Odsek za menadžment - menadžment bor

Prof. dr Darko Petkovic, University of Zenica, Bosnia and Herzegovina ... je visina pozajmljenih sredstava izraženija to je i stopa prinosa na sopstvena ... Stošić-Mihajlović, Lj., Finansijski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis, 2009.,.

Odsek za menadžment - menadžment bor - Сродни документи

Odsek za menadžment - menadžment bor

https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/MCSM2011.pdf

Prof. dr Darko Petkovic, University of Zenica, Bosnia and Herzegovina ... je visina pozajmljenih sredstava izraženija to je i stopa prinosa na sopstvena ... Stošić-Mihajlović, Lj., Finansijski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis, 2009.,.

Odsek za menadžment - Under konstruktion / Under construction

http://media.sjm06.com/2018/07/Proceedings_IMCSM18_Issue-2.pdf

Ipsos Strategic Marketing, Istraživanje o mladima i novim medijima u Srbiji (2010), ... Važno je napomenuti da za kompaniju TutorABC, po poslednjim podacima, ...

Menadžment i projektni menadžment - Razvoj karijere

http://www.razvoj-karijere.com/media/files/Menadzment_i_projektni_menadzment_predavanje.pdf

“Menadzment je posebna naučna disciplina, ... aktivnosti, poduhvata i projekata: • Složenost ... rukovodioca projekta koji će imati odgovarajuća ovlašćenja i biti.

proizvodni i operativni menadžment menadžment - Apeiron

http://www.apeiron-uni.eu/lycboardclient/Detail.aspx?DocumentID=30352

24 јан 2017 ... Projektovanje proizvodnog procesa (normativi vremena i materijala). Ciklusi proizvodnje, koeficijenti protoka i međuoperacijski zastoji, stvarni ...

Enmon - Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment ...

http://men.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/ENMON-Studija-slucaja.pdf

načina poboljšanja trenutnog poslovanja kompanije ENMON na tržištu Srbije. ... KERAMIČKA PLOČICA. TUŠ KABINA. LAVABO. ENMON. 799. 14697,95. 4485, ...

II – MENADŽMENT I STRATEGIJSKI MENADŽMENT

http://api.puskice.org/files/show/693

Strategijski menadžment podrazumeva strategijsku analizu preduzeća i okruženja, definisanje i izbor relevantnih strategija, planiranje realizacije određene ...

Menadžment

https://hrcak.srce.hr/file/145584

menadžmenta, čini se neophodnim upoznati se s ... pojam marketinga je sinonim za način uspješnog ... Definicija menadžmenta ima mnogo, a jedna od.

CAD menadžment

https://hrcak.srce.hr/file/60868

papirus, tako smo mogli vidjeti i evoluciju načina na koji dizajniramo i crtamo. CAD ... su crtani bez ikakvog reda i smisla? Koli- ko ste vremena utrošili na ...

BANKARSKI MENADŽMENT

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/bank_men.pdf

Komercijalno i investiciono bankarstvo. 43. Privatno bankarstvo. 44. Bankarstvo suženih funkcija. 45. Elektronsko bankarstvo. 46. Bankarski poslovi. 47. Pasivni ...

MENADŽMENT U SPORTU

http://www.vss.edu.rs/pdf/snp/SNP-04-01/PRIKAZ-KNJIGE-MENADZMENT.pdf

Šurbatović, Ј. (2014). MENADŽMENT U SPORTU. Izdavač: JP Zavod za udžbenike, Beograd i. Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija; str. 344.

MENADŽMENT DOGAĐAJA

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/osnovi_upravljanja_dogadjajima/mendog_skripta.pdf

Na kraju, menadžer benda je bio zadovoljan sa binom, vreme je poslužilo i događaj je ... Aukcije mogu biti organizovane u nemom i živom obliku izvođenja.

Menadžment - UniZd

http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/2_godina/menadzment/menadzment_01.pdf

⇒menadžeri izvršavaju funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog ... menadžmenta kod određivanja osnovnih funkcija menadžmenta dolazi do d đ ih bl b.

8. Menadžment mreže Šta je menadžment mreže?

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_3618/objava_14262/fajlovi/8%20Menadzment%20mreze.pdf

”Mrežni menadžmen uključuje primjenu, integraciju i koordinaciju HW, SW i ljudi radi monitoringa, testiranja, konfigurisanja, analize, evaluacije i kontrole ...

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2012/strategijski_menadzment.pdf

I DEO. 1. Od menadžmenta do strategijskog menadžmenta (D.Đ. strana 215.) 2. Konvencionalni menadžment (D.Đ. 218). 3. Strategijski kontroling (D.Đ. 221). 4.

Dr sci - Fakultet za menadžment

https://www.fm-hn.com/wp-content/uploads/2019/12/CV-2020-Prof-dr-Du%C5%A1an-Djuric-merged.pdf

reanimatologijom, Medicinski fakultet, Univerzitet ... akademske studije farmacije, Fakultet medicinskih nauka, ... medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu.

menadžment i organizacija - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/12/DHN-MiO-2.pdf

Organizacija podrazumeva uređivanje, usklađivanje i vođenje sveukupnih odnosa u nekom procesu rada, radi najuspešnijeg ostvarivanja nekih ciljeva.

zbornikradova - menadžment bor

https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/zbornik-radova2010.pdf

crtani filmovi, kao što je, na primer, Pera kojot i Ptica trkačica. Ipak, u skladu sa prvim ... Povezanost uzrasta i mišljenja da je Duško Dugouško smešan i zabavan.

menadžment inženjerstvo - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2016/10/Menadzment-inzenjerstvo_v01_1617.pdf

Predavanja i vežbe izvode. 1. Menadžment inženjerstvo. (obavezni). U zavisnosti od veličine grupe. Dragoslav Slović, Barbara Simeunović, Dragana Stojanović,.

PROJEKTNI MENADŽMENT

http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/2015-03-31-06-44-10/predavanja/category/73-organizacija-i-sistem-obrazovanja-1?download=444%3Aprojektni-menad-ment-1

Projektni menadžment i projekat- definisanje. ¢ Strategijska selekcija projekata. ¢ Elementi plana projekta. ¢ Hijerarhijski planski sistem. ¢ Organizaciono ...

UVOD U MENADŽMENT

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5005/DD_Ivana%20Lon%C4%8Dar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

je menadžment posledica organizacije ili su organizacije posledica menadžmenta. ... projektu, što znači da menadžment kao ideja datira još od samog nastanka ...

trgovinski menadzment - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Prirucnik-Trgovinski-menadzment.pdf

Trgovinski menadzment obuhvata klasicne upravljacke funkcije analize, planiranja, kontrole prilagodjene u sferama prometa. Okosnicu trgovinskog menadzera ...

5. menadžment znanja - EFOS

http://www.efos.unios.hr/poslovni-informacijski-sustavi/wp-content/uploads/sites/216/2013/04/5.-MENAD%C5%BDMENT-ZNANJA.pdf

kasnije lakše do njega dođemo. Uloga baze znanja je da pomogne korisnicima da nađu znanje koje traže što brže i jednostavnije iz više izvora i da znanje djele ...

Predmet : Menadžment i preduzetništvo

https://vts.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/Menadzment-I-deo.pdf

Predmet : Menadžment i preduzetništvo. Šifra: M -25 MPR ... predmet, cilj i metod ... http://www.crnarupa.singidunum.ac.rs/Valjevo/2009-2010/Menadzment/1.

menadzment informacioni sistemi

http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/rppo13/Monografije/MENADZMENT%20INFORMACIONI%20SISTEMI.pdf

nijansi i različitosti sistema za upravljanje bazama podataka. Pitanja: 1. Šta su to ... rezultat prognoza, predvianja, procena, simulacija, heurističkih, intuitivnih, ili nekih ... podrška za šta-ako analizu, modelovanje i planiranje,. • jednostavnost ...

STRATEGIJSKI MENADŽMENT U VOJNOORGANIZACIJONIM ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2018/0042-84261803252K.pdf

Ako menadžment posmatramo sa aspekta teorije organizacije, ... 12 Petrović, D., i drugi, Menadžment i organizacija, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, ... 19 Ilić, G., Osnovi menadžmenta, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, 2005, str.

Menadžeri i menadžment - EFOS

http://www.efos.unios.hr/menadzment/wp-content/uploads/sites/205/2018/11/Menad%C5%BEeri-i-menad%C5%BEment.pdf

Nastavni ciljevi:Razlikovati pojmove menadžer i menadžment. 2. Objasniti principe vrednovanja menadžmenta. 3. Identificirati funkcije menadžmenta, te ...

EKONOMIJA I MENADŽMENT - Master

http://master.spu.ba/wp-content/uploads/sites/7/2013/07/Syllabus-POSLOVNO-I-FINANSIJSKO-RESTRUKTUIRANJE-PREDUZECA.pdf

CILJ PREDUZEĆA, KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I STRATEGIJSKI ASPEKTI RESTRUKTURIRANJA. Cilj preduzeća, Sistem korporativnog upravljanja, ...

Menadžment berzanskog poslovanja

https://finansijskoposlovanje.files.wordpress.com/2013/09/mr-menadc5bement-berzanskog-poslovanja.pdf

Njujorška berza akcija je najveća berza na svetu. Berzom rukovodi Odbor upravnika u koji ulaze predstavnici članova berze i investitori. Biraju ga članovi berze, ...

Menadžment bezbednosti - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2016/04/Menadzment-bezbednosti-Knjiga-predmeta.pdf

1. Nikola Rot: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Bgd, 2004. 2. Љубомир Жиропађа: Увод у психологију, Чигоја, Београд 2009.

MENADŽMENT U e-ZDRAVSTVU UZ KORIŠĆENJE ...

http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik17/24.pdf

komunikacija i omogućio korisnicima u zdravstvu dbvosmerni tok komuniciranja u sajber prostoru. Najznačajniji vid elektronske komunikacije je e-mail, ...

MENADŽMENT INOVACIJA U BIONICI

https://bib.irb.hr/datoteka/673530.KZIvanic_BSc.pdf

24 sij 2013 ... radnih mjesta, biomimetika predstavlja "win-win" varijantu koja ... sustave sa raznim karakteristikama (brzina - prijenos, usisivač - usis) kako bi ...

Menadžment održivog razvoja.

https://bib.irb.hr/datoteka/430798.CRNJAR-Menadzment_OR_knjiga.pdf

Ekološki menadžment neobnovljivih prirodnih resursa ... 211. 3.3.7. Ekološki ... sebnos ekološkog menadžmenta, menadžment ekološki održivog gospodar-.

INDUSTRIJSKI MENADZMENT -predavanja-

http://www.masfak.ni.ac.rs/images/upload/Upis/MAS_prirpemna_n/uvod_u_m_-_pripremna/1._Pojam_razvoj_znacaj_i_principi_menadzmenta.pdf

Teorija sistema sa kibernetikom definisala princip povratne sprege, što je doprinelo objašnjenju suštine menadžment procesa. U takvim uslovima kompjuteri ...

CurriculumVitae - Fakultet za Menadžment

https://www.fm-hn.com/wp-content/uploads/2019/08/Bulatovi%C4%87-Dragan-CV.pdf

JP Centar „Morača“ Podgorica, Rukovodilac sektora za streljački sport. ➢ 2004-2009. JP Centar ... centar MASTER,04. oktobar 2013, Novi Sad. 6. Bulatović, D.

FINANSIJSKI MENADŽMENT - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2019/10/FINANSIJSKI-MENAD%C5%BDMENT-PRIRU%C4%8CNIK.pdf

finansijski menadžment tek sada dobija pravi značaj. Predmet interesovanja finansijskog menadžmenta bili su problemi finansiranja odnosno pribavljanja.

menadžment inovacija - Puskice

http://www.puskice.org/download/menadzment_inovacija/Menad%C5%BEment%20inovacija%201.%20klk.pdf

najjednostavnijih i najpoznatijih definicija inovacije, koja se može predstaviti kao ... organizacije jesu otvorenost i orjentacija prema promenama, što pretstavlja.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.