metode mjerenja kapaciteta i faktora gubitaka kondenzatora

je da je kapacitet kondenzatora veći što je veća površina ploča i što je veća relativna dielektrična konstanta dielektrika, a manji razmak između ploča. S obzirom ...

metode mjerenja kapaciteta i faktora gubitaka kondenzatora - Сродни документи

metode mjerenja kapaciteta i faktora gubitaka kondenzatora

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:1627/datastream/PDF/view

je da je kapacitet kondenzatora veći što je veća površina ploča i što je veća relativna dielektrična konstanta dielektrika, a manji razmak između ploča. S obzirom ...

7. ELEKTRIČNA MJERENJA 7.1 Opšte o mjerenju Mjerenja imaju ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_5184/objava_53450/fajlovi/7MJERENJA.pdf

U opštem slučaju kroz galvanometar će proteći neka struja (što dovodi do skretanja njegove kazaljke na lijevu ili desnu stranu od nule, odnosno pozitivnom ili ...

Odrediti ekvivalentnu kapacitivnost grupe kondenzatora ... - KTET

http://www.ktet.ftn.uns.ac.rs/download.php?id=2029

Odrediti ekvivalentnu kapacitivnost grupe kondenzatora između tačaka A i B. U primeru dva posmatrati dva slučaja, kada je prekidač K otvoren i kada je ...

fizičke metode za prečišćavanje otpadnih voda-primena metode ...

http://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2014/08/fiyicke.pdf

Izbor postupka za prečišćavanje vode, izbor odgovarajuće operacije ili procesa, kao i njihova kombinacija, zavisi od niza činilaca [1-5]:. • porekla, kapaciteta ...

METODE ISTRAŽIVANJA – METODE ANALIZE PODATAKA U ...

http://hrks.hr/skole/25_ljetna_skola/533-Prot.pdf

koje imamo, kineziometrija, statistička analiza podataka i informatika po prvi puta prepoznate kao osnova metodologijskih istraživanja u području kineziologije.

IZ-Proracun gubitaka topline-v02.pdf - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/termolab/nastava/IZ-Proracun%20gubitaka%20topline-v02.pdf

3 PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE − ZIMA. Dva postupka proračuna toplinskog opterećenja (toplinskih gubitaka) ... Temperatura tla (ispod poda objekta) θpo.

MODEL PRORAČUNA KAPACITETA MANEVRA LEVOG ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/10018/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Модел прорачуна капацитета маневра левог скретања са приоритетног прилаза несигналисане ... opšta pravila saobraćaja (pravilo desne strane). AWSC ...

ugovor o angažmanu ugostiteljskih kapaciteta - alotmanu

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_o_alotmanu.pdf

Član 1. Ugovarač Ugostiteljsko-turistička organizacija stavlja na raspolaganje, a Turistička agencija prihvata, u periodu od ...

FARMA SVINJA KAPACITETA 324 PRIPLODNIH ... - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-250-2019.pdf

Dezobarijera za vozila (DB). 7. Prostorija za pripremu hrane za svinje (6). 8. Silosi za vodu. 9. Septička jama. 10. Interne saobraćajnice i parking. 11. Ograda oko ...

Uspostavljanje i izgradnja kapaciteta Akademije ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/starisajt/ecbac-tempus.com/student_fair_uzice_2015/presentations/01_ECBAC_Dejan_Blagojevic.pdf

VSPSS Vranje. Partneri iz EU. ➢ Kaho Sint-Lieven, Belgija. ➢ Flemish Council of University. Colleges –VHLORA, Belgija. ➢ Instituto Politecnico do Porto,.

ANALIZA GUBITAKA U VISOKONAPONSKOJ PRIJENOSNOJ MREŽI

https://zir.nsk.hr/islandora/object/etfos:1065/preview

Dan je izračun gubitaka u vodu s obzirom na faktor snage. Tröger metoda za izračun gubitaka u vodu s faktorom snage u trenutku maksimalnog opterećenja je ...

model proračuna kapaciteta trokrakih nestandardnih nesignalisanih ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/n779218730/model-proracuna-kapaciteta-trokrakih-nestandardnih-nesignalisanih-raskrsnica

Za raskrsnice standardne geometrije upotrebljava se dopunska tabla koja je data na slici 3a, dok se za raskrsnice nestandardne geometrije upotrebljava.

Uticaj iskorišćenja kapaciteta na određivanje naknade za železničku ...

http://old.sf.bg.ac.rs/downloads/katedre/up_na_zel/radovi/2.5.pdf

Uvođenje novog voza u red vožnje, u periodu maksimalne preporučene iskorišćenosti kapaciteta, imaće za ... Red vožnje, kao konkretan plan saobraćaja vozova, osim od tehničkih ... Rail Pub, Mountlake Terrace, WA, USA, 2002. [2] Kozan E.

Savremeni tržišni pristup troškovima neiskorištenog kapaciteta

http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2011/6.9.pdf

Strućni rad. Škola biznisa. Broj 2/2011. UDC 65.011.4. Dragan Vukasović*. SAVREMENI TRžIŚNI PRISTUP TROŚKOVIMA. NEISKORIŚTENOG KAPACITETA.

KST-3-13 Procena kapaciteta linka u kognitivnom radiju primenom ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2012/radovi/KST-3/KST-3-13.pdf

Ključne reči-kapacitet linka, kognitivni radio, simpleks metoda. I. UVOD. Bežične komunikacije poslednjih decenija doživele su naglu ekspanziju. Radio spektar ...

analiza smještajnih kapaciteta grada karlovca - Repozitorij ...

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:1149/datastream/PDF/view

15 sij 2019 ... Važan dio rada je analiza smještajnih objekata grada. ... Velika svetkovina blagdana Velike Gospe održava se svake godine 15. kolovoza.

Analiza pristupačnosti , kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ...

https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Publikacije/Analiza%20pristupa%C4%8Dnosti%20,%20kvalitete,%20kapaciteta%20i%20financiranja%20sustava%20ranog%20i%20pred%C5%A1kolskog%20odgoja%20i%20obrazovanja%20u%20Republici%20Hrvat

I. ANALIZA POKAZATELJA DOSTUPNOSTI I KVALITETE TE JAVNIH IZDATAKA ... predškolskog odgoja i obrazovanja koja govori kako bi udaljenost dječjeg vrtića od ... postojati brojem i geografskom distribucijom adekvatan skup mladih ljudi.

geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru ...

https://muzejgenocida.rs/images/2019_1_05_cve_93-120.pdf

21 нов. 2018 ... i Dragan Cvetković, Ljudski gubici Hrvatske 1941. ... 11 Severozapadna Hrvatska 1.087.946, Banija 178.163, Kordun 187.599, Lika 174.370, ...

Modelovanje, simulacija i merenje snage gubitaka u feritnim ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8546/Disertacija11289.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ФТН, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад ... Modelovanje i simulacija gustine snage gubitaka u feritnim jezgrima . ... sistema u tezi i u tim radovima. ... Kako bi upravljanje obradom podataka bilo brže i lakše napravljena je grafička ...

6_Nadoknada tekucina, elektrolita i gubitaka krvi-1 - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/23/6_Nadoknada%20tekucina,%20elektrolita%20i%20gubitaka%20krvi-1.pdf

HIPOVOLEMIJA. HIPERVOLEMIJA. Šok. Popuštanje srca. Vrućica. Pretjerana terapija tekućinama. Pothranjenost i žeđ. Ascites (ukupna voda). Povraćanje ...

usporedna analiza gubitaka električne energije u hrvatskoj sa ...

https://bib.irb.hr/datoteka/909900.SO1-30.pdf

Gubici električne energije u distribucijskoj mreži odgovaraju razlici energije preuzete na sučelju prijenosne i distribucijske mreže i energije prodane kupcima ...

Pregled formula za određivanje gubitaka pri ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/download/2325/2351/

Pregled formula za određivanje gubitaka pri strujanju ... w, dinamički pritisak iznosi. 2 p w2 d ... [2] Churchil S. W., Friction Factor Equation Spans all Flu- id-Flow ...

primjer projektiranja hladnjače manjeg kapaciteta za čuvanje jabuka

https://hrcak.srce.hr/file/124723

maNsimalni Napacitet hladnjače u kg. mBP ... Što je obliN poda hladnjače bliži Nvadratnom, to su one efikasnije zbog ... toplinski tok zbog disanja po kilogramu.

prikaz pokretnih susara malog kapaciteta za susenje poljoprivrednih ...

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-5029/2000/1450-50290004087t.pdf

ACCOUNT OF SMALL CAPACITY PORTABLE DRYERS FOR DRYING ... Uradu su prikazana dua resenja pokretnin solarnili susara za susenje razlicitili ...

Kvantifikacija evaporativnih gubitaka nafte i naftnih derivata tokom ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0367-598X/2013/0367-598X1301165M.pdf

22 мај 2012 ... Izvod. Skladištenje nafte i naftnih derivata neizbežno dovodi do pojave evaporativnih gubitaka, koji su važni sa stanovišta odgovarajućeg ...

Program proracuna toplotnih gubitaka u zgradama - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/110/106/

1. UVOD. Problem proracuna toplotnih gubitaka radi za ... Naslov programa glasi: »Proracun toplotnih gu ... karakterist,i'ka, koji su zadani podaci objekta, dok.

Teorijske osnove proracuna transmisionih gubitaka toplote zgrade

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/685/3456/

Proracun toplotnih gubitaka prostorije ... nivoa proracuna toplotnih gubitaka zgrade i oni se kori ... vaju se specifienim zahtevima objekta uz odredena nu.

Uzroci gubitaka zajednica pčela (Apis mellifera) - Repozitorij ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:1571/datastream/PDF/view

Drugi dio pčela radilica i mlada matica ostaje u staroj košnici. Pripremom za rojenje naglo slabi pčelinja aktivnost. Pčele slabije izlijeću na pašu i sakupljaju se ...

Analiza kapaciteta trajektne linije Split – Rogač ... - Repozitorij UNIZD

https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:96/datastream/PDF

19 stu 2015 ... Ja, Luka Knežević ovime izjavljujem da je moj završni rad pod naslovom Analiza kapaciteta trajektne linije Split – Rogač u 2014. godini rezultat ...

NAPREDNA MJERENJA

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:1489/datastream/PDF/view

analizirati potražnju i utvrditi realan račun za struju. Slika 2.3. Standardni ... brojilima, oni su samo digitalna brojila koja bi slali i primali podatke. 2.4. Upravljanje ...

mjerenja u pon mrežama

http://nastava.tvz.hr/kirt/wp-content/uploads/sites/4/2013/09/Mjerenja_u_PON_mrezama_David_Juzbasic_mentor_S._Zentner_Pilinsky.pdf

Optical Return Loss povratno gušenje. OTDR. Optical Time Domain Reflectometer optički reflektometar. PC. Polished Connector optički konektor - standardni.

Statistika i osnovna mjerenja

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~makek/som/predavanja/7%20Binomna%20i%20Poissonova%20raspodjela.pdf

Statistika i osnovna mjerenja. Binomna i Poissonova raspodjela ... 0. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 0. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14 fre kve n cija x. Empirička. Teorijska ...

za precizna mjerenja temperature - PMF

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/index.php/bs/e-radovi/category/2-diplomski-radovi?download=58%3Aispitivanje-uniformnosti-homogenosti-i-stabilnosti-kalibracionih-kupatila-banja-za-precizna-mjerenja-temperature

mjerenje temperature, temperaturna skala, kalibracija, kalibraciona kupatila i termometar. ... Postoji i Farenhajtova temperaturna skala, na kojoj je tačka topljenja.

greške mjerenja - [email protected]

https://c2.etf.unsa.ba/mod/resource/view.php?id=59107

Greške pojedinačnog mjerenja. Po načinu kako se mjerne greške izražavaju razlikuju se apsolutne i relativne greške. Apsolutna greška mjernog instrumenta je ...

ELEKTRICITET, STATIČKI — ELEKTRIČNA MJERENJA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/elektricna_mjerenja_1_elektricni_mjerni_instrumenti_i_uredaji.pdf

5 e---g). Kako je kazaljka nešto odmaknuta od skale, postoji mogućnost ... željezom mogu se mjeriti kako izmjenične veličine od 15 herca do ... ili posve ukloniti.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.