pravilnik - Paragraf Lex

zbog upornog suvog kašlja) (I50). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. 110344. 6. C09CA0. 3 valsartan. VALSACOR film tableta.

pravilnik - Paragraf Lex - Сродни документи

pravilnik - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_listi_lekova_koji_se_propisuju_i_izdaju_na_teret_sredstava_obaveznog_zdravstvenog_osiguranja.pdf

zbog upornog suvog kašlja) (I50). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. 110344. 6. C09CA0. 3 valsartan. VALSACOR film tableta.

pravilnik o vozačkim dozvolama - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_vozackim_dozvolama.pdf

Vozačka dozvola i probna vozačka dozvola izdaju se na zahtev stranke. Zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole je bele boje, ...

pravilnik o policijskim ovlašćenjima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-o-policijskim-ovlascenjima.pdf

policijska ovlašćenja koja su neophodna za proveru ili utvrđivanje tog statusa. ... Redovan KD pregled vrši se prilikom obavljanja policijskih poslova obezbeđenja ... 2) Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude ...

pravilnik za građevinske konstrukcije - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-za-gradjevinske-konstrukcije.pdf

Za drvene konstrukcije upotrebljavaju se materijali i građevinski proizvodi navedeni ... Kada se elementi za zidanje polažu u sloj maltera, poprečne spojnice se ...

PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA.pdf - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_registraciji_motornih_i_prikljucnih_vozila.pdf

Privremena registracija, 3. Promena registarskih tablica, 4. Promena saobraćajne dozvole, 5. Promena registracione nalepnice, 6. Odjava vozila, 7. Ostalo);.

Pravilnik o bezbednosti liftova - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_bezbednosti_liftova.pdf

Ovaj pravilnik se primenjuje i na bezbednosne komponente liftova koje se ... Bitni zahtevi iz tačke 1.1.2 Priloga 1 Pravilnika o bezbednosti mašina moraju se ...

pravilnik o kvalitetu sirovog mleka - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-o-kvalitetu-sirovog-mleka.pdf

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta sirovog mleka pri ... Sirovo mleko, u smislu ovog pravilnika, jeste mleko dobijeno redovnom, ...

Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_blizim_uslovima_za_sprovodjenje_kontinuirane_edukacije_za_zdravstvene_radnike_i_zdravstvene_saradnike.pdf

zdravstvenih radnika najkasnije sedam dana pre održavanja programa. ... U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati najviše na dva stručna sastanka.

Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_pregledima_liftova_u_upotrebi.pdf

Ovaj pravilnik se primenjuje i na bezbednosne komponente liftova koje se ... koja su imenovana u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik ...

Pravilnik osposobljavanje kandidata za vozace - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_uslovima_koje_mora_da_ispunjava_privredno_drustvo_odnosno_ogranak_privrednog_drustva_ili_srednja_strucna_skola_koji_vrse_osposobljavanje_kandidata_za_vozace.pdf

teorijske obuke, odnosno individualno polaganje teorijskog ispita. ... u učionici i koji je namenjen za unos podataka o teorijskoj obuci i vođenju teorijskog ispita ... računari za teorijski ispit, u smislu osposobljavanja kandidata za vozače, ... kandidata početnu praktičnu obuku, odnosno poligonske radnje u praktičnoj obuci i ...

pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_postupku_sprovodjenja_objedinjene_procedure_elektronskim_putem.pdf

koja je nadležni organ izdao u objedinjenoj proceduri, kao i dokumentacija ... procedure, a koja je javno dostupna u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;.

pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_elektricnoj_opremi_namenjenoj_za_upotrebu_u_okviru_odredjenih_granica_napona.pdf

Energetski subjekti, koji u smislu zakona kojim se uređuje oblast energetike, obavljaju ... za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom kojim se uređuje način ... na snagu potvrđenog međunarodnog ugovora o ocenjivanju usaglašenosti i ... 4) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za obeležavanje laserskih ...

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_opstim_pravilima_za_parcelaciju_regulaciju_i_izgradnju.pdf

između regulacione i građevinske linije, kao i u unutrašnjem dvorištu izvan gabarita objekta, ako to ... bunari, cisterne za vodu, letnja kuhinja, poljski klozet i sl.).

pravilnik o obrascu i sadržini lekarskog recepta ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-o-obrascu-i-sadrzini-lekarskog-recepta-nacinu-izdavanja-i-propisivanja-lekova.pdf

daljem tekstu: lek), a koji se izdaju uz lekarski recept, kao i način izdavanja i propisivanja lekova. 1. Definicije pojmova. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom ...

pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_strucnom_ispitu_za_posrednike_u_prometu_i_zakupu_nepokretnosti.pdf

75/2014, 39/2017 i 70/2018). I UVODNA ODREDBA ... Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 95/13 i 41/18).

pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_registraciji_motornih_i_prikljucnih_vozila.pdf

PRAVILNIK. O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA. ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, ...

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_poreskoj_prijavi_za_porez_po_odbitku.pdf

daljem tekstu: nalog za plaćanje) upisuje se jedinstveni uplatni račun za poreze po ... doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu zakonom propisanu osnovicu. ... za preduzetnika, odnosno preduzetnika paušalca (oznaka 4);.

pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_podeli_motornih_i_prikljucnih_vozila_i_tehnickim_uslovima_za_vozila_u_saobracaju_na_putevima.pdf

kojima se vrši homologacija delova vozila, opreme za vozila i homologaciju tipa celog ... Najmanja osvetljenost, za vozila prvi put registrovana u Republici Srbiji ...

pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_nacinu_i_postupku_ostvarivanja_prava_iz_obaveznog_zdravstvenog_osiguranja.pdf

dok mu miruju prava i obaveze po osnovu rada u skladu sa propisima o radu; ... sa rada u smislu propisa o radu (udaljenje sa rada u smislu propisa o radu, porodiljsko ... Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade ...

pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_kvalitetu_usitnjenog_mesa_poluproizvoda_od_mesa_i_proizvoda_od_mesa.pdf

Meso treće kategorije može da se upotrebljava samo u proizvodnji proizvoda od mesa koji se obrađuju toplotom, osim podlaktice i potkolenice svinja.

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-o-upisu-ucenika-u-srednju-skolu.pdf

obrazovni profil, prema listi objavljenoj u Konkursu za upis u srednju školu. Član 11. Na osnovu opredeljenja kandidata i ukupnog broja bodova ostvarenog po ...

pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-o-spisku-korisnika-javnih-sredstava.pdf

Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta ...

noviteti u pravnoj bazi paragraf lex v17.0 - Paragraf Lex Demo

http://demo.paragraf.rs/demo/documents/editorial/new_features.pdf

(27.11.2017. godine). NOVITETI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX V17.0. 1. Nova organizacija stabla sadržaja i tri nova časopisa. Stablo sadržaja je ...

правилник pravilnik 1505 pravilnik - Federalno ministarstvo ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Lovstvo/Lovstvo-pravilnici/pravilnik-lov-8817iv.pdf

15 нов. 2017 ... (4) Dozvola za lov i lovna karta izdaje se za svaki lovni dan zasebno. Članak 3. Lov divljači vrši se sukladno odredbama Zakona o lovstvu.

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/PRAVILNIK1.pdf

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

Pravilnik o metodama analize mleka i proizvoda PRAVILNIK O ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srb141816.pdf

Sudovi u koje se stavljaju uzorci mleka i proizvoda od mleka, kao i zatvarači za te sudove, moraju biti ... Tvrdi sirevi se izribaju na trenici ili samelju u mašini.

Paragraf Lex

https://paragrafco.co.rs/images/paragraflexhelp.pdf

Paragraf Lex je elektronska zbirka zakona i drugih propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, strane sudske prakse, modela pravnih akata, Evropskog ...

uredba - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/uredba_o_planu_mreze_zdravstvenih_ustanova.pdf

Dom zdravlja obezbeđuje sanitetski prevoz, kao i prevoz pacijenata na dijalizu, samostalno ili ... U zavodu za dentalnu medicinu mogu se obavljati i specijalističko-konsultativna delatnost iz oblasti ortopedije vilica, ... 19. Gradski zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje ... Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica".

O RADU - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_radu.pdf

3. Otkaz od strane zaposlenog. Član 178. Zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u ...

o stečaju - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_stecaju.pdf

Stečajni postupak je javan i svi učesnici u stečajnom postupku imaju pravo na ... Poverioci stiču svojstvo stranke podnošenjem prijave potraživanja u skladu sa ...

o stanovanju - Paragraf

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon-o-stanovanju.pdf

Ugovor o otkupu stana zaključuje se u pismenoj formi, a potpisi ugovornih strana ... postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.