Ishrana hirurških pacijenata Osnovni ciljevi ishrane hiruških pacijenata

Pothranjenost, kao i gojaznost, utiču na pojavu komplikacija i mortalitet, tako da je pre operacije neophodno oceniti stanje ishranjenosti svakog pacijenta.

Ishrana hirurških pacijenata Osnovni ciljevi ishrane hiruških pacijenata - Сродни документи

Ishrana hirurških pacijenata Osnovni ciljevi ishrane hiruških pacijenata

http://www.zcue.rs/uploads/files/Akreditacija/Saveti_Za_Pacijente/ISHRANA_HIRURSKIH_PACIJENATA.pdf

Pothranjenost, kao i gojaznost, utiču na pojavu komplikacija i mortalitet, tako da je pre operacije neophodno oceniti stanje ishranjenosti svakog pacijenta.

PARENTERALNA ISHRANA PEDIJATRIJSKIH PACIJENATA ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-7744/2015/2217-77441502045P.pdf

PARENTERALNA ISHRANA. PEDIJATRIJSKIH PACIJENATA. Sažetak. Nemogućnost ingestije odnosno apsorpcije oralno ili enteralno unetih nutrijenata tokom ...

OSNOVNI PRINCIPI ISHRANE SPORTISTA Uravnotežena ishrana ...

https://socceroaza.files.wordpress.com/2016/06/osnovni-principi-ishrane-sportista.pdf

je izbalansiran i da zadovoljava energetske potrebe organizma sportistauvažavajući individualne i uzrasne karakteristike, sportska opterećenja, karakter, obim i ...

trijaža pacijenata - judzks

http://judzks.ba/wp-content/uploads/2018/09/trijaza_sevda_dzenana.pdf

nauzeja , povrćanje. • opstipacija ili dijareja. • temperatura 38 – 40 stepeni C. • drhtavica , slabost općeg stanja. • lumbalgija , dorzalgija, artralgija , mialgija.

4.11. Hipertenzija kod pacijenata na dijalizi

http://www.hipertenzija.ba/hemodijaliza-hipertenzija.pdf

pokazala da je nizak sistolni krvni pritisak (<120 mmHg) povezan s povećanim ... biti potrebno kako bi se utvrdila fiziološka važnost endotelinskog faktora.

zakon o pravima pacijenata

http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2013/06/ZAKON-O-PRAVIMA-PACIJENATA.pdf

Ovaj zakon primenjuje se na zdravstvene ustanove, druge oblike zdravstvene službe (u ... Pacijent ima pravo na sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, ...

stabilnost mkb-10 dijagnoza kod pacijenata sa psihotičnim ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2538/2017/0350-25381702137J.pdf

redovno se postavlja dijagnoza psihotične reakcije ili dekompenzacije (MKB,. F23). Daljim kliničkim praćenjem, tokom lečenja ili nelečenja, dg F23 evoluira u.

Uloga probiotika kod gastroenteroloških pacijenata sa ...

http://www.kbd.hr/fileadmin/Arhiva/Dokumenti/Sestrinstvo/snaga-sestrinstva-201812.pdf

Esherichia Coli. Virusi: 1. Rota. 2. Hepatitis A. Gljive. Candida Albicans. Paraziti: 1. Saccoptes Scabie ... premi jogurta, sira, kefira, kiselog kupusa te je ove namirinice zdravo ... bljenje učinkovitosti (47%) i nuspojave (32%). Zaključak. Kronične ...

Uputstvo za pripremu pacijenata za scintigrafiju

http://www.onk.ns.ac.rs/pdf/UputstvaPacijenti/scintigrafija-Uputstvo-lat.pdf

Scintigrafija pljuvačnih žlezda. Scintigrafije za koje JE potrebna prethodna priprema pacijenta: 1. Scintigrafija štitaste žlezde. Na nakupljanje radioobeleživača u ...

EMOCIONALNI PROFIL SHIZOFRENIH PACIJENATA

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1393_b7732432c42da40a534e9f0dc9b625d3

halucinacijama. Tupost ili nekongruentnost afekta, katatoni simptomi ili nepovezan govor, mogu biti prisutni u blažem obliku. 2. Hebefrena shizofrenija. Početak ...

Edukacija pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji

http://www.domzdravljadoboj.ba/DrAleksandarLazicPredavanja/Edukacija%20pacijenata%20na%20oralnoj%20antikoagulantnoj%20terapiji.pdf

Циљни INR зависи од стања ради којег је уведена ОАК терапија: Стање. INR range. Атријална фибрилација. 2 - 3 ... 3 дана пред већи хируршки захват.

specifičnosti preoperativne pripreme pacijenata sa grejvsovom ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-7744/2013/2217-77441302097T.pdf

menom joda u obliku Lugolovog rastvora, zasićenog rastvora kalijum ... Lugolov rastvor, takođe, smanjuje i ... preuzimanje joda od strane tireocita, antitiroidni.

Luka Minigo REHABILITACIJA PACIJENATA S UGRAĐENIM ...

https://repo.ozs.unist.hr/islandora/object/ozs:151/datastream/PDF/view

Ugradnja endoproteze ramena indicirana je kod avaskularne nekroze ... kuka su: luksacija endoproteze, prijelomi u području endoproteze, infekcije, hematomi ...

karakteristike anemija kod pacijenata sa hašimotovim tireoiditisom

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8422/2019/0354-84221979018J.pdf

min B12 ili folnu kiselinu i komorbiditetnih bolesti. CILJ: Istraživanje je imalo za cilj ... kao hronični limfocitni tiroiditis ili Hašimotova bolest predstavlja hronični ...

Važnost prehrane pacijenata s glutenskom enteropatijom

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:148/datastream/PDF/view

18 lip 2015 ... bez glutena dok je opterećenje glutenom neobavezno. [1,2] ... Popis dozvoljenih proizvoda za bezglutensku prehranu,. - Analiziranje proizvoda ...

Zdravstvena nega pacijenata sa nutritivnom gastrostomom

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8422/2014/0354-84221470007N.pdf

Kbc “Bežanijska Kosa“. Sažetak: Nutritivna gastrostoma je čest oblik enteralne ishrane kod onih bolesnika kod kojih je iz bilo kog razloga onemogućena ishrana.

Untitled - Udruženje pacijenata sa retkim tumorima

http://media2.novi.uprt.org.rs/2018/10/net_vodic.pdf

i paratireoidna žlezda, hipofiza, nadbubrežne žlezde, jajnici i testisi (videti sliku desno). • Ove žlezde oslobađaju hormone koji kontrolišu važne telesne funkcije ...

ANALIZA DIJAGNOZE POREMECAJA LICNOSTI KOD PACIJENATA ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-2665/2000/0351-26650002071L.pdf

izbegavajuCi porcrnccaji licnosti. Slicni rezultati dobijeni ... klinicke simptome od pacijenata bez poremecaja licnosti.8. ,9 Sa druge ... Poremecaj licriosti. Klaster.

Priprema pacijenata za laboratorijske analize - Dom zdravlja ...

http://www.domzdravljaobrenovac.com/pdf/Priprema%20pacijenata%20za%20laboratorijske%20analize.pdf

Neophodno je glаdovаnje od nаjmаnje 10 sаti. Posle uzimаnjа prvog uzorkа krvi (0h) koji je nа glаdno (nа tаšte), pаcijent uzimа lekove, doručkuje i nаrednа.

zadovoljstvo pacijenata jednodnevnom kirurgijom katarakte

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:59/datastream/PDF/view

Operacija katarakte je kirurgija izbora. Temeljna indikacija za kirurgiju katarakte su funkcionalne smetnje vida koje subjektivno ograničavaju dnevne aktivnosti ...

farmakokinetičko modelovanje valproata kod pacijenata ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0025-81051006349J

mi konvencionalnih tableta (Eftil®), dva puta dnevno. Od svakog pacijenta uzete ... Tako, za konvencionalne tablete Tmax se dostiže 1-2 časa nakon uzimanja ...

MULTIPLA SKLEROZA - KLINIČKA PREZENTACIJA PACIJENATA ...

https://bib.irb.hr/datoteka/939993.multipla_skleroza.pdf

Multipla skleroza je rijetka bolest u dječjoj populaciji s učestalošću od 1,35 do 2,5 na 100.000 djece (1). Početak prije 10. godine života je rijedak i javlja.

upotreba bruksoanalizatora kod pacijenata sa različitim oblicima ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5252/2014/0352-52521469325K.pdf

Sažetak. Uvod: U rečniku protetičkih termina bruksizam je definisan ... viličnom zglobu, uhu, mastikatornoj musku- ... TMZ-a, ušno reflektovana bol izazvana TMD.

Relacije ličnosti i inteligencije kod psihotičnih pacijenata

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/1997/0048-57059703241M.pdf

(Wechsler, 1958) smatrao da njegova W-B skala može obezbediti značajne dijag ... nema značajnih veza sa ličnošću, kao ni profili na IQ testovima, već da samo.

Zaštita prava pacijenata - Pravni Skener

https://www.pravni-skener.org/pdf/sr/zastita_prava_pacijenata.pdf

domovi zdravlja u Šapcu, Koceljevi, Vladimircima i opšta bolnica Šabac. Zgrada doma zdravlja je u sklopu bolniĉkog kompleksa, dok je samo upravna zgrada ...

UPOTREBA HIPNOTIKA U RIZIČNIM GRUPAMA PACIJENATA

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-2665/2014/0351-26651402037T.pdf

agonisti i sekundarni hipnotici (neurotropni lekovi koji pored osnovnog imaju i sekundarno hipnotičko dej- stvo). Pregled literature koji se odnosi na ozbiljne kom ...

stomatološki zahvati kod pacijenata u kratkotrajnoj inhalacijskoj i ...

https://repozitorij.sfzg.unizg.hr/islandora/object/sfzg:455/datastream/PDF/view

Totalna intravenska anestezija također se može primjenjivati kod ambulantne ... hitnih stanja prilikom vađenja manjeg broja zubi, primjenjuje se kratkotrajna.

poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ...

http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Izvjestaj_Dobrota_CG.pdf

31 мар 2013 ... je isključiva odgovornost Akcije za ljudska prava i ni u kom slučaju ne odražava ... apstinencije za uzvrat dobijali benefite tipa odlazak kući za vikend, duži broj sati za posjete i sl), a moguće je i ... je dostavila predlog aman-.

Tumačenje rezultata laboratorijskih testova u onkoloških pacijenata

https://hrcak.srce.hr/file/212430

2 velj 2014 ... Ključne riječi: karcinom; krvna slika; tumorski markeri. Abstract. ... Tumačenje rezultata laboratorijskih testova u onkoloških pacijenata medicina ...

psihološke abnormalnosti pacijenata sa sindromom iritabilnog kolona

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2006/2490-33290602087X.pdf

osobina (neurotski poremeaji, hipohondrija, histerične i psihastenične osobine). Bolesnici sa SIK premorbidno pokazuju karakteristike liânosti, koje àdreduju ...

kognitivno bihejvioralna terapija i tretman pacijenata sa teškom ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2538/2007/0350-25380701039P.pdf

Petković J. Kognitivno bihejvioralna terapija i tretman pacijenata sa teškom depresijom. 39. UDK: 616.89-008.454.085. KOGNITIVNO BIHEJVIORALNA ...

ELPA-HCV Booklet14:Layout 1.qxd - Hronos - udruženje pacijenata ...

http://www.hronos.rs/images/brosura_elpa_2012.pdf

Jetra je uključena u puno vitalnih procesa u telu. ... Četvrti stadijum – Ciroza jetre: Kada je stvaranje ožiljaka ... većini slučajeva ultima ratio – zadnje rešenje,.

terapija pacijenata sa filadelfija hromozom pozitivnom hroničnom ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/SMG_1/Download/2/2SMG-3_IvanaVidanovic.pdf

Ključne reči: HML, Imatinib mesilat, citogenetski odgovor. TERAPIJA PACIJENATA SA FILADELFIJA HROMOZOM. POZITIVNOM HRONIČNOM MIJELOIDNOM.

Saveti za ishranu onkoloskih bolesnika - Udruženje pacijenata ...

http://www.udruzenjecrc.rs/doc/Saveti%20za%20ishranu%20onkoloskih%20bolesnika.pdf

Ishrana treba da bude bogata vlaknima, što uključuje hleb i cerealije od ... Tokom 12-14 časova nakon iznenadne pojave dijareje unosite samo bistre tečnosti.

kratkoročno i dugoročno praćenje pacijenata u terminalnoj srčanoj ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18145/bdef:Content/download

26 јан 2018 ... Univerziteta u Novom Sadu ... mehaničku potporu cirkulacije Mejo Klinike, SAD, na nesebičnom pružanju podrške i znanja u kliničkom i ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.