Кључне неправилности и препоруке - Државна ревизорска ...

Мијајловић, Сврљиг у износима од по 19 хиљада динара, „Тигар“ а.д., Пирот, ... хиљада динара и ауто гуме у износу од 40 хиљада динара. ... случају раста цена на тржишту за више од 10%, а нови ценовник ће се примењивати.

Кључне неправилности и препоруке - Државна ревизорска ... - Сродни документи

Кључне неправилности и препоруке - Државна ревизорска ...

http://www.dri.rs/php/document/download/75/2

Мијајловић, Сврљиг у износима од по 19 хиљада динара, „Тигар“ а.д., Пирот, ... хиљада динара и ауто гуме у износу од 40 хиљада динара. ... случају раста цена на тржишту за више од 10%, а нови ценовник ће се примењивати.

Тара - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/2374/3

2 дец 2019 ... У вези са јавним набавкама Војна установа „Тара“: ... Војно туристичка агенција на основу Уговора о осигурању број 217-1 од ...

Torlak - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/811/3

7 дец 2016 ... Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ је финансијске извештаје саставио ... 00 – 518 – 00000258. Интернет адреса:.

Kruševac - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/2397/3

3 јан 2020 ... Извештај о ревизији финансијских извештаја ЈКП „Крушевац“, Крушевац ... А.Д. за туризам и уоститељство „Жупа“ у стечају, Крушевац.

Блаце - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/1033/3

14 нов. 2017 ... Јавног комуналног предузећа „Блаце“, Блаце за 2016. годину. 2 ... Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Сектор ...

инфостан - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/173/3

уговора са понуђачем „Imikom group“ doo, Београд у износу од 3.250 хиљада динара. (без ПДВ-а), који није основан за обављање делатности која је ...

Комуналије - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/1102/3

21 дец 2017 ... Јавног комуналног предузећа „Комуналије“, Сремска Митровица. 2 ... на прање тржнице, по рачунима добављача тепих сервис „Самби“,.

Нови Сад - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/1449/1

6 јан 2019 ... предузећа „Водовод и канализација”, Нови Сад (у даљем тексту: „Водовод и ... 2) У билансу стања на дан 31.12.2017. године, у оквиру залиха, исказанa је и ... није у 2017. години, Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије ... употребе и проверу резидуалне вредности некретнина, ...

Крагујевац за - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/810/3

14 дец 2016 ... припадајући производи. Партија 1 фитинг. „VMB“ д.о.о.Краљево. 10.9.2015. 3.345. Партија 2. Санациона спојница. ПР „Атлантик“.

Дуга - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/1498/3

6 дец 2018 ... услуга одржавања софтвера. 84.000. „Mb electronic“ услуге одржавања рачунара. 14.000. Укупно: 98.000. „Фортуна маркет“ д.о.о.

лисје - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/85/1

Јавног комуналног предузећа„Лисје“, Нови Сад за 2013. годину ... 12977/61 којом се оснива Управа за градска гробља и сахране као самостална.

Шајкашка - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/1052/3

28 дец 2017 ... Водопривредног друштва „Шајкашка“ д.о.о., Нови Сад за 2016. годину ... зарада и остали лични расходи у износу од 931 хиљада динара. ... трошкове као што су трошкови ванредног превоза, огласи у новинама за ...

Напредак - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/809/3

9 дец 2016 ... Јавног комуналног предузећа „Напредак“, Сокобања за 2015. годину. 2. С А Д Р Ж ... 2015. година. ,,Комерцијална банка“, а.д., Београд.

Крагујевац - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/834/3

20 дец 2016 ... (4) Износ дуга из претходног месеца Предузеће не исказује на рачуну потрошача за наредни ... (3) Предузеће је у периоду јануар-јул 2015. године од ЈКП “Инфостан”, Београд ... износу, застарева за три године.

Ласта - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/925/3

10 апр 2017 ... материјално значајним питањима финансијски положај СП „Ласта“ ад, Београд на дан 31. децембра 2015. године, као и резултате ...

„Пчелица“ Ниш за - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/679/2

22 дец 2015 ... Статутом ПУ Пчелица, руководство је одговорно за припрему и ... евиденције и главне књиге и правилан обрачун амортизације.

Енергетика - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/821/3

12 дец 2016 ... години је примењиван Ценовник донет по Уредби о начину одређивања ... Торина и Застава возилима ад Крагујевац утврди да ли постоји обавеза Друштва по ... „Застава оружје“ а.д. корисници кој немају.

топлана - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/87/1

Извршили смо ревизију правилности пословања ЈКП „Топлана“, Лесковац за ... сачињавају „TERMOMONT“ д.о.о., Београд, „NS KONCEPT“ д.о.о., Нови ...

извештај - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/1404/3

5 дец 2018 ... Јавно комунално предузеће „Градска гробља“ Крагујевац. 1. Извештаја о ревизији ... „Рај транс“ д.о.о. Крагујевац члан 39. ст. 2. 9.

војводинашуме - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/88/1

картица, као и да критеријуме за коришћење средстава репрезентације ... Univerexport доо, Нои Сад, са киме је закључен уговор о набавци у вредности ... у погледу наплате односно реализације, затим аванс дат Бонус стан доо,.

Комуналац - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/1108/3

8 дец 2017 ... Јавног комуналног предузећа „Комуналац“, Лесковац за 2016. ... или ликвидације (Зеле Вељковић д.п. у стечају, Лесковац, Леминд ...

Мостоградња - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/2035/3

16 сеп 2019 ... предузећа „Мостоградња“ акционарско друштво, Београд за 2018. годину, утврђене су следеће неправилности које су разврстане по ...

Министарство омладине и спорта - Државна ревизорска ...

http://www.dri.rs/php/document/download/2335/2

2 дец 2019 ... Еколошког рекреативног центра Бањица у Белој Паланци иако је исти окончан и ... финансирање спорта и 31.4 – Фонд за младе таленте. ... Министарство је са Нафтном индустријом Србије ад Нови Сад, ...

„водовод и канализација“, зрењанин, за - Државна ревизорска ...

https://www.dri.rs/php/document/download/70/1

средства (акција), што није у складу са захтевима МРС 39 - Финансијски иструменти – признавање и ... „Gomex“ д.о.о., Зрењанин. 595. „Про минг“ д.о.о., ...

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ о ревизији ...

https://www.dri.rs/php/document/download/368/3

4) „Miroco“, Крагујевац, у износу од 22.863 хиљаде динара, за израђен пројекат електроинсталација по Уговору из 2008. године и рачунима из 2009.

ЈКП Букуља Аранђеловац - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/1954/2

26 авг 2019 ... Предузеће је у 2018. години обрачунало и исплатило отпремнине за технолошки вишак у износу од 2,2 милиона динара без ...

електропривреда србије - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/162/3

15 сеп 2015 ... Скраћено пословно име Предузећа је : ЈП ЕПС, Београд. Седиште Предузећа је у Београду, улица Царице Милице број 2. Решењем ...

Управљање индустријским отпадом - Државна ревизорска ...

https://www.dri.rs/php/document/download/2383/1

4 нов. 2019 ... производа који после употребе постају посебни токови отпада. ... 43/2017 - др. правилник, 45/18 - др. правилник и 67/18 - др. правилник.

Зеленило-Београд - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/326/3

Закључујући Уговор са ЈП „Србијашуме“, део заштитна радионица и заштита на ... Расадник „Војводе Степе“ – пољопривредно земљиште. 975 ... Предузећа 27. јануара 2011. године усвојио је ценовник радова на уређивању и ...

градско сtамбено - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/320/3

радова фактурисаних од стране „ Неимар“ Доо Ниш за улицу Исмета ... Радови на адаптацији Службе хитне интервенције извршени су по ... динара по годишњем попису из 2008. године када је стан у улици Вукасовићева број.

београдски водовод и канализација - Државна ревизорска ...

https://www.dri.rs/php/document/download/325/3

Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“, Београд ... квалификацију за 13 подносилаца пријава на период од 2 године. ... домаћинства на месечном нивоу, по основу квара и растура воде на водоводној.

Алексинац за 2016 - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/1101/1

6 јан 2018 ... „BETONJERKA“ а.д., Алексинац. 711. ТР „Мица шоп“ Алексинац. 624. ХК „ПИК Кланица“ Алексинац. 498. T. R. „DARE“, Алексинац. 364.

Железнице Србије - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/358/3

Србије. Ради реализације наведеног Програма ЈП "Железнице Србије" Београд ... Напомињемо да су Председник Синдиката извршних служби српских ...

Дирекција за урбанизам - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/1020/3

извештаја, који је ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Лесковац, односно Градска управа града Лесковца била дужна да достави на основу захтева ...

„Србијашуме“, Београд за - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/479/1

1 окт 2015 ... „Мученички Транспорт“ Крушка (партија 7) и „Муња“ Драгијевица, Осечина (партије. 1, 2, 4, 8 и 9), са којима су закључени уговори, ...

Водовод и канализација - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/819/3

7 дец 2016 ... „Водовод и канализација“, Суботица. 2. Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа. „Водовод и ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.