Tužba za utvđenje u stečajnom postupku - Sudovi Crne Gore

16 мај 2015 ... Tužba se ne može odbaciti kao nedopuštena ako se traži da sud ... U svim navedenim slučajevima podnosi se tužba za utvrdjenje, a ne može.

Tužba za utvđenje u stečajnom postupku - Sudovi Crne Gore - Сродни документи

Tužba za utvđenje u stečajnom postupku - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zcGwvZG9jLzMwNzcucGRm=

16 мај 2015 ... Tužba se ne može odbaciti kao nedopuštena ako se traži da sud ... U svim navedenim slučajevima podnosi se tužba za utvrdjenje, a ne može.

TUžBA ZA RAZVOD BRAKA - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzg1MzMucGRm=

Tužba za razvod braka. 14. Izdržavanje bračnog/vanbračnog druga. 16. Podjela imovine i ko ostaje da živi u zajedničkom stanu. 17. Vraćanje poklona bračnih ...

Bilten Vrhovni sud Crne Gore 1/2019 - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvL2RvYy9CaWx0ZW5fMS0yMDE5LnBkZg===

odluke drugostepenog suda kojom je odlučeno o glavnom zahtjevu i o kamati u vrijednost ... mjesto, nesumnjivo je da se ne radi o radnom sporu o zasnivanju, postojanju i ... Prvostepeni sud nalazi da potvrda ne predstavlja dokaz da je pravni prethodnik ... Iz rješenja Fonda PIO Crne Gore, Područno odjeljenje Podgorica.

upravni sud crne gore zbirka 2 0 0 7. - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3VzY2cvZG9jLzU2LnBkZg===

11 дец 2007 ... U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neosnovana. ... rješenje broj 01-82/1 od 07.02.2007. godine, kojim je dozvolilo Mreži ... da je u pitanju greška i da drugostepeni organ nije obratio pažnju na priloženi ugovor o zakupu, pa je ... 10. 2004. godine, kojim je usvojen zahtjev Opštine.

Kriviĉni zakonik Crne Gore - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3NwcGcvZG9jLzY3NjgucGRm=

(1) Ko objavi ili prikaţe spis, portret, fotografiju, film ili fonogram liĉnog karaktera ... Iznuda. Član 250. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu ...

PREDSJ CRNE ORE F Vujanovie Na osnovu ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zYnAvZG9jLzI3MTkucGRm=

Sadr2inu i obrazac legitimacije iz stava 1 ovog Olana, propisuje Ministarstvo. ... Molbu za uslovni otpust mote podnijeti i punomodnik zatvorenika iz stava 1 ovog.

St.br. 359/19 PRIVREDNI SUD CRNE GORE, po ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3BzY2cvZG9jLzEwODE5LnBkZg===

duţnikom Društvom za proizvodnju i usluge „Bor-promet“ doo Ţabljak, Njegovuđa bb,. PIB 02877422, nakon ročišta odrţanog dana 27.03.2019 godine u ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzYzNDkucGRm=

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

vrhovni sud crne gore - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzIzLTExLTIwMTItMzA3LnBkZg===

crnogorske nezavisnosti na Berlinskom kongresu 1878. rekao: Crna Gora je ... ilirskoga plemena Enhelejaca (Boka Kotorska) i osnovali naseobinu Buthua ...

osnovni sud u - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zcGcvZG9jLzI4MTIucGRm=

11 сеп 2013 ... -položen pravosudni ispit. -poznavanje rada ... prema hitnosti i materiji i vrši raspored po ... pismena i dnevni raspored primljenih pismena po.

Habitatio - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zaG4vZG9jLzk2ODcucGRm=

Pravo stanovanja se konstituiše u korist maloljetnog djeteta i roditelja koji vrši roditeljsko pravo, a na teret stana čiji je vlasnik drugi roditelj i ograničenog je ...

UBISTVO NA MAH - Sudovi Crne Gore

http://www.sudovi.me/files/L2FzY2cvZG9jLzczOTEucGRm=

UBISTVO NA MAH. (Član 145 KZ). Kod ubistva na mah okrivljeni treba da je doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom od strane ubijenog.

crnagora - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zbmsvZG9jLzEyMTUucGRm=

Mirković Branka,Todorović Ranka, Krištof Stanka i Perović Lola, koji će po potrebi i po naredbi predsjednika ili sekretara suda, raditi i na drugim poslovima.

Šta je parnični postupak? - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzYzMDUucGRm=

priznanja, presuda na osnovu odri- canja i presuda zbog propuštanja. Najčešće, sud donosi presudu na osnovu raspravljanja, a pomenute vrste predstavljaju ...

Krivični zakonik - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3NwcGcvZG9jLzY3NjgucGRm=

(1) Ako je u sluĉaju iz ĉlana 134 ovog zakonika pokrenut ili dovršen kriviĉni postupak u stranoj drţavi, kriviĉno gonjenje u Crnoj Gori preduzeće se samo po.

Amandmani na Ustav - Sudovi Crne Gore

http://www.sudovi.me/files/L3ZzYnAvZG9jLzI2NDkucGRm=

Proglašavaju se AMANDMANI I DO XVI NA USTAV CRNE GORE, koje je usvojila. Skupština Crne Gore 25. saziva, na 12. sjednici prvog redovnog (proljećnjeg).

Zakon o sudovima - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29za2wvZG9jLzM1ODkucGRm=

ZAKON. O SUDOVIMA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuju se osnivanje, organizacija i nadležnost sudova, organizacija rada.

Scanned Document - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3Nkc3YvZG9jLzEwOTk3LnBkZg===

27 мај 2015 ... Navedeni podaci su mi neophodni radi izrade magistarske teze na temu: “Krvni delikti maloljetnika u Crnoj Gori” na Pravnom fakultetu ...

Krivični postupak - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzYzMDQucGRm=

ŠTA JE KRIVIČNI POSTUPAK? Krivični postupak je postupak pred sudom koji se sprovodi sa ciljem zaštite čovjeka, kao i drugih osnovnih prava i sloboda.

Верзија за штампу - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZzcGNnL2RvYy83MzEyLnBkZg===

O obavljenom telefonskom razgovoru, izvršenom pozivanju ili datom saopštenju i dr., ... Novac i vrijednosti primaju se i izdaju na osnovu priznanica, potvrda ili ...

Zakon o sudskim taksama - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zYnAvZG9jLzExMzY0LnBkZg===

I OPŠTE ODREDBE. Član 1. U postupku pred sudom plaća se sudska taksa (u daljem tekstu: taksa), po odredbama ovog zakona i Taksene tarife, koja je njegov ...

PREUZIMANJE ISPUNJENJA Zakon o ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L2FzY2cvZG9jLzczMzIucGRm=

njegovu obavezu prema njegovom povjeriocu, ali ne preuzima dug, niti ... Ugovorima o preuzimanju ispunjenja, na osnovu sadržine zaključenih ugovora i.

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zcGcvZG9jLzExMjE3LnBkZg===

Predlog za protivizvršenje sud će dostaviti izvršnom povjeriocu i naložiti mu da se, ... je izvršenje sprovedeno od dana podnošenja predloga za protivizvršenje.

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD PREDSJEDNIKA ... - Sudovi Crne Gore

https://sudovi.me/podaci/osko/dokumenta/6574.pdf

222. (koautor). 3. NEZAVISNOST SUDSTVA U CRNOJ GORI, Zbornik radova XIV Medjunarodnog naučnog skupa „Pravnički dani-. Prof. dr Slavko Carić“, Pravni ...

CRNA GORA VRHOVNI SUD I Su br. 291/18-1 ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzE3NTcucGRm=

18 јан 2019 ... Jelena Đurić - 75. 5. Ksenija Korać - 74. 6. Sandra Keković - 74. 7. Velibor Kovačević - 73. 8. Aleksandra Pešić - 72. 9. Miloš Rajković - 71. 10.

AKTORSKA KAUCIJA – OBEZBJEDJENJE ... - Sudovi Crne Gore

http://www.sudovi.me/files/L2FzY2cvZG9jLzczMjkucGRm=

AKTORSKA KAUCIJA – OBEZBJEDJENJE PARNIČNIH TROŠKOVA. Prilikom odredjivanja aktorske kaucije u visinu predujma parničnih troškova opravdano je ...

Zakon i LGBT prava - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3NwcGcvZG9jLzY4MTgucGRm=

njenica je da i crnogorske gej i lezbejske osobe teže stabilnim emotivnim ... slučajevi i priče oslikavaju pravu sliku svakodnevnih iskustava mnogih LGBT.

standardi i sudska praksa - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zY3QvZG9jLzM4NjcucGRm=

Zbornik “LGBT prava: Standardi i sudska praksa” predstavlja i svojevrsni pregled, ... Projekat su, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Pod- ... nice da mu je Apelacioni sud u Lisabonu oduzeo starateljstvo nad kćerkom zbog ... novi da bi zahtijevanje daljeg pregleda razloga za uskraćivanje beneficija ...

Dopuna plana rada - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29za28vZG9jLzUyMDQucGRm=

10 апр 2017 ... Iks.168/12/12 - osuđeni Ilić Nikša, raspisana potjernica dana. 12.12.2012.g. ... P.194/17/06 tužilac: Ivanović Slobodan tuženi: Boka Komerc AD ...

Bilten Vrhovnog suda 2/2016 - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzU3NDIucGRm=

činjeničnog utvrđenja, pa se neprihvatanje predloga odbrane za izvođenje dokaza ... volje svoju kćerku S., ovdje tužilju, isključio iz nasledstva navodeći da se u ...

1. Da li je podizanjem optužnice protiv četrnaest ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3NwZHQvZG9jL1BPQkpFREElMjAtJTIwaW50ZXJ2anUucGRm=

Optužnica protiv okrivljenih napisana je na više od 120 strana. Kakva je bila saradnja sa službama u regionu, prvenstveno srpskom BIA i koliko su ti podaci bili ...

predlog za sporazumni razvod braka - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzg1MzMucGRm=

PRIMJER TUžBE – PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA . ... porodice, usvojiteljske porodice, porodice bez djece i sve druge koje sebe tako ...

drugo odjeljenje odluka ĉinjenice - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzIzMDIucGRm=

Njegova namjera nije bila da uvrijedi D.Š. već da skrene paţnju na nepravilnosti u radu V.Š. 9. Novinar koji je napisao ĉlanak tvrdio je da je izvor informacija za.

Broj: 01-4457/19-1 Podgorica, 12.07.2019 ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3Nkc3YvZG9jLzExMDYxLnBkZg===

12 јул 2019 ... Vladanom Raičević, Draganom Lubarda, Ilijom Radulovićem, Markom ... Kovačević, Verica Sekulić, Ana Perović Vojinović, Dragan Babović, dr.

zabrana mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzk5ODMucGRm=

ski objekat odgovarajući, bez drugih otežavajućih aspekata ili uslova).32 ... oružje u levom džepu jakne podnosioca predstavke i bacili su ga na zemlju primenivši ... po rečima dečije psihološkinje-savetnice, koja ih je ispitala, zastrašujućim ...

Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzY2MzkucGRm=

komisije određuje se aktom o obrazovanju Komisije za polaganje ispita za ... Pravosudni ispit može polagati i lice koje je završilo četvorogodišnji program na ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.