Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја ...

16 нов. 2016 ... 4.501.000,00 динара; понуђача „Инком“ д.о.о. Бајина ... 413.914,50 динара и понуђача „Вискол груп“ Ветерник укупне цене без ПДВ-а од.

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја ... - Сродни документи

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја ...

https://www.dri.rs/php/document/download/761/3

16 нов. 2016 ... 4.501.000,00 динара; понуђача „Инком“ д.о.о. Бајина ... 413.914,50 динара и понуђача „Вискол груп“ Ветерник укупне цене без ПДВ-а од.

Нацрт Извештаја о ревизији консолидованих финансијских ...

http://www.dri.rs/php/document/download/1200/1

Предшколска установа „Бамби“ 78 хиљада динара (тачка 5.3.); 7) у Билансу стања општине Опово исказан је износ обавезе од 50.373 хиљаде динара.

Извештај о ревизији финансијских извештаја и ревизији ...

http://www.dri.rs/php/document/download/1255/3

број 22-302 од 19.7.2017. године „Транзит комерц“ доо Лесковац набављен је намештај. (рачунарски сто три комада) у износу од 50 хиљада динара.

извештај о ревизији финансијских извештаја републичког ...

https://www.dri.rs/php/document/download/1580/2

30 мај 2019 ... РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ,. БЕОГРАД. Мишљење о финансијским извештајима. Извршили смо ревизију ...

извештај о ревизији финансијских извештаја завода за ...

https://www.dri.rs/php/document/download/2135/3

21 нов. 2019 ... Друштво и Застава оружје ад Крагујевац закључили су у 2005. години ... је Ценовник услуга на дан 1. јануара 2018. године и Ценовник.

извештај о ревизији финансијских извештаја компаније

https://www.dri.rs/php/document/download/2536/3

30 дец 2019 ... Компаније „Слобода“ акционарско друштво, Чачак на дан 31. ... губитак због обезвређења ако се очекује да ће готови производи у које ...

извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности ...

https://www.dri.rs/php/document/download/482/1

сопствених система, уврсти у Ценовник комуналних услуга ( Напомена 8.1.2.7. –. Препорука број 12); ... Орион телеком д.о.о. и. Телегроуп д.о.о. чији је.

Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна ...

https://www.dri.rs/php/document/download/179/3

Лозница није, у поступку припреме и доношења Одлуке о буџету, сачинио упутство за припрему буџета у ... „АС електроник“ СЗТР ПР. Лозница. 244.

извештај о ревизији финансијских извештаја јавног предузећа ...

http://www.dri.rs/php/document/download/2120/3

18 сеп 2019 ... Стубо-Ровни «Колубара», Ваљево за 2018. годину. С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ... "AB SOFT" д. о. о. Београд. 17. "Агромаркет" д. о. о.

извештај о ревизији финансијских извештаја јавног комуналног ...

http://www.dri.rs/php/document/download/1985/2

износа потраживања од купаца за воду преко Инфостана исказаног у пословним књигама Предузећа ... Дунав осигурање а.д.о., Београд. 10.033. Остали.

Нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја и ...

https://www.dri.rs/php/document/download/749/1

28 нов. 2016 ... преваре/криминалне радње или грешке. Одговорност ревизора ... „Tehnomanija“ Београд. Уговор бр.05/09-866/1. 234. 234 Н 71/2015. 6.

Предлог Извештаја о ревизији финансијских извештаја ...

https://www.dri.rs/php/document/download/224/3

„Слобода“ достављао општини Пирот по извршеним услугама нису ... број 6 П.1398/2010, платила тужиоцу „Кућа књиге“ доо Пиротске новине из ...

Нацрт извештаја о ревизији Годишњег финансијског извештаја ...

https://www.dri.rs/php/document/download/340/3

Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ број 31 од 7. августа. 2008), уређено је: Министар одбране је наредбодавац за сва ...

Нацрт Извештаја о ревизији Годишњег финансијског извештаја

https://www.dri.rs/php/document/download/332/3

ПАРТНЕР 9393: СПЦ ЕУО Архиепископија београдско-карловачка. 18. З1. 401-01-. 140/2011-02/1. Дотација Архиепископији београдско- карловачкој ...

и з в е ш т а ј о ревизији годишњег финансијског извештаја ...

https://www.dri.rs/php/document/download/204/3

и у износу од 30 хиљада USD. Откуп ефективног страног новца извршен је преко мењачнице „Trange Frange“ д.о.о. из Београда: 73„Службени гласник ...

Напомене уз Нацрт Извештаја о финансијској ревизији ...

https://www.dri.rs/php/document/download/214/3

буџета, 7) послове у вези јавних плаћања који обухватају вођење евиденција и обављање послова у оквиру система консолидованог рачуна трезора, ...

Нацрт извештаја о ревизији правилности пословања у делу ...

https://www.dri.rs/php/document/download/2372/3

КО КРАЉЕВО- насеље. "Рибница" ... Крушевац-Краљево-Чачак ... три решења којима се одбијају пријаве: „Mirage trans“ д.о.о, Краљево (решење.

Нацрт извештаја о ревизији Клиничког центра Крагујевац за ...

https://www.dri.rs/php/document/download/463/1

„Prestige plus― д.о.о Крагујевац нема. Извршење расхода. 289. 2. 425222. Рачунарска опрема. „Ribbon. Comerce―. Крагујевац. Отворени поступак.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ РАСПОЛАГАЊЕ ...

https://www.dri.rs/php/document/download/450/1

Републике Србије, због неусаглашености закона који регулишу област непокретности ... Закон о средствима у својини Републике Србије. 8. (у примени ...

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ Противградна ...

http://www.dri.rs/php/document/download/1516/3

25 дец 2018 ... „Противградна заштита у Републици Србијиˮ. 4 ефикасну координацију између надлежних органа у спровођењу мера противградне ...

2.11 Извештај о ревизији правилности пословања у делу ...

https://www.dri.rs/php/document/download/660/1

31 дец 2015 ... Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (Параграф 4 и ... апликација УПСТА – упит стања, у којој се на дневном нивоу ...

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ о ревизији ...

https://www.dri.rs/php/document/download/368/3

4) „Miroco“, Крагујевац, у износу од 22.863 хиљаде динара, за израђен пројекат електроинсталација по Уговору из 2008. године и рачунима из 2009.

Извештај о ревизији сврсисходности - Сопствени приходи ...

https://www.dri.rs/php/document/download/848/1

7 дец 2016 ... мерила приликом утврђивање висине школарине и ... Београдска пословна школа, Висока школа струковних студија. БПШ. Медицински ...

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске ...

http://www.dri.rs/php/document/download/1498/3

6 дец 2018 ... закључила Уговор о јавној набавци до износа процењене ... У установи постоје три радне јединице и то: 1) Радна јединица „Дуга“ коју ...

извештај о ревизији сврсисходности пословања ефикасност ...

https://www.dri.rs/php/document/download/2408/1

10 дец 2019 ... JBKJS. 87% Struktura. 34% RazlogPromene. 8%. LiceZaKontakt ... Претрага непокретности по кориснику или по непокретности. Претрага ...

Извештај о ревизији правилности пословања водопривредног ...

http://www.dri.rs/php/document/download/1925/2

9 авг 2019 ... Војводине“ Нови Сад ангажовало подизвођаче ... Сад, „Челик“ ЗМР, Кула, “Delmax” доо, Стара Пазова, „PC Fadip“ доо, Бечеј, „Микрон“.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања - Субвенције ...

https://www.dri.rs/php/document/download/1435/1

14 дец 2018 ... 3 Фискални савет, Локалне јавне финансије: проблеми, ризици и ... канализационих линија, као и прикључака такав, да захтева значајан ниво ... Табела 31: Субвенције дате за ЈП Суботица-транс, 2015-2017.

Извештај о ревизији правилности пословања општине ...

http://www.dri.rs/php/document/download/2317/2

18 нов. 2019 ... бала 2018-ангажовање извођача музичког програма) који ... Коп“ закључили су Уговор о извођењу радова на изградњи фекалне ...

ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у ...

https://www.dri.rs/php/document/download/1451/2

14 дец 2018 ... гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд ниje у 2017. години у потпуности ускладило обрачун и исплату зарада са прописима.

Извештај о ревизији правилности пословања Филолошког ...

http://www.dri.rs/php/document/download/1526/3

25 дец 2018 ... Филолошког факултета Универзитета у Београду у делатностима које ... 1) да ли је Факултет акредитован и уписан у Регистар научно.

Извештај Државне ревизорске институције о ревизији ...

https://pistaljka.rs/scms/public/media/files/2-27112014-8-9.pdf

УПВО „Полетарац“ Рума за 3.382 хиљаде динара;. - Културни центар Рума за 2.388 хиљада динара;. - Градска библиотека „Атанасије Стојковић“ Рума ...

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа ...

http://www.dri.rs/php/document/download/2112/3

16 сеп 2019 ... 114.730 Сервисирање и баждарење водомера „Vukas mering“ д.о.о Батајница. 287.400 Пнеуматици. „Gaj“ д.о.о Краљево. 245.800.

Извештај о ревизији правилности пословања Општине Пожега ...

https://www.dri.rs/php/document/download/1513/1

21 дец 2018 ... 2017. годину Општинске управе Пожега;. 2. Рок за подношење понуда је краћи од 30 дана и није примерен ... SUR DVE LIPE POŽEGA.

Извештај о ревизији правилности пословања Јавне медијске ...

http://www.dri.rs/php/document/download/2116/3

20 сеп 2019 ... Поред основне делатности јавни медијски сервис може обављати и ... кламерица "Villager"... што није у складу са чланом 72. став 4.

Извештај о ревизији завршног рачуна Републичког фонда за ...

https://www.dri.rs/php/document/download/158/3

ревизију евидентирања задужења и уплате доприноса за ПИО за осигуранике који сами уплаћују допринос у филијалама Ниш и Крагујевац и.

Извештај о ревизији правилности пословања општине Бечеј за ...

https://www.dri.rs/php/document/download/1506/2

24 дец 2018 ... Bečej. Услуге штампања плаката, постера, мајица. 224.850 ... добављачем „Pixel Inc“ доо Београд за услугу израде система ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.