PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ... - WTS Serbia

1 јан 2020 ... 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispr., 14/2016, 21/2017, ... 7) Pod rednim brojem 3.6 Šifra vrste prihoda - šifra koja na jedinstven način ...

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ... - WTS Serbia - Сродни документи

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ... - WTS Serbia

https://www.wtsserbia.com/wp-content/uploads/2020/01/Pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.pdf

1 јан 2020 ... 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispr., 14/2016, 21/2017, ... 7) Pod rednim brojem 3.6 Šifra vrste prihoda - šifra koja na jedinstven način ...

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

http://www.infuse.co.rs/pravilnici/p_poreska_prijava_po_odbitku_20_2018.pdf

se podnosi na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni ...

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_poreskoj_prijavi_za_porez_po_odbitku.pdf

daljem tekstu: nalog za plaćanje) upisuje se jedinstveni uplatni račun za poreze po ... doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu zakonom propisanu osnovicu. ... za preduzetnika, odnosno preduzetnika paušalca (oznaka 4);.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - Capernaum

https://www.capernaum.rs/wp-content/uploads/2019/01/Pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.pdf

1 јан 2019 ... jedinstveni uplatni račun, koja se podnosi na Obrascu PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, koji je ...

Pravilnik porez na d..

http://mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2017/Pravilnik%20porez%20na%20dohodak%20po%20resenju.pdf

11 сеп 2017 ... паушални приход – на Обрасцу ППДГ-1Р – Пореска пријава за ... Образац ППДГ-3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на ...

Uputstvo za podnosenje prijave za godišnji porez na ... - WTS Serbia

https://www.wtsserbia.com/wp-content/uploads/2019/01/Uputstvo-za-podnosenje-prijave-za-godi%C5%A1nji-porez-na-dohodak.pdf

У Образац ППДГ-2Р износи се уписују у динарима, без децимала, без тачке, запете или празног поља између бројева. Ако на неком пољу нису унети ...

1. porez na dodatu vrednost 2. porez na dobit pravnih lica

http://www.hba.rs/public/documents/upload/Tax-System-SR.pdf

Stopa poreza: Regularna stopa PDVa u Srbiji je 20%, dok se redukovana stopa od 10% primenjuje na promet određenih proizvoda od javnog interesa ...

Pravilnik kviza znanja - MOL Serbia

https://molserbia.rs/images/mol_sr/pdf/politika_privatnosti/kviz_znanja/pravilnik_kviza_znanja_-_igra_je_za_decu_deciji_zivot_nije_igra.pdf

20 јан 2020 ... Pitanja za kviz znanja sastavljena su na osnovu „Zakona o ... Prva tri učesnika koja najbrže odgovore i sa najviše tačnih odgovora će biti.

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj ... - WTS Serbia

https://www.wtsserbia.com/wp-content/uploads/2019/01/PRAVILNIK-O-POSTUPKU-OSTVARIVANJA-PRAVA-NA-POVRA%C4%86AJ-PDV-I-O-NA%C4%8CINU-I-POSTUPKU-REFAKCIJE-I-REFUNDACIJE-PDV.pdf

1 јан 2019 ... Refakcija PDV stranom obvezniku. Član 4. Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva.

Obrazac MA - Potvrda o podnetoj prijavi, promeni i ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/_009196101-02-1.pdf

Сагласан сам са подацима унетим у Јединствену пријаву, које је на мој захтев и на основу доказа које сам доставио на увид, овлашʄени службеник.

Rješenje po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „BINGO" doo ...

http://bihkonk.gov.ba/datoteka/Rjesenje-BINGO-17052018-bos.pdf

17 svi 2018 ... Bingo također ima dva outleta Lancijen u Bugojnu i Goraždu, te butik brenda Carpisa u Bihaću. • U Bingovim ... OBJEKAT HM UŠĆE. (..)** 16.

Prijavi se na 'Postani Student' - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

http://ozs.unist.hr/files/64/Dokumenti-novosti/144/Koraci-za-upis-na-preddiplomski-studij-OZS.pdf?preview=1

16 srp 2019 ... Rang lista se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (45% bodova) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature razine B iz.

poziv k prijavi na scenarnico 2019 od ideje do scenarija - Društvo ...

http://www.dsr.si/files/2019/07/SCENARNICA2019_POZIVkPRIJAVI.pdf

Na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu predava scenaristiko in dramsko pisanje. Poleg tega, da je dramatik in scenarist, je tudi jazz glasbenik in skladatelj ...

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI

https://montenegro.eregulations.org/media/Zakon%20o%20poreskoj%20administraciji.pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poreskoj administraciji. ("Službeni list RCG",br. ... zakona kojim je uređen upravni postupak i inspekcijski nadzor.

O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_poreskom_postupku_i_poreskoj_administraciji.pdf

Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja, ...

postupak dostavljanja poreskoj upravi

http://www.srrs.rs/savez/eprijave.pdf

15 дец 2012 ... jedinici Poreske uprave, dostave obrazac prijave za E-poslovanje, ... potpis, odnosno svojeručni potpis i pečat u odnosu na podatke u ...

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ...

http://www.icarus.rs/pdf/zakon_o_poreskom_postupku_i_poreskoj_administraciji.pdf

Ovim zakonom uređuju se postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje (u daljem tekstu: poreski postupak), prava i ...

Zakon o poreskoj administraciji - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=245501&rType=2&file=Zakon o poreskoj administraciji.pdf

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, "Sl. list CG", br. 8/15). 10) koristi usluge stručnjaka i vještaka, fizičkih i pravnih lica u postupku ...

O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI Deo prvi ...

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_poreskom_postupku_i_poreskoj_administraciji.pdf

ZAKON. O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, ...

10_Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

https://www.vin.bg.ac.rs/dokumenti/send/118-zakonski-propisi-i-podzakonska-akta/726-10-zakon-o-poreskom-postupku-i-poreskoj-administraciji

pravnom licu ili preduzetniku privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim ... stečaja, na zahtev stečajnog sudije Poreska uprava može vratiti privremeno oduzeti PIB, ... to kako u okviru funkcije kojoj pripada radno mesto sa koga se premešta, tako ...

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

http://www.bogatic.rs/lpa/cms/download/zakon-o-poreskom-postupku-i-administraciji-pdf.pdf

ЗАКОН. О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ. (˝Службени гласник РС˝, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04 ...

zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji - croso

http://www.croso.gov.rs/storage/files/propisi/zakon_poreski_postupak.pdf

Cekos In Ekspert. ZAKON. O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI. (Sl. glasnik RS br. 80/02 , 84/02. , 23/03. , 70/03 , 55/04 , 61/05 , 85/05.

o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/360-16%20lat.pdf

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik. RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon,.

izveštaj revizije o poreskoj administraciji kosova za godinu završno ...

http://zka-rks.org/wp-content/uploads/2019/06/Raportfinal-i-ATK_serb.pdf

Izveštaj rezultat revizije izvršene od strane Blerina Krasniqi (vođa tima) i (članovi tima) Ariana ... Vraćanje –kirija zarade loto. 40061. 0. 112,173. Vraćanje ...

3. POREZ NA DOHODAK

http://www.ijf.hr/porezni_vodic/dohodak.pdf

1 sij 2003 ... poreznog obveznika. Porezna se kartica sastoji se od tri obrasca: 1. Obrazac PK sadrži opće podatke o posloprimcu (ime, prezime, JMBG) i ...

Porez na dohodak

http://novisadinvest.rs/sites/default/files/dokumenti/zakon_o_porezu_na_dohodak_gradjana_0.pdf

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ... Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se ...

Porez na dodatu vrednost

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/250/mod_folder/content/0/06%20PDV.pdf?forcedownload=1

... PDV prijave. Do 15. u mesecu se podnosi poreksa prijava i plada PDV za prethodni mesec http://www.cekos.rs/obrazac-pppdv-eppdv-pepdv-zbpdv-pbpdv ...

Porez po odbitku u federaciji bih

http://privrednastampa.ba/wp-content/uploads/2019/06/F.B.-ZIPS-juni-19.pdf

14 lip 2019 ... Pojam „porez po odbitku” koristi se u propisima o porezu na dobit, ... o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (potvrda o rezidentnosti izdata od ...

Porez na dodanu vrijednost

http://www.ijf.hr/porezni_vodic/1-08/PDV.pdf

poduzetnici (fizičke osobe) čija je godišnja vrijednost isporuka veća od 85.000 kuna. Što je poduzetnik u smislu zakona o PDV-u. Poduzetnik je svaka pravna i ...

porez na imovinu - SKGO

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/152/095/877/1520958771_Porez_na_imovinu_WEB.pdf

Mog interesa za porez na imovinu gotovo sigurno ne bi bilo da nije bilo Tonija Levi- ... tako dug period između dva ciklusa je za mnoge sisteme nedostižan ...

Porez na dobit korporacija

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat10810.pdf

1937,bivša Jugoslavija 1928 u formi poreza na preduzeća pod nazivom društveni porezi.Srbija ga uvodi 1992.g. • U poreskim prihodima OECD učestvuje u.

porez na imovinu u srbiji - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/147103884.pdf

POREZ NA IMOVINU U SRBIJI. Tekuća kretanja, sa osvrtom na stanje u pilot-jedinicama lokalne samouprave u okviru MED projekta. Beograd, 2017.

porez na imovinu u srbiji - Skgo

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/152/095/877/1520958777_Analiza_poreza_na_imovinu_WEB_s.pdf

Makedonska 22, 11000 Beograd. Za izdavača ... (SDC) uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Autori zahvaljuju ... pisuje da je porez na imovinu jedan od izvornih javnih prihoda, čiju stopu, odnosno način i merila za ...

tobinov porez u eu - Časopis Oditor

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2016/05/oditor-320171.pdf

prof. dr Dragomir Đorđević, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,. Novi Sad, R. Srbija prof. dr Čedomir Ljubojević, Visoka škola modernog biznisa, ...

POREZ NA NASLEĐE U REPUBLICI SRBIJI

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-5458/2019/2217-54581902054V.pdf

28 јун 2019 ... zakona materija poreza na nasleđe regulisana je poreskopravnim propisima. ... Naime, porez na nasleđe i porez na poklon uvek se uređuju ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.