PRAVILNIK

Vozilo za koje se ADR sertifikat o odobrenju za vozilo izdaje prvi put u Republici Srbiji nije starije od 15 godina u odnosu na godinu proizvodnje. Za izdavanje ...

PRAVILNIK - Сродни документи

Pravilnik o metodama analize mleka i proizvoda PRAVILNIK O ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srb141816.pdf

Sudovi u koje se stavljaju uzorci mleka i proizvoda od mleka, kao i zatvarači za te sudove, moraju biti ... Tvrdi sirevi se izribaju na trenici ili samelju u mašini.

правилник pravilnik 1505 pravilnik - Federalno ministarstvo ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Lovstvo/Lovstvo-pravilnici/pravilnik-lov-8817iv.pdf

15 нов. 2017 ... (4) Dozvola za lov i lovna karta izdaje se za svaki lovni dan zasebno. Članak 3. Lov divljači vrši se sukladno odredbama Zakona o lovstvu.

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/PRAVILNIK1.pdf

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

159 PRAVILNIK

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/2020/10_Pravilnik%20o%20grani%C4%8Dnim%20vrijednostima%20emisije%20zaga%C4%91uju%C4%87ih%20materija%20u%20zrak%20%28Slu%C5%BEbene%20novine%20Federacije%20BiH,%20broj%2012_05%29.pdf

Naftalen C10H8. Propionaldehid C3H6O. Propionska kiselina C3H6O2 Sir}etna kiselina C2H4O2. Stiren C8H8. 2-etoksietanol C4H10O2. Ugljen disulfid CS2.

pravilnik - IPI

https://www.ipi.ba/wp-content/uploads/2018/01/2007-PRAVILNIK-o-saobracajnim-znakovima-SGBiH-16-07.pdf

5) oprema za vo|enje i usmjerivanje saobra}aja u podru~ju radova na cesti, prepreka i o{te}enja kolovoza,. 6) branici i polubranici,. 7) saobra}ajna ogledala,.

646 PRAVILNIK

http://srbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-646.pdf

Zanimanja na kojima radnici na Jugoslovensikim železnicama neposredno učestvuju u ... prevoza: prevoz kontejnera; Jednoobrazna pravila u pakovanju i tovarenju ... pošiljke; primopredaja robe između železnica kao učesnica u prevozu; ...

pravilnik - MON KS

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/Pravilnik_strucnom_%20usavrsavanju_odgajatelja19_04.pdf

P R A V I L N I K o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i ...

pravilnik - pio

https://www.pio.rs/sites/default/files/Pravilnik%20drustvenih%20standarda%202019.pdf

3) Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;. 4) Specijalna ... 25) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja. Korisnik ...

pravilnik - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/10PRAVILNIK-JN-24.5.2019.pdf

24 мај 2019 ... za planiranje, ciljevi postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz ... nabavke male vrednosti, ako su za to ispunjeni uslovi propisani Zakonom. ... ugovornoj strani na potpis, ili se izdaje narudžbenica koja se, nakon ...

Pravilnik PPI

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/2014-LPA-Pravilnik%20PPI-1.2.3.4.pdf

25 дец 2013 ... 2) Obrazac Prilog-2 - Nepokretnosti koje su osloboñene plaćanja poreza (u daljem tekstu: Prilog-2). Član 3. Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 ...

719 PRAVILNIK

http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva/Sektor%20poljoprivrede/Ribarstvo/PRAVILNIK%20o%20organizaciji%20i%20radu%20ribocuvarske%20sluzbe%20obliku%20i%20sadrzaju%20obr

17 svi 2015 ... 2. poto~na pastrmka (Salmo trutta m.farioL.). . . . 25 cm. 3. jezerska pastrmka (Salmo trutta m. lacustrisL) . . 40 cm. 4. kalifornijska pastrmka ( ...

845 PRAVILNIK

http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-rada-zdravstva-socijalne-skrbi-i-prognanih/PRAVILNIK%20o%20nacinu%20obavljanja%20obvezne%20dezinfekcije%20dezinsekcije%20i%20deratizacije%2030-16-2.pdf

20 tra 2016 ... stambenim i poslovnim prostorima i njihovoj okolini. Članak 5. Obvezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija obavljaju se kao preventivna i ...

PRAVILNIK - APR.pdf

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2015/PRAVILNIK%20-%20APR.pdf

13 нов. 2014 ... 4. Изјава о неактивности. Члан 15. Обвезник који није имао пословних догађаја, нити у пословним књигама има податке о имовини и ...

pravilnik - SRS BiH

http://www.srsfbih.ba/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-za-disciplinu-lov-sarana-i-amura-2015.pdf

... RIBOLOVNIM TAKMIČENJIMA U. DISCIPLINI LOV ŠARANA I AMURA ... kroz Premijer liga SRS BiH u sportskom lovu šarana i amura. Član 5. Sticanje prava ...

PRAVILNIK

http://www.pumedtrans.com/images/stories/dokumenta/vesti/2018/Pravilnik-o-nacinu-i-postupku-izdavanja-ADR-sertifikata-o-odobrenju-za-vozilo.pdf

Vozilo za koje se ADR sertifikat o odobrenju za vozilo izdaje prvi put u Republici Srbiji nije starije od 15 godina u odnosu na godinu proizvodnje. Za izdavanje ...

Pravilnik o regloskopima

http://www.dmdm.rs/PDF/Pravilnici/pravilnik_o_regloskopima.pdf

1 апр 2015 ... linije koja se nalazi na strani suprotnoj od pravca vožnje za koji je ispitivani far namenjen i od linije koja mora biti horizontalna ili pod uglom od ...

NATJECATELJSKI PRAVILNIK

https://www.pikado-pgz.hr/dokumenti/natjecateljski-pravilnik

5 svi 2018 ... Statuta Hrvatskog pikado saveza, Izvršni odbor Hrvatskog pikado ... za nastup na svjetskim i europskim prvenstvima koriste pravila IDF-a i ...

Pravilnik o takmicenju KSS

http://www.kss.rs/wp-content/uploads/Pravilnik-o-takmicenju-KSS.pdf

22 дец 2017 ... Кошаркашки савез Србије (у даљем тексту: КСС) је надлежан за целокупан ... Мини баскет за децу до млађих пионира (10 година) организује се у виду ... 3) дресови и тренерке клуба који се користе у такмичењу ...

Preuzmite Pravilnik - IPM

https://ipm.rs/wp-content/uploads/2019/09/Pravilnik.pdf

zakona koje se odnose na reklamaciju i ovom pravilniku. Prodavac na prodajnom mestu ima vidno istaknuto obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija i ...

Takmičarski pravilnik

http://www.wrestling-serbia.org.rs/pravilnici/rss_takmicarski_pravilnik.pdf

Општинска / градска првенства / I степен/. 5 ... II - Рвачка лига Србије / III степен такмичења. 10 ... /Београд, Нови Сад, Суботица, Крагујевац, Зрењанин.. ... Прва рвачка лига Србије у слободном стилу може да се одржи само ако има ...

pravilnik - Asistent.me

https://www.asistent.me/dw/obrasci/Pravilnik_o_blizim_uslovima_za_ostvarivanje_osnovnih_materijalnih_davanja_iz_socijalne_i_djecje_zastite.pdf

dodatak za njegu i pomoć (obrazac Z-DNJP);. - zdravstvena ... Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosilac zahtjeva dužan je da.

pravilnik - BIHAMK-a

https://bihamk.ba/assets/files/OWH43y4f7l-pravilnik-saobracajna-nezgodapdf.pdf

Ovim Pravilnikom bliže se propisuje oblik i sadržaj obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi i naĉin njegovog korištenja (u daljnjem tekstu: evropski ...

pravilnik - SPOS-a

http://spos.info/images/uploaded/file/PRAVILNIK%20O%20TEHNICKIM%20USLOVIMA%20ZA%20VOZILA.pdf

О ПОДЕЛИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА. ЗА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА. I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ.

pravilnik - Pcela.rS

https://www.pcela.rs/Pravilnik%20o%20evidentiranju%20pcelinjaka.pdf

Obeležavanje pčelinjih društava i evidentiranje gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju pčele (pčelinjaka) ... 1) evidentiranja pčelinjaka i dodeljivanja jedinstvenog identifikacionog broja pčelinjaku; ... 3) prijave promene evidentiranog stanja;.

PRAVILNIK O PČELARSTVU

http://pdnektar.com/file/pravilnik-pcelarstvo/3

uzimljavanje, pčelar i slično); o) Košnica je nastamba koja sadržava koloniju pčela medarica, koja se koristi za proizvodnju meda, ostalih proizvoda pčelarstva ili ...

pravilnik - hssrm

https://www.hssrm.hr/admin/dokumenti/uploads/files/2018-09-18-12-08-33-Pravilnik%20o%20provedbi%20natjecanja%20u%20lovu%20na%20veliku%20ribu%20%2818%20%2012%20%202014%20%29.pdf

20 pro 2014 ... Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sva službena i prigodna natjecanja u ... sistemom moraju se vezati pijokom ne duljim od 1,5 duljine udice tj.

Pravilnik o etilometrima

http://www.dmdm.rs/Pravilnici/Pravilnik_o_etilometrima.pdf

Oznake mernih jedinica, prikazuju se pored prikazanog rezultata merenja. ... Kada je oznaka merne jedinice prethodno odštampana na obrascu, definiše se ...

Pravilnik farme.pdf

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20farme.pdf

1 феб 2010 ... Опрема за напајање и храњење мора да буде израђена и постављена тако да спречи контаминацију хране и воде, а озледе животиња ...

pravilnik - Srbatom

http://www.srbatom.gov.rs/srbatomm/wp-content/uploads/2019/11/PRAVILNIK-O-UPRAVLJANJU-RADIOAKTIVNIM-OTPADOM-Sl.-glasnik-RS-br.-60-2011-LAT.pdf

1. način privremenog čuvanja radioaktivnog otpada nastalog pri radu (u ... 2. način i uslovi pod kojima se radioaktivni otpad čuva, sakuplja, evidentira, skladišti,.

pravilnik - pravosudje.ba

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet?p_id_doc=10881

1 velj 2019 ... pravosudne institucije donosi zaključak o pokretanju disciplinskog postupka za lakše povrede službene dužnosti iz člana 85 Zakona.

348. pravilnik - vlada usk

http://vladausk.ba/v4/files/media/pdf/59ca194927e4e0.78465851_9-Pravilnik.pdf

30 svi 2014 ... radu, Zakonom o predškolstvu ("Službeni glasnik. Unsko-sanskog kantona" ... uposlene o nastalom višku. III KRItERIJI I ... odluka o uposlenicima/ama za čijim radom je prestala potreba od ... Broj 9 - Strana 525. Obrazac br.1.

pravilnik - seesac

http://www.seesac.org/f/docs/Serbia-1/Regulations-for-the-Terms-and-Conditions-for-Doing-and-Methods-of-Conducting-the.pdf

1) obezbedi odgovarajuće strelište za obuku, prostoriju za čuvanje vatrenog oružja i municije i prostoriju za teorijski deo obuke;. 2) obezbedi oružje za obuku;.

pravilnik - EFZG

http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/pravni_okvir/Pravilnik%20za%20izradu%20pisanih%20radova%20Spec.%20PDS.pdf

2 srp 2007 ... Sadržaj treba biti razrađen na dvije razine: poglavlja i podpoglavlja. ... označavaju arapskim brojevima 1, 2, 3. itd. a potpoglavlja brojevima 1.1.; ...

pravilnik - 2. oktobar

http://www.os2oktobar.edu.rs/images/sampledata/Dokumenta/Pravilnici/pravilnik-za-izborne-predmete.pdf

PRAVILNIK. O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI. IZVODE ... 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016 i 2/2017). Član 1. Ovim pravilnikom ... stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,. - diplomirani ...

Pravilnik o založništvu - FRI

https://fri.uni-lj.si/upload/kje_je_kaj/Zalo%C5%BEba_Pravilnik.pdf

Založniško dejavnost na fakulteti usmerja Komisija za založništvo in tisk (v nadaljevanju: komisija), ki je delovno telo Senata UL FRI, urednik pa vodi poslovanje ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.