UREDBA O UVOZU MOTORNIH VOZILA Član 1. Ovom uredbom ...

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za uvoz motornih vozila u Republiku Srbiju. Član 2 ... Vozilo može da se uveze ako je proizvedeno u skladu sa uslovima ...

UREDBA O UVOZU MOTORNIH VOZILA Član 1. Ovom uredbom ... - Сродни документи

UREDBA O UVOZU MOTORNIH VOZILA Član 1. Ovom uredbom ...

http://www.amss-cmv.co.rs/pdf/uredba.pdf

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za uvoz motornih vozila u Republiku Srbiju. Član 2 ... Vozilo može da se uveze ako je proizvedeno u skladu sa uslovima ...

("Sl. glasnik RS", br. 114/2008) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se ...

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/08/uredba-nove-liste-proc.utic_..pdf

projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 84/05).

Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila ...

http://www.tehnickaskolavranje.edu.rs/pdf/download/saobracaj/6.Uredba_%20o_vrem_odmora_i_uprav_%20vozaca.pdf

i da čuva kopije izdatih potvrda u periodu od najmanje dve godine od trenutka njihovog ... Vozač je dužan da potvrde o odsustvovanju vozača drži u vozilu i da, ...

obrazac za carinu i pdv pri uvozu vozila - Ministarstvo vanjskih poslova

http://www.mvp.gov.ba/HTML/PDFDoc/Diplomatski_protokol/CARINA%20i%20PDV%20pri%20uvozu%20VOZILA.pdf

Obrazac potvrde za carinu i PDV pri uvozu/izvozu vozila. (popunjava se u ... PREDMET:ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O DIPLOMATSKOM STATUSU. 1) ...

Mehatronika motornih vozila

http://mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/P09-Kocni-sistem.pdf

PODSISTEMI KOČNOG SISTEMA. • Izvršni organi - kočnice. • Disk. • Doboš. • Komandni i ... KOČNICE. Doboš kočnica sa integrisanim senzorom za ABS sistem ...

HOMOLOGACIJA MOTORNIH VOZILA U BiH

https://www.homologacija.gov.ba/Documents/2.%20Zaim%20%C5%A0akovi%C4%87-%20Homologacija%20vozila%20u%20BIH%20-%20osvrt%20na%20protekli%20period%20i%20perspektive.pdf

HOMOLOGACIJA MOTORNIH VOZILA U BiH. -uz najavu početka-. Sarajevo, oktobar 2010. -Osvrt na protekli period i perspektive-. -Osvrt na protekli period i ...

instruktora motornih vozila - Prijava

http://cms.monkshnk.gov.ba/Upload/Dokumenti/07%29-6d07109.pdf

Organiziranje ispita za polaganje ispita za stjecanje zvanja vozač-instruktor ... (4) Listići sa pitanjima za usmeni dio ispita i testovi za polaganje predstavljaju ...

Trgovina i kra a nekih modela motornih vozila

https://hrcak.srce.hr/file/129787

lika 5.1: Vrste probijanja u broju okvira Ý simbol BMW nalazi se na oba kraja broja sasije. Na ovim serijama BMW vozila broj śasije nije utisNivan, pa proizvodač ...

SPECIFIKACIJE MOTORNIH ULJA ZA OSOBNA VOZILA

https://hrcak.srce.hr/file/10983

motornog ulja za podmazivanje modernih konstrukcija motora. ... testova koje motorno ulje mora zadovoljiti. ... motora zahtijeva novo različito motorno ulje).

POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA (primenjuje se od 01 ...

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/b580a8ed-8bda-4d75-af10-37e9a49895d5/PDF_LAT_POREZ NA UPOTREBU M.V. 2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mwOx1V7

1 јан 2020 ... Zakonom o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS" br. 26/2001... 86/2019)* propisana je obaveza plaćanja poreza ...

trendovi razvoja hidrodinamičkih menjača motornih vozila

http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/408/PT_01-2010%20-%20Krstic%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y

eksploatacije postojećih rešenja za analiziranu kategoriju vozila. ... mehaničkih jednosmernih spojnica, u određenim radnim područjima, prekida se veza.

Pitanja i odgovori o taksama za osiguranje motornih vozila ...

https://www.tff.se/globalassets/information-pa-andra-sprak/tff-information---bks-bosniska-kroatiska-serbiska.pdf

je predano prodajnom centru za prodaju. - neka druga osoba koja nije vlasnik snosi odgovornost plaćanja saobraćajnog osiguranja. Privremena odjava vozila.

Pravilnik o osposobljavanju za vozaca motornih vozila _Sluzveni ...

http://cms.monkshnk.gov.ba/Upload/Dokumenti/12%29-825f871.pdf

Prava i obaveze autoškole i kandidata ureñuju seugovorom u pisanom obliku, ... e) ima dokaz o posjedovanju potrebnog broja vozila uvlasništvu autoškole ili ...

automatizacija procesa dijagnostike motornih vozila ... - Odrzavanje

http://www.odrzavanje.unze.ba/zbornici/2014/015-O14-016.pdf

mobile systems, based on implementation of automatic diagnostic systems. Automatization of process of diagnostics significantly influences on the main ...

PRAVILNIK o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i ...

http://www.hdmr.hlz.hr/Pravilnik_55_65.pdf

Kod ručnog puštanja motora u rad poluga pokretača mora se okretati odozdo nagore. Palac desne ruke ne smije obuhvatiti polugu pokretača već mora biti.

prijenos snage kod motornih vozila - Repozitorij Veleučilišta u ...

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:1179/datastream/PDF/view

29 tra 2019 ... Pogonski dio spojke na motornim vozilima je zamašnjak, a pogonjeni ... prenijeti okretni moment s mjenjača na pogonski most, odnosno kotače.

RECIKLAŽA MOTORNIH VOZILA NA KRAJU ŽIVOTNOG CIKLUSA ...

http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/ITOP17/Radovi/Srecko%20Curcic,%20Lidija%20Paunovic.pdf

RECIKLAŽA MOTORNIH VOZILA NA KRAJU. ŽIVOTNOG CIKLUSA - STANJE U SRBIJI. RECYCLING OF THE END-OF-LIFE MOTOR. VEHICLES - SITUATION ...

pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_registraciji_motornih_i_prikljucnih_vozila.pdf

PRAVILNIK. O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA. ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, ...

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila - JP Ceste ...

http://jpcfbih.ba/assets/files/pravilnik_o_osposob_vozaca_m_v.pdf

auto{kole, polaganje ispita za vozače motornih vozila, nastavni plan i ... (2) Tabla se postavlja na najvi{em dijelu vozila B kategorije, a na vozilu C kategorije postavlja se na ... Testovi za polaganje ispita sadrže pitanja sa jednim ili vi{e tačnih odgovora. ... c) raskrsnice puteva sa po dvije saobraćajne trake za jedan smjer,.

pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_podeli_motornih_i_prikljucnih_vozila_i_tehnickim_uslovima_za_vozila_u_saobracaju_na_putevima.pdf

kojima se vrši homologacija delova vozila, opreme za vozila i homologaciju tipa celog ... Najmanja osvetljenost, za vozila prvi put registrovana u Republici Srbiji ...

ODLUKA o prodaji putničkih motornih vozila u ... - Herceg Novi

https://www.hercegnovi.me/downloads/odlukeSO/Odluka%20o%20prodaji%20putnickih%20motornih%20vozila%20u%20vlasnistvu%20opstine%20Herceg%20Novi%20putem%20prikupljanja%20ponuda.pdf

7 јун 2016 ... Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05,. 13/06 i "Službeni list CG", br.

Na osnovu Odluke o prodaji službenih motornih vozila, broj: 03-16-1 ...

https://www.parlament.ba/data/dokumenti/oglasi/52410.pdf

17 stu 2014 ... JAVNU LICITACIJU za prodaju četiri vozila u vlasništvu Parlamentarne skupštine BiH ... biti i ovjerena pečatom pravnog lica. 3) Licitacija će biti ...

Uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko)

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Motorna_vozila/TN-U-03-KO-02-01%20Uslovi%20za%20kombinovano%20osiguranje%20motornih%20vozila%20%28auto%20kasko%29.pdf

5 јул 2010 ... binovanom osiguranju motornih vozila (u daljem tekstu: ugovor o osiguranju) koji ... Utvrđivanje i procena štete. Član 17. (1) Nakon što od ...

redukcija izduvnih gasova motornih vozila upotrebom alternativnih ...

http://www.cqm.rs/2014/cd2/pdf/papers/focus_2/07.pdf

[3] Vukašinović R., Jakšić D., "Redukcija izduvnih gasova motornih vozila", zbornik radova, VTŠSS Uroševac, 2012. [4] Krstić D., Popović G., "Emisija izduvnih.

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Javne nabavke Kantona ...

http://jn.ks.gov.ba/sites/default/files/ugovor_porsche_min_kom_priv_i_infr.pdf

zaključili su. Ugovor o kupoprodaji motornih vozila. Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne.

specifikacije motornih ulja za osobna vozila - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/7268/205d5daea376faf14226f3c5bce7fbe986f1.pdf

intervalom zamjene ulja (30000 km benzinski i 50000 km dizelovi - odnosno 2 ... passenger vehicle motor oils i.e. ACEA specifications, as well as specifications ...

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima ...

https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20uslovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf

Овим правилником прописујe се подела моторних и прикључних возила, ... Возила врста L, M, N, O, T и R, из става 1. овог члана ** морају имати потврду о ... при првој регистрацији, мора одговарати захтевима једнообразних ...

eksploatacijsko tehničke značajke cestovnih teretnih motornih vozila ...

https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:1508/datastream/PDF/view

jačina motora, dimenzije vozila i dodatna i potrebna oprema vozila. Dok kod teretnih ... tako i razvoja električnih automobila, kamiona i tegljača. Glavni cilj je ...

licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika institucija

https://www.mft.gov.ba/hrv/images/stories/uputstva/2016/instukcijalicitacija.pdf

31 lis 2016 ... Članak 2. (Odluka o prodaji i formiranje povjerenstva) ... (6) Ukoliko ponudu dostavlja pravno lice, ponuda mora da sadrži: naziv pravnog lica,.

otto motori motornih vozila - Završni radovi Veleučilišta u Šibeniku

https://repozitorij.vus.hr/islandora/object/vus:925/datastream/PDF/view

Motori s unutarnjim izgaranjem strojevi su u kojima gorivo izgara neposredno unutar radnog ... Ključne riječi: otto motor, pumpa, rasplinjač goriva, radni ciklus.

Cenovnik usluga pranja motornih vozila - Slobodna zona Novi sad

https://www.freezonens.rs/cenovnici/JS-Cenovnik%20usluga%20pranja%20motornih%20vozila.pdf

poliranje poliranje po elementu dubinsko pranje poliranje - far poliranje - far poliranje felne do 15 cola poliranje felne. 15-19 cola poliranje felne od 20 cola.

analiza uzroka i načina otkaza doboš-kočnice motornih vozila ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-1975/2008/1451-19750801011C.pdf

REZIME. Primenom metode Analize stabla otkaza u radu je izvršena analiza uzroka i načina otkaza doboš- kočnice sistema za kočenje lakih privrednih vozila.

četvero i dvotaktni otto motori motornih vozila - Završni radovi ...

https://repozitorij.vus.hr/islandora/object/vus:1255/datastream/PDF/view

Usporedba dvotaktnog i četverotaktnog Otto motora. 16. 2.5. ... Glava motora je dio motora sa unutarnjim sagorijevanjem koji se nalazi na bloku, iznad cilindara ...

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

https://www.triglav.ba/wps/wcm/connect/7a4f0b3f-7670-47ad-9ec5-5cb6b4111439/PG-aka-19-03-bh_Layout 1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7a4f0b3f-7670-47ad-9ec5-5cb6b4111439

4) Premija - suma koja se udružuje (plaća) za osiguranje po ugovoru o osiguranju. 5) Suma osiguranja - suma na koju je stvarni, odnosno imovinski interes ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.