Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike 1

unutrašnjeg provodnika ( kao kod dveju ravni – kondenzatora ), pa je ukupno polje ... Kako se promeni kapacitet ploĉastog kondenzatora pri ε = konst. ,ako se ...

Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike 1 - Сродни документи

Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike 1

http://oet.etspupin.edu.rs/mod/resource/view.php?id=136

unutrašnjeg provodnika ( kao kod dveju ravni – kondenzatora ), pa je ukupno polje ... Kako se promeni kapacitet ploĉastog kondenzatora pri ε = konst. ,ako se ...

ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA MAŠINSTVA

http://data.sfb.rs/sftp/aleksandar.dedic/Masinstvo/Priprema%20pismenog%20ispita/Zbirka.pdf

1.3. Osnovni termodinamički procesi idealnog gasa. 1.3.1. Politropski proces. Objedinjuje sve osnovne procese (izobarski, izohorski, izotermski i adijabatski) tj.

zbirka zadataka iz elektrotehnike i elektronike - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Zbirka-zadataka-iz-elektrotehnike-i-elektronike.pdf

PREDGOVOR. Ova zbirka zadataka namijenjena je studentima ne elektrotehničkih fakulteta, u okviru kojih se izučavaju osnove elektrotehnike i elektronike.

takmičenje iz osnova elektrotehnike - Fer

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Elektrijada2012_znanje_rezultati.pdf

BG-2. 18. 2. FER Zagreb 1. 23. 9. 3. Dušan Lazarević. BG – poj 12. 3. ETF Beograd 1. 19 ... TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE 2 ... Vladan Mihajlović – ELFAK Niš.

takmičenje iz osnova elektrotehnike - FER-a

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Elektrijada2012_znanje_rezultati.pdf

TAKMIČENJE IZ FIZIKE. Pojedinačni plasman: 1. Lana Josipović. FER1 (ZG) ... Angel Sveshtnikov – Technical University Sofia. Vladan Mihajlović – ELFAK Niš.

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE

http://oet.etf.bg.ac.rs/OE030202.pdf

2 феб 2003 ... ... na slici, na~iwena je od homogene `ice. Otpornost svake stranice kocke je R =12, Ω . Kolika je ekvivalentna otpornost izme|u ta~aka A i G? A.

Laboratorijske vežbe iz Osnova Elektrotehnike

http://oet.etf.bg.ac.rs/LABOET/Univerzalni_instrumenti.pdf

Očitavanje izmerene vrednosti vrši se na jednoj od skala u zavisnosti od prirode signala i odabranog opsega. Vrednost jednog podeoka dobija se iz formule: K.

Zadaci i rješenja sa natjecanja iz Osnova elektrotehnike 2

https://www.otsog.hr/wp-content/uploads/2014/03/Zadaci-Osnova2-2008.pdf

U paralelnom RLC spoju poznata je jalova snaga. Q=200VAr, izvor napona U=50V i frekvencije 50Hz,. R=5 i X. L. =10. Izračunaj: a) sve struje b) kapacitivni ...

Zbirka zadataka

http://www.maf.ues.rs.ba/Dokumenti/Zbirka.pdf

Izračunati obim i površinu jednakokrakog trapeza opisanog oko kruga, ako je ... To znači da je obim trapeza. 81322. 2 ... Odrediti jednačinu tangenti elipse. 100.

Osnove elektrotehnike II, zbirka - Ljubomir Malešević

https://www.oss.unist.hr/sites/default/files/file_attach/Osnove%20elektrotehnike%20II,%20zbirka%20-%20Ljubomir%20Male%C5%A1evi%C4%87.pdf

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II – Zbirka pitanja i zadataka s kolokvija. 1 ... Bobrow, L. S.: Instructor's Manual for Fundamentals of Electrical Engineering, Oxford.

zbirka zadataka iz robotike

https://www.etf.ues.rs.ba/~slubura/robotika/ZibrkaIzRobotike.pdf

Odrediti homogene matrice transformacija i jakobijan planarnog manipulatora ... Re{enje: Homogena matrica transformacije i jakobijan antropomorfnog robot su.

Zbirka zadataka iz biologije

http://www.medf.kg.ac.rs/informacije/brosura/Zbirka%20Biologija%202017.pdf

на Факултету медицинских наука друго допуњено ... ЗБИРКА ТЕСТ ПИТАЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ... Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

Matematika Zbirka zadataka

https://bib.irb.hr/datoteka/797214.Zbirka_iz_matematike_radna03_poslano_recenzentima_1_1.pdf

2 velj 2016 ... opisano je za determinante drugog reda kod kojih je n = 2. ... Sarrusovo pravilo vrijedi jedino za rješavanje determinanti treceg reda i to tako da ...

zbirka zadataka - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/fakulteti%20prijemni%20ispiti/FTNNS%20NOAVA%20ZBIRKA%202013.pdf

inženjering; Merenje i regulacija, Softversko inženjerstvo i informacione ... Zbirka zadataka sa prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka, FTN, 2013.

Zbirka zadataka iz fizike 201...

https://www.mas.bg.ac.rs/_media/biblioteka/izdanja/14/14.04.pdf

ZBIRKA REŠENIH ISPITNIH ZADATAKA IZ FIZIKE. VI izdanje. Autori: dr Jelena Ilić redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Zoran ...

Zbirka zadataka iz hemije

http://www.medf.kg.ac.rs/informacije/brosura/Zbirka%20Hemija%202017.pdf

Колигативне особине раствора ......................................................................... 68. Киселине и базе. Степен дисоцијације. Константа дисоцијације ................. 72.

Zbirka zadataka iz upravljačkog računovodstva.pdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/3636/mod_folder/content/1/US%20-%20Zbirka%20zadataka%20iz%20upravlja%C4%8Dkog%20ra%C4%8Dunovodstva.pdf?forcedownload=1

финансијског у погонско књиговодство. 1. У обрачунском периоду у финансијском ... Тако, на пример, податак на рачуну 520 - Трошкови бруто.

zbirka zadataka iz tehničkih materijala

http://termo.masfak.ni.ac.rs/tehnicki.materijali/zbirka.pdf

maseni udeo ugljenika u gorivu, %;. CmHn udeo ugljovodonika opšteg oblika, sa m atoma ugljenika i n atoma vodonika, u gorivu, %;. CmHnOo udeo jedinjenja ...

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF-MO

https://www.math.pmf.unizg.hr/sites/default/files/pictures/ts-zbirka-2009-a.pdf

simetricna razlika skupova A i B je skup koji oznacavamo s A∆B, a definiran je s. A∆B = (A B) ∪ (B A). Ako je U neki skup, te A ⊆ U, tada je komplement skupa ...

ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ FIZIKE

https://bib.irb.hr/datoteka/287034.Pavicic-Zbirka-rijesenih-zdataka-iz-fizike-Potpuna.pdf

(mehanika se izlaže bez primjene diferencijalnog i in- tegralnog, a toplina i elektricitet bez primjene inte- gralnog računa ) . Da bi se nadoknadio relativno kratak.

Zbirka zadataka iz atomske fizike

https://emineter.files.wordpress.com/2015/03/d0bfd183d180d0b8d19b-d198-d192d0b5d0bdd0b8d0b6d0b5-d181-d0b7d0b1d0b8d180d0bad0b0-d0b7d0b0d0b4d0b0d182d0b0d0bad0b0-d0b8d0b7-d0b0d182.pdf

Ova „Zbirka rešenih zudutuku iz utomske fizikere nastala je kao skup svih izabranih zadataka koji su tokom niz godina radeni u okviru kursa Atomske fizike na ...

ZBIRKA ZADATAKA IZ MEHANIKE FLUIDA

http://hikom.grf.bg.ac.rs/stari-sajt/web_stranice/KatZaHidr/Predmeti/MehFluida/literatura_links/Zbirka2002-ZaInternet/Zbirka.pdf

ZBIRKA ZADATAKA IZ MEHANIKE FLUIDA. SA REŠENIM ISPITNIM ROKOVIMA, trece izdanje. Autori: CEDO MAKSIMOVIC, ANITA STOJIMIROVIC,.

zbirka teorijskih zadataka za test

http://www.skola23maj.edu.rs/PHT%20Zbirka%20za%20maturski%20test%202014.pdf

4. пастеризација је физичка метода конзервисања применом високе ... У производњи јогурта или биолошко конзервисаних краставаца, производ.

kompletna zbirka zadataka iz genetike

http://biologija.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/images/stories/ZOOLOGIJA_2014/VEZBE/ZADACI_IZ_GENETIKE/KOMPLETNA_ZBIRKA_2014-2015.pdf

Koje krvne grupe su moguće kod njihove dece, a koje se sigurno neće javiti? ... sve aminokiseline koje ulaze u sastav navedenih aminokiselina (tabela ispod).

Zbirka zadataka iz geometrije - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~antic/files/2014-2015-Geometrija_2/Zbirka_zadataka_iz_geometrije.pdf

Zadaci. Planimetrija. 1. Neka je ∆ABC proizvoljan trougao i neka su tacke D, E i F takve da su trouglovi ∆ADB, ∆BEC, ∆CFA pravilini i pri tome su tacke D i C sa.

Zbirka reˇsenih zadataka iz Matematike I

https://casovimatematikens.files.wordpress.com/2015/04/zbirka6.pdf

Zbirka sadrzi rešene zadatke, kao i zadatke za samostalnu izradu, iz sledecih oblasti: 1. Slobodni vektori (Tatjana Grbic). 2. Analiticka geometrija u prostoru ...

Zbirka zadataka za 2. razred - WordPress.com

https://uciteljicasladja2.files.wordpress.com/2015/04/zbirka-zadataka-za-2-razred.pdf

Светлана Јоксимовић математика. ЗБИРКА ЗАДАТАКА за други разред основне школе. Ами о. WWW. Me whe. ици. INOVACIJA. JOKSIMOVIĆ ...

Zbirka resenih zadataka za I kolokvijum

http://www.mfkv.kg.ac.rs/index.php/studentski-servis/nastavni-materijali/doc_download/369-zbirka-resenih-zadataka-za-i-kolokvijum

Zadatak ilustruje primenu skalarnog proizvoda za odre ivanje ugla me u vektorima. Prema formuli za skalarni proizvod dva vektora, kosinus ugla α koji vektori a.

Zbirka zadataka iz analiticke kemije

https://www.periodni.com/download/zbirka_zadataka_iz_analiticke_kemije.pdf

Uz pretpostavku da jake kiseline (baze) u razrijeđenim otopinama potpuno ioniziraju, uzimamo da je koncentracija vodikova iona (hidroksida) jednaka ukupnoj ...

ZBIRKA ZADATAKA IZ INŽENJERSKIH KOMUNIKACIJA Doc. dr ...

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/udzbenici/Zbirkazadatakaizin%C5%BEenjerskihkomunikacija.pdf

Nacrtna geometrija predstavlja teorijsku osnovu svih vrsta crteža: ... Đorđević V. D.: Praktikum za tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Naučna knjiga,.

Zbirka zadataka iz Organske kemije - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/31819/127420/version/1/file/SKRIPTA ORGANSKA KEMIJA.pdf

acil-halogenidi. –COHal. –(C)OHal halogenkarbonil-. – ... spontana disocijacija alkil-halogenida i tvorba karbokationa deprotoniranje (slaba baza otkida proton ...

MALA ZBIRKA ZADATAKA IZ VJEROJATNOSTI I STATISTIKE ...

https://www.sfsb.unios.hr/~zpavic/vis.pdf

E(X) = 10,86, V(X) = 13,30. References. [1] M. Ilijaševic, Z. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i statistike, ”Zagreb” poduzece za graficku djelatnost, ...

1-zbirka zadataka iz matematike - Srednja poljoprivredno ...

http://www.sppssombor.edu.rs/files/upload/1-zbirka%20zadataka%20iz%20matematike%20%20-%20za%20takmicenje%202017-18.pdf

Zbirka sadrži za svaki razred po 10 tema zajedničkih za sve obrazovne profile u području rada. ... prijemnih ispita na fakultetima, zbirke sa nekih drugih takmičenja, ali i zadaci koje su sastavljali ... Korenovanje i racionalisanje imenioca . ... 7. Primene izvoda na monotonost i ekstremne vrednosti, konveksnost i konkavnost. 8.

Statika konstrukcija - Zbirka zadataka - 2013

http://www.siljak.ba/zadaci/Staticki-odredjeni-nosaci-zadaci-dio1.pdf

gredu od oslonca A do B. (u ovom zadatku i oznacavaju istu vrijednost jer je greda paralelna sa zategom). Proracunajmo vrijednost 0. 1 ispod zgloba ...

ZBIRKA ZADATAKA IZ MEHANIZAMA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/udzbenici/Zbirka%20iz%20mehanizama_Kostic.pdf

„Mehanizmi poljoprivrednih mašina” autora Radojke Gligorić. Autori su ... Za prikazani mehanizam prevrtača sena odrediti putanju tačke E pri kretanju. Poznati.

ZBIRKA ZADATAKA ZA JEZIK BOŠNJAČKOG NARODA

https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/fajl_novosti/1/09/01729_20200211_Zbirka_zadataka_iz_jezika_bosnjackog_naroda_2019_20.pdf

11 velj 2020 ... Odredi stilske figure u sljedećim stihovima: a) Stari crkveni ... Orlovi rano lete“ ... v) stilska figura u kojoj se neka pojava predstavlja slikovito. 40.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.