tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u srbiji ... - ATS

•homologacija. • individualna autorizacija vozila. • nadzor. • baze podataka - homologacije. • 3 TS. • 4 STO (25). NADLEŽNOST: • tehnički pregledi. • registracija.

tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u srbiji ... - ATS - Сродни документи

tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u srbiji ... - ATS

https://www.ats.rs/uploads/attachment/dokument/117/MVJerkovic.pdf

•homologacija. • individualna autorizacija vozila. • nadzor. • baze podataka - homologacije. • 3 TS. • 4 STO (25). NADLEŽNOST: • tehnički pregledi. • registracija.

prilog i tehnička pomoć popis novih pomagala, pribora i ... - Apprrr

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2019/11/Prilog-I-Tehni%C4%8Dka-pomo%C4%87.pdf

postolje za košnice. - dimilice ... stalak za okvire prilikom pregleda ... odgovarajuća posuda (od 10 litara i veća) za skladištenje i punjenje meda, matične mliječi ...

Ruska sanitetska pomoć Srbiji u njenim oslobodilačkim i ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2009/0042-84500907587N.pdf

nim specifičnim oblicima pomoći ruske države i crkve potla- čenom srpskom ... naklonost srpskom narodu pokazao je poslednji ruski car Ni- kola II uvodeći svoju ...

Vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji

http://www.vds.rs/File/VodicZaOrganizacijeZaPomoc.pdf

... poverenje). ◇ Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija ... Psihološko savetovalište (ponedeljak-subota, od 10.00 do 19.00 časova) ...

1 1. Što je prva pomoć? Prva pomoć je skup postupaka kojima se ...

https://www.autoskola-zarkovic.hr/testovi/Prva_pomoc.pdf

Ako su prisutne teške ozljede glave, osobito kad se pojavi krvarenje ... prepoznati što prije jer se postupcima prve pomoći ne može zaustaviti, a unesrećena osoba mora ... Pokažite kako se stavlja u pravilan položaj osoba koja krvari iz nosa.

SAVETODAVNI RAD U INSTITUCIJAMA VASPITANJA I ...

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-436-8.pdf

različitim terminima – savetovanje, pedagoško savetovanje, pedagoško-savetodavni rad, školski ... Kada se u savetovalištu, kancelariji pedagoga, psihologa ili.

gimnazijalci u institucijama - Gimnazija Pula

https://www.gimnazijapula.hr/wp-content/uploads/2020/02/Gimnazijalci-u-institucijama.pdf

gracija. - shvatiti uzroke i posljedice europskog udruživanja sa svim njegovim pozitivnim i negativnim aspektima ... Vlačić Azra. 30. Družeta Diana. 31. Pavlović ...

metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na ...

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-Korupcija.pdf

http://www.korupcija.gov.rs/cms/item/zakon/sr/zakon-o-agenciji.html. 16 Naša ... Značajno je izdvojiti nedavno otkriveni lanac korupcije u dve auto-škole u.

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA ... - izbori.ba

https://www.izbori.ba/Documents/documents/ZAKONI/Zakon_o_sukobu_interesa_u_nesl_precisceni_tekst.pdf

o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 63/08) i Zakon o dopuni Zakona o sukobu ...

Strategijski menadžment u javnim institucijama - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42750-znacaj-razvoja-kompetencija-u-strategijskom-menadzmentu/3090

Strategijski pristup menadžmentu ljudskih resursa . ... Izvor: http://www.ekof.bg.ac.rs/strategijski-menadzment-ljudskih-resursa/, Janićijević N. (2017), Ekonomski ...

Zakon o placama i naknadama u institucijama Bosne i ... - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-placama-i-naknadama-u-institucijama-Bosne-i-Hercegovine.pdf

4,50. Član 8a. (Platni razredi i koeficijenti za poslanike i delegate u. Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine). Platni razred Radno mjesto. Koeficijent. B1.

Upravljanje radioaktivnim otpadom u institucijama zdravstvene zaštite

http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/JDZZ-Dimovic.pdf

Većina radioaktivnog otpada je u tečnom stanju, sa manjim učešćem u čvrstom ... radioizotopa kao što je I-131 predstavljaju takođe čvrsti radioaktivni otpad.

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I ...

https://www.parlament.ba/data/dokumenti/pdf/vazniji%20propisi/Zakon%20o%20sukobu%20interesa%20u%20institucijama%20vlasti%20Bosne%20i%20Hercegovine%20bs.pdf

U obavljanju javne funkcije izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i ... 2. svaki vlasnički interes koji ima izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili.

Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

https://www.parlament.ba/law/DownloadDocument?lawDocumentId=b3658bdc-13f1-4338-8638-c1848a107cb1&langTag=hr

Članak 8.a. (Platni razredi i koeficijenti za zastupnike i izaslanike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i. Hercegovine). Platni razred. Radno mjesto. Koeficijent. B1.

Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH

http://www.ads.gov.ba/v2/attachments/4257_Precisceni-tekst-Jedinstvenih-pravila.pdf

JEDINSTVENA PRAVILA. ZA IZRADU PRAVNIH PROPISA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE. („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14 ...

Politika plaća i naknada u institucijama BIH za period 2015.

https://www.mft.gov.ba/bos/images/stories/pravilnici/2015/politika%20bosanski.pdf

Politika plaća i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2015.-2018. godine ... Upravo zbog toga potrebno je analizirati uporedna iskustva država ...

motivacija zaposlenih u javnim institucijama kulture - The Cultural ...

https://www.culturalmanagement.ac.rs/uploads/research_file_1/e0d49d69ad447cdd9b083b5655b07b8533b73179.pdf

Postojeći uslovi rada, motivacija zaposlenih i uloga rukovodećeg kadra...................... 90. 5. ZAKLJUČAK … ... To znači da su primeri dobre prakse, institucije koje.

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_radu_u_institucijama_BiH.pdf

službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02 i 35/03); ... Zaposlenici imaju pravo, po svom slobodnom izboru, organizovati sindikat, ... vezanim za mandat izabranog funkcionera ili nosioca izvršnih funkcija u ...

Upute za - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/upute%20vjezbenici%2031.08_17.pdf

Temeljem Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od.

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu UNIRI

https://uniri.hr/wp-content/uploads/2019/03/UNIRI-brosura_NEW.pdf

Nikolina Ivanović. Nataša Jakominić Marot. Ivana Klarin. Maja Skočanić. Nevenka Ožanić. Fotografija. Sveučilište u Rijeci. Dizajn i priprema. Sveučilište u Rijeci.

Izvršni sažetak NP-BBI - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/NP-BBI%20Izvr%C5%A1ni%20sa%C5%BEetak_%20bitno%20za%20okoli%C5%A1.pdf

Ovim dokumentom definira se i opisuje Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan ...

Odluka o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/ostala_akta/2017/RS22-17%20lat.pdf

29 мај 2017 ... Nacionalnim programom obuhvaćene su pruge u Republici Srbiji, ... Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RS”, br. ... Putni prelazi su mesta ukrštanja železničkih pruga i puteva, pešačkih i/ili ... ostvarenih bruto-tonskih kilometara vozova na pruzi, na osnovu broja radnih sati.

VTS elaborat - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/VTS%20podrucja_prilog%20razmatranjima_elaborat_HHI.pdf

međunarodni pozivni znak. - kurs ... b) 44°51,64`N 13°45,44`E (točka na moru) c) 44°51 ... 385(0)21 571440; 571470; 571479. - fax. ... kružiću orijentirana prema plovidbenom toku), oznaku VTS centra kojem se treba javiti (broj ili slovo).

republika hrvatska ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/MORE/More%204_19/Ispiti%20tablica%202019%20ver%201_1.pdf

LUČKIM KAPETANIJAMA ZA STJECANJE SVJEDODŽBI O OSNOVNOJ OSPOSOBLJENOSTI U 2019. GODINI. ISPITNI ROKOVI. SPLIT. ISPITNI ROKOVI.

Strateški plan Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/Strateski%20pl%20MPPI%2013-15%201-2_13.pdf

agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke ... pojedinim dijelovima dionice Hrvatski Leskovac -. Karlovac.

Izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture ... - ARZ

https://www.arz.hr/docs/nab/nab01786-02.pdf

5. Izrada studije izvodljivosti za projekt. Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac. Studija se izrađuje prema fazama kako je navedeno: I faza Analiza ...

analiza uticaja farmaceutske legislative u unapređenju infrastrukture ...

http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/sveska2/c28.pdf

Ljiljana M. Tasić3. 1. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd, Srbija ... godina, farmaceutske kompanije bi trebalo da budu spremne za nastale ...

Izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na ...

https://www.arz.hr/docs/nab/nab01786-02.pdf

Projektni zadatak za Usluge izrade studije izvodljivosti za projekt Prilagodba ... Naime, studija je ključni dokument na temelju kojeg će se određivati parametri ...

Registar subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih ... - NIPP

http://www.nipp.hr/UserDocsImages/dokumenti/RegistarSubjekataNIPPa_20180109.pdf

9 sij 2018 ... 0003 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina. 0004 - Digitalni ... 0042 - Kakvoća mora za kupanje – GIS preglednik. 0043 - Kakvoća ...

pravilnik - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20uvjetima%20za%20obavljanje%20sigurnoga%20tijeka%20%C5%BEeljezni%C4%8Dkoga%20prometa.pdf

»Vozni red« je skup svih materijala u vezi s vožnjom vlaka koji su objavljeni i važe ... odredbama za označavanje teretnih vlakova, a uvjeti vožnje određuju se u ...

Modul D - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/MODUL%20-%20D.pdf

besprijekorno, biti jednostavan za rukovanje i tako konstruiran da je mogućnost ... Digitalni tahograf je kontrolni uređaj u vozilu relevantan za sigurnost, koji ...

oštećenja infrastrukture uzrokovana rastom korijenja drveća na ...

https://repozitorij.sumfak.unizg.hr/islandora/object/sumfak:1228/datastream/FILE0/view

Obaranje. Obaranje vađenje panjeva. Rez u paravan. Prikraćivanje krošnje. Orezivanje suhih grana. Tablica 2. Deskriptivna statistika prsnih promjera stabala ...

procjena infrastrukture pravosudnih organa u crnoj gori - EURoL2

http://www.eurol2.me/wp-content/uploads/2019/09/Eurol2_Izvjestaj-A4_CG-Finalno-3-sa-grbom.pdf

Mr. Zoran Abadić, Architecture Expert,. Ms. Jelena Bogosavljević, Associate Architecture Expert. Obuhvat procene: Broj i vrsta Pravosudnih organa koji su ...

Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Crnoj Gori (NIGPCG)

https://www.gfa-group.de/web-archive/inspire/www.inspiration-westernbalkans.eu/5/8/9/5/3/8/17_Montenegro.pdf

4 svi 2012 ... Vlada Crne Gore. Ministarstvo finansija ... aktivnosti u razvoju NIGP-a u Crnoj Gori / značaj. INSPIRATION ... Nacionalni geoportal NIGP-a.

Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture ... - Grad Dubrovnik

https://www.dubrovnik.hr/uploads/pages/7/strategija-razvoja-sporta-i-sportske-infrastrukture-grada-dubrovnika.pdf

2 sij 2019 ... Alen Bošković, dipl. oec. ... 3. dionica: od objekta “Kapetanove kuće” do Hotela President, dužina 700m. ... gledalište ‐ montažne tribine. 150.

Sistem tehničke zaštite osjetljivih zona i kritične infrastrukture ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2018/radovi/ELS/ELS-2.pdf

radarske tehnologije i u ekstremnim vremenskim uslovima, te ... električne energije, vodovodi itd. ... Slika 1. Obrada radarskog signala. Slaba apsorpcija radarskih talasa od strane ... Radar sa impulsnim pražnjenjem je najmanje korištena.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.