Vjezba 1

istog predznaka. Ukupni kapacitet Cn dobivenog uredaja, od n par- alelno spojenih kondenzatora (slika 2.2), jednak je sumi pojedinih kapaciteta: Cn = n. ∑ i=1.

Vjezba 1 - Сродни документи

Vježba 22. Masti i ulja VJEŽBA 22.1 : Izvori masti i ulja Pribor i ...

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vje%C5%BEba_22_Masti_i_ulja.pdf

Pribor i kemikalije: stalak s 4 epruvete, špatula, suncokretovo ulje, maslinovo ulje, svinjska mast, ... VJEŽBA 22.3 : Ekstrakcija masti i ulja iz prirodnog materijala.

Vjezba 1

http://www.fizika.unios.hr/pof2/wp-content/uploads/sites/49/2011/02/Vjezba-1.pdf

istog predznaka. Ukupni kapacitet Cn dobivenog uredaja, od n par- alelno spojenih kondenzatora (slika 2.2), jednak je sumi pojedinih kapaciteta: Cn = n. ∑ i=1.

Vjezba 2

http://www.fizika.unios.hr/pof2/wp-content/uploads/sites/49/2011/02/Vjezba-2.pdf

Stavimo li u središte plosnate zavojnice, kojom tece struja, magnetsku iglu, na nju ce djelovati prema jed- nadzbi (3.3) magnetsko polje h. Igla ce se otkloniti.

Vjezba 8

http://www.fizika.unios.hr/pof2/wp-content/uploads/sites/49/2011/02/Vjezba-8.pdf

Kako biste potvrdili Stefan Boltzmannov zakon, izmjerite zracenje zarne niti zarulje koja vrlo dobro predstavlja ”sivo tijelo”. Za stalnu udaljenost izmedu zarulje.

Vježba 17 Koloidi

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba_17_Koloidi.pdf

Koloidi. Uvod: Koloidne otopine su one otopine koje sadrže čestice krute ili tekuće tvari, veličine od. 10-9 do 10-7 metara, koje su raspršene (dispergirane) u ...

Vježba Grafikoni

http://tina.com.hr/wp-content/uploads/2019/05/UputeGrafikoni.pdf

Prilikom prikaza podataka najčešće se koriste stupčasti i tortni grafikoni, no mi ćemo se kroz vježbe služiti i raspršenim grafikonom koji sadrži X i Y os kako ...

vježba 15 - stranice

http://ss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st/images/static3/2548/File/word15.pdf

stranica, u grupi Odlomak pritisnite Prikaži/Sakrij . • Za brisanje prazne stranice odaberite prijelom stranice na kraju stranice, a zatim pritisnite DELETE. Brisanje ...

GLAGOLI - VJEŽBA

http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/Galgoli5Listica3rAlda.pdf

Idem u drugi razred. (Što ja radim ? ) U jesen puše vjetar i često pada kiša. Zimi sunce slabije grije. Kristina piše zadaću ,a pod njezinim stolom sjedi mačka.

vježba 3 - EFOS

http://www.efos.unios.hr/informatika/wp-content/uploads/sites/202/2013/04/Vjezba3_Word.pdf

vježbe potrebno je pročitati poglavlja u knjizi (Mesarić, Zekić-Sušac, Dukić, Alati za ... Cilj vježbe: naučiti oblikovati i unositi tekst, sliku i tablice, umetnuti fusnotu, ...

3. LABORATORIJSKA VJEŽBA

http://www.gfos.unios.hr/download/laboratorijska-vjezba-3-1.pdf

tlačna čvrstoća morta. ▫ dinamički modul elastičnosti. 3.1.1 MJERENJE INDEKSA ODSKOKA SKLEROMETRA-BETON. Sklerometrom se mjeri veličina odskoka ...

Vjezba 6.pdf Preuzmi

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_12683/objava_43683/fajlovi/Vjezba%206.pdf

Sprega takvog tipa naziva se pozitivna povratna sprega;. - Specijalan slučaj prethodnog je 1. 0. Aβ. -. = . Tada je rezultantno pojačanje teorijski beskonačno.

Vježba 10 Otopine

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vje%C5%BEba_10_Otopine.pdf

potrebno je napraviti proračun. Primjerice, treba ... Kako je molarna masa natrijevog klorida M (NaCl) = 58,44 g mol-1, pripadna masa natrijevog klorida koja ...

1. LABORATORIJSKA VJEŽBA

http://www.gfos.unios.hr/download/laboratorijska-vjezba-1-2.pdf

označenog nivoa na gornjem dijelu piknometra, piknometar se obriše i odredi se njegova masa (piknometar pijesak voda, (m)). Uzorak se izvadi iz piknometra, ...

Leksička raslojenost, vježba

http://www.sspakrac.hr/index.php/dokumentiskola/category/31-vjezbe-i-provjere?download=405%3Aleksicka-raslojenost-vjezba

d) oudi (ovdje), lucha (luka) e) golić (golać), kraljski (kraljevski). 10. Povežite primjere s pojmovima (npr. 1.a). 1. mirisnica (parfumerija). ______ a) arhaizam.

VJEŽBA 23. SAPUNI I DETERGENTI

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vje%C5%BEba-23-Sapuni-i-detergenti.pdf

VJEŽBA 23. SAPUNI I DETERGENTI. Vježba 23.1: Saponifikacija ulja. PRIBOR I KEMIKALIJE: porculanska zdjelica, stakleni štapić, epruvete, menzura od 10 ml, ...

Vježba 3 Laboratorijski pribor

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-3-Laboratorijski-pribor-a.pdf

LABORATORIJSKI PRIBOR. Da bi osoba u ... Od staklenog pribora treba još spomenuti odmjerno posuđe koje je prikazano na slici 2.4. Odmjerna tikvica.

Glagolska vremena - vježba

http://www.sspakrac.hr/index.php/dokumentiskola/category/31-vjezbe-i-provjere?download=428%3Aglagolska-vremena-vjezba

GLAGOLSKA VREMENA - VJEŽBA. Ispunite tablicu traženim glagolskim vremenima (dovoljno je 1. lice jednine). Pazite: aorist imaju svršeni, imperfekt nesvršeni.

Vjezba 12. Halogeni elementi

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-12.-Halogeni-elementi.pdf

Halogeni elementi. POKUS 12.1. Dobivanje i svojstva klora. Zadatak: Ispitati mogućnost dobivanja elementarnog klora reakcijom otopine klorovodične kiseline i.

VJEŽBA 1: OBRADA TEKSTA

http://ss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st/images/static3/2548/File/vjezba1.pdf

Brzo pokretanje (Quick Launch). Ako je vaš sustav podešen tako da se Wordova ikona nalazi na alatnoj traci Brzo pokretanje (Quick Launch) , Word možete ...

Vjezba 22. Sumporov dioksid

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-22.-Sumporov-dioksid.pdf

PRIBOR I KEMIKALIJE: suho stakleno zvono, mala Erlenmeyerova tikvica, kratka svijeća, mala porculanska zdjelica, plavi cvijet (najbolje zumbul), pinceta, ...

Osnovi racunarstva II – vježba 1

http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_13044/objava_18048/fajlovi/Vjezba0.pdf

Obrnuta kosa crta se nalazi na slovu „Ž“ (engleska tastatura) ili na tasterskoj ... Uglaste [ ] i velike { } zagrade se na engleskoj tastaturi nalaze na slovima Š i Ð.

Vježba 8. Entalpija neutralizacije

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-8.-Entalpija-neutralizacije.pdf

neutralizacije bit će jednaka za sve jake kiseline i baze , a iznosi -57,32 kJ mol-1. U slučaju da u reakciji sudjeluju slaba baza ili kiselina, oslobođena toplina bit ...

Vježba 2 – Excel - EFOS

http://www.efos.unios.hr/informatika/wp-content/uploads/sites/202/2013/04/Vjezba2_Excel1.pdf

Slika 4. Izgled početne tablice u MS Excel-u. 3. U stupcu D u ćeliju D2 upišite formulu za izračun poreza (množenjem cijene u C2 i stope PDV-. a u ćeliji C8).

Vježba 14. Konduktometrijska titracija

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-14.-Konduktometrijska-titracija.pdf

Uvod: To su titracije kod kojih se točka ekvivalencije određuje na osnovu mjerenja specifične električne vodljivosti reakcijske smjese. Kao produkt reakcije treba ...

Vježba 2. pH vodenih otopina

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-2.-pH-vodenih-otopina.pdf

Vježba2.2.: Hidroliza soli. Pribor i kemikalije: stalak sa 6 epruveta, univerzalni indikatorski papir, vodene otopine soli: NaCl, NH4Cl, Na2CO3, KNO3. Postupak:.

Vježba 9. Određivanje gustoće tekućina

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-9.-Odredivanje-gustoce-tekucina.pdf

Piknometar se do polovice grla napuni ispitivanom tekućinom i začepi ... Pribor i kemikalije: piknometar, analitička vaga, termometar, uzorak tekućine nepoznate.

Vježba 1. Pisanje seminarskog rada

http://skpu.unipu.hr/uploads/files/Pisanje_seminarskog_rada_2.pdf

I ova stranica piše se fontom 14, vidi primjer unutrašnje stranice u dodatku II. 2.6. Kompozicija rada. Seminarski rad, za razliku od nekih kraćih formi poput eseja, ...

Epika, epska poezija (vježba)

http://www.sspakrac.hr/index.php/dokumentiskola/category/31-vjezbe-i-provjere?download=284%3Aepika-epska-poezija-vjezba

Epika. Epska poezija - vježba. 1. Dopunite rečenice: a) Epika je ... 6. Dopunite rečenice: a) Naziv epika nastao je prema grč. riječi ______ što znači ...

glagoli - vježba - Razredna nastava

http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/Galgoli5Listica3rAlda.pdf

U jesen puše vjetar i često pada kiša. Zimi sunce slabije grije. ... I PONAVLJANJE. 1. Izmisli i napiši što više glagola koji odgovaraju ovim imenicama: Vatra - ...

Vježba 17. Kinetika inverzije saharoze

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-17.-Kinetika-inverzije-saharoze.pdf

njezine hidrolize, invertni šećer nalijevo (-). C12H22O11(aq) H2O(l) → C6H12O6(aq) C6H12O6(aq). ( ) saharoza. ( ) glukoza (-) fruktoza invertni šećer.

Vjezba grafika 1_sajt.pdf Preuzmi

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_3641/objava_19877/fajlovi/Vjezba%20grafika%201_sajt.pdf

Za vježbu: Napisati program koji kreira formu na kojoj se nalazi jedno dugme sa Prikazi/Sakrij. Prvi pritisak na pomenuto dugme na formi crta olimpijske krugove ...

2019 PTFOS 2 vjezba masa

http://www.fizika.unios.hr/igor-miklavcic/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/2019-PTFOS-2-vjezba-masa.pdf

LABORATORIJSKE VAGE. Masu tvari u laboratoriju mjerimo vaganjem na tehničkoj, analitičkoj ili digitalnoj vagi. Analitička vaga je osjetljiv i skup instrument za ...

Vjezba 20. Dobivanje i svojstva kisika i ozona

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-21.-Fotosinteza.pdf

UVOD: Biljke samostalno proizvode svoju hranu kroz proces fotosinteze. Fotosinteza je najvažniji proces na Zemlji u kojem se svjetlosna energija pretvara u ...

Vježba 13. Elektromotorna sila galvanskog članka

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-13.-Elektromotorna-sila-galvanskog-clanka.pdf

Elektrodni potencijal neke elektrode (metala) iskazuje sposobnost tog metala da se u reakciji s drugim elektrodama (metalima) ponaša kao oksidans ili kao ...

1 Vježba 6. Reagensi Rad u kemijskom laboratoriju ne može se ...

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vje%C5%BEba-6-Reagensi.pdf

deklaraciji svakog reagensa. Proizvođač jamči da reagens ne sadržava veće udjele nečistoća od navedenih. Ako u laboratoriju postoji više boca istog reagensa ...

VJEŽBA 5 METODE ČIŠĆENJA I ODJELJIVANJA 3 Pokus ...

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/VJE%C5%BBBA-5-Metode-%C2%A6%C5%B9i%C3%AD%C2%A6%C3%A7enja-i-odjeljivanja-3.pdf

Destilacija vodenom parom se izvodi tako da se u tikvicu za destilaciju s uzorkom iz posebnog kotlića uvodi vodena para pri čemu tvar i voda isparavaju.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.