Obrazac Prilog 4 - PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA U ...

Агенција за привредне регистре. ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ УДРУЖЕЊА. 1) Назив удружења / савеза. (навести пун назив ...

Obrazac Prilog 4 - PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA U ... - Сродни документи

Obrazac Prilog 4 - PRIJAVA ZA UPIS PROMENE PODATAKA U ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_4_-_Prijava_za_upis_promene_podataka_u_registru_udruzenja.pdf

Агенција за привредне регистре. ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ УДРУЖЕЊА. 1) Назив удружења / савеза. (навести пун назив ...

Obrazac M-8/SP - Prijava promene podataka za ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/_m-8sp.pdf

ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА. Образац М-8/СП. ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА.

obrazac za upis, obnovu registracije i prijavu promene podataka ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/6936_ID.pdf

... ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА. ОБРАЗАЦ ЗА УПИС, ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВУ. ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У.

Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvenaagencija-obrasci/registraciona_prijava_promene_podataka_o_preduzetniku.pdf

Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре. Уз регистрацону пријаву промене прилаже се и доказ о уплати накнаде за ...

Obrazac IEPDV PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA ...

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvenaagencija-obrasci/obrazac_iepdv_-_prijava_za_izmenu_podataka_za_evidentiranje_obveznika_poreza_na_dodatu_vrednost.pdf

Obrazac IEPDV. PRIJAVA. ZA IZMENU PODATAKA ZA EVIDENTIRANjE ... 9. Nadležna filijala u kojoj se podnose PPPDV. 10. Pozivni broj i broj telefona - faxa.

Prilog 5 Obrazac OB-5 Matrica podataka

https://www.mft.gov.ba/bos/images/stories/chj/Registri/2019/decembar/Ob%205-Matrica%20podataka%20%28bos%29.pdf

Obrazac OB-5. MATRICA PODATAKA. OPĆI PODACI O REVIZIJI. Naziv revizije: Broj revizije: Dokument pripremio: Datum: Dokument odobrio: Datum:.

Prilog 2 - Prijava za upis udruženja u registar udruženja

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_2_-_Prijava_za_upis_udruzenja_u_registar_udruzenja.pdf

Агенција за привредне регистре. ПРИЈАВА. ЗА УПИС УДРУЖЕЊА У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА. 1) Назив удружења. (навести пун назив удружења на ...

Registraciona prijava promene SPORT 1 strana

http://fsv.rs/wp-content/uploads/2015/02/APR-Prijava-za-upis-promene-podataka.pdf

ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА О УДРУЖЕЊУ,. ДРУШТВУ И ... Обавезно означити врсту промене ... Лично у организационој јединици АПР.

1 strana zahteva za registraciju promene podataka

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvenaagencija-obrasci/zahtev_za_registraciju_promene_podataka_privrednog_drustva.pdf

за страно физичко лице унети број пасоша и државу издавања. * Подносилац пријаве је привредни субјекат. Унети податке о заступнику или ...

PostuPci i uPute za označavanje i uPis Podataka u središnji registar ...

https://hpa.mps.hr/wp-content/uploads/2018/07/postupci-i-upute-za-oznacavanje-konj.pdf

ID (crtanje dijagramskog opisa, ucrtavanje mjesta aplikacije mikročipa i lijepljenje bar kod naljepnice na za to predviđeno mjesto, ovjera opisa grla od strane ...

M-4/SP - Prijava podataka za utvrđivanje staža ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/M4SP.pdf

ПРИЈАВА ПОДАТАКА. Образац М-4/СП. ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА. И ВИСИНЕ ...

obrazac 01 – zahtev za upis nepokretnosti - Znamen Kapital

https://znamenkapital.com/wp-content/uploads/2016/01/obrazac-01-zahtev-za-upis-nepokretnosti.pdf

rgz 2008 • D:A SAJTkatastar za sajtobrazac 01a - zahtev za upis nepokretnosti (fizicka lica)-20140407.doc • 27.01.2016 • 12:59 1/1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА.

OBRAZAC ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2017/10/OBRAZAC_DVK_2016.pdf

OBRAZAC ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ KONAVLE. Ime i prezime ... za oba roditelja, potvrda o prijavljenom boravištu (za strance) koju izdaje PU. 3.

Obrazac PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_PPP-PD_-_Pojedinacna_poreska_prijava_ID_3689.pdf

ПОЈЕДИНАЧНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА О ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗИМА И доприносиМА. Образац ППП-Пд. 1.Подаци о пријави. 1.1 ВРСТА. ПРИЈАВЕ.

Obrazac 1 - Prijava - odjava prebivališta

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_1_-_Prijava_-_odjava_prebivalista.pdf

... пријаве-одјаве, старатеља, пуномоћника). (Потпис другог родитеља). Сагласност другог родитеља може бити дата и на други законом прописан начин.

Prilog-1 uz Obrazac PPI-1

http://www.soapatin.org/documents/1494400727-Prilog_1_uz_PPI-1.pdf

Редни број Прилога-1. Прилог-1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (зона у којој се налази). 1. Пореска стопа. 0,. %. 2. Утврђена пореска ...

Prilog-2 uz Obrazac PPI-1

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/prilog2.pdf

Прилог-2 уз Образац ППИ-1 m². ¹. (зона). (корисна површина). (место). (катастарска општина). (назив улице). (спрат). (бр. листа непок.)². Дан од којег се ...

Prilog br. 9 - Obrazac NK-1

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_br._9_-_Obrazac_NK-1.pdf

Прилог бр. 9. ОБРАЗАЦ НК - 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Порески орган. Бројчана ознака општине _____. Година ______. НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ БРОЈ ...

prijava podataka za utvrdjivanje staža osiguranja - Fond PIO Crne ...

http://www.fondpio.me/zahtjevi/Obrasci/M4 uputstvo.pdf

Upisuje se poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodjeljuje DJP. Za osiguranika (fizičko lice) PIB je jedinstveni matični broj gradjana iz lične karte. Osiguraniku ...

Obrazac PPD-SU - Prijava za utvrdjivanje doprinosa za obavezno ...

http://www.infuse.co.rs/obrasci/o_ppd_su.pdf

HSFormular © 2002-2005 Handy soft. РЕПУБЛИКА СРБИЈА. ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ. Подаци о стручној смени и занимању: 1.3. Стручна спрема.

Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/_14730601-01.pdf

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА АКОНТАЦИОНО - КОНАЧНО УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА. 1.1. ВРСТА ... Образац ПДП. РЕПУБЛИКА ...

Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno ...

http://www.icarus.rs/pdf/Obrazac_PDP_-_Poreska_prijava_za_akontaciono_-_konacno_utvrdjivanje_poreza_na_dobit_pravnih_lica_b.pdf

б. Статусна промена. ПОРЕСКА ПРИЈАВА. ЗА АКOНТАЦИОНО- КОНАЧНО УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА. ПА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА. ЗА ПЕРИОД ОД. 201_.

Obrazac PPDG-1S - PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_PPDG-1S_-_Poreska_prijava_za_akontaciono_-_konacno_utvrdjivanje_poreza.pdf

Образац ППДГ-1с. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица. Заокружит. 1. Коначан порески обрачун наконтација ...

Obrazac PPDG-1R - PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_PPDG-1R_-_ID_3329.pdf

Образац ППДГ-1P. ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица. ПОРЕСКА ПРИЈАВА. ЗА АКOНТАЦИОНО - КОНАЧНО УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ...

OBRAZAC 7 Prijava početka građenja objekta

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=293444&rType=2

Prijava početka građenja objekta. (član 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ... (naziv organa koji je izdao građevinsku dozvolu). Izvođač radova.

Obrazac PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_PP_OPO_-_Poreska_prijava_o_obracunatom_i_placenom_porezu.pdf

Образац ПП ОПО. Име и презиме подносиоца пријаве - пореског ... 1. зарада и друга примања по основу запослења. 3.3. приход од издавања сопствене ...

Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja - obrazac.pdf

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Prijava%20poreza%20na%20naslje%C4%91ivanja%20i%20darovanja%20-%20obrazac.pdf

... podnošenja prijave). (potpis/potpis i pečat podnositelja prijave). Privitak: (pravomoćno rješenje o nasljeĎivanju, darovni ugovor ili odluka tijela uprave ili suda)

Obrazac:SP/M-31b PRIJAVA O ODLASKU BRODOVA IZ ... - Monstat

https://www.monstat.org/userfiles/file/transport/POMORSKI/spm31b.pdf

Obrazac:SP/M-31b. Zakon o statistici i statističkom sistemu ... O ODLASKU BRODOVA IZ LUKE. Zavod za Statistiku. Za mjesec_______20___.godine. 1 3 0 4.

Prilog - 1 uz Obrazac PPI-1 - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/14726701-02.pdf

Редни број Прилога-1 _____. Прилог - 1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. 1. Пореска стопа. 0,. %. 2. Утврђена пореска основица (Бр. И.9. за све ...

Obrazac PDN - Poreska prijava za akontaciono-konačno ... - Mena.rS

http://www.mena.rs/cms/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&download=223&Itemid=76&lang=sr

ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОРЕСКОГ ОСЛОБОЂЕЊА: Износ вишка прихода над расходима распоређеног оснивачима, члановима,.

Obrazac PPI-4 - Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prenos ...

http://www.infuse.co.rs/obrasci/o_ppi_4.pdf

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица. ПОРЕСКА ПРИЈАВА ... Образац ППИ-4. H. S. F o rm u la r ©. 2. 0. 0. 2. -2.

Obrazac PPI-2 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/14726701-05.pdf

2. 2.1. Ималац права својине, односно права својине на земљишту површине преко 10 ари. 2.2. Физичко лице које је, на стану или кући за становање, ...

Instrukcije uz obrazac JS3120 (prijava, promjena i odjava ...

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Instrukcije_za_popunjavanje_obrasca_JS3120-Novi.pdf

Obrazac JS3120 se koristi za prijavu, promjenu ili odjavu uplate doprinosa u ... Jedinstveni identifikacioni broj obveznika uplate doprinosa, dodijeljen od.

Obrazac PPDG-1 - Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na ...

http://www.infuse.co.rs/obrasci/o_ppdg_1.pdf

Убрзана амортизација. Остварена добит у новооснованој пословној јединици у недовољно развијеним подручјима. Улагање у основна средства у ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.