. 4) попуњен налог на терет и у корист одговарајућег уплатног рачуна јавних ...

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu ostvarivanja odredjenih prava iz ...

https://www.fzocg.me/Administracija/Documents/1570176415Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima%20i%20nacinu%20ostvarivanja%20odredjenih%20prava%20iz%20obaveznog%20zdravstvenog%20osiguranja.pdf

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz ... Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruje osiguranik i član uže ili šire porodice osiguranika (u ... drugih dokaza koji se u postupku ocjene potrebnim. Član 15.

Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita ...

http://www.mpr.gov.ba/biblioteka/podzakonski_akti/Pravilnik%20o%20uslovima,%20nacinu%20i%20programu%20polaganja%20strucnog%20i.pdf

Pripravnici polažu stručni ispit nakon obavljenog pripravničkog staža. II - PROGRAM STRUČNOG ISPITA. Član 4. Stručni ispit zavodskih službenika sa ...

pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u ...

http://www.urbanizam.co.rs/zakoni/Pravilnik%20-%20polaganje%20strucnog%20ispita.pdf

radnog iskustva na poslovima izrade prostornih planova. Stručni ispit koji je uslov za obavljanje poslova urbaniste, prema odredbama ovog pravilnika, polažu ...

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku ...

https://aktivasistem.com/pravilnici/Pravilnik-O-Ostvarivanju-Prava-Na-Finansijsku-Podrsku-Porodici-Sa-Decom.pdf

5) rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo, rešenje o pravu na porodiljsko ... Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate podnosi ...

pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog ...

https://mtt.gov.rs/download/Pravilnik%20o%20bli%C5%BEim.pdf

kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Član 6. Po prijemu uplate odnosno akontacije za turističko putovanje posrednik na kraju radnog dana organizatoru ...

pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini ...

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20uslovama%20i%20nacinu%20gajenja%20pcela.pdf

("Sl. glasnik RS", br. 73/2010). I UVODNE ... 8) pčelar je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je vlasnik pčelinjaka, odnosno lice koje ima pravo čuvanja ...

Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u Registar ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/p-upis-bilj-trad-100-2011.pdf

režim izdavanja leka uz lekarski recept. Agencija može, na osnovu izmenjenih naučnih stavova, doneti odluku da se homeopatski lek upisuje u Registar i ako ne ...

Pravilnik o uslovima, načinu i postuku upisa na listu stalnih sudskih ...

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Pravilnik-o-sudskim-tumacima-Brcko-distrikt-BiH.pdf

a) registrovana za obavljanj nadležnog organa koji vodi registar privrednih subjekata; b) kadrovski i materijalno-. (2) m radnom odnosu nema. POGLAVLJE III -.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.