Одлука о додели уговора - DZ Brus

24 окт 2016 ... KRUŠEVAC. 6. BIGZ OFFICE GROUP. BEOGRAD. 7. MALI SERVIS. BEOGRAD. 8. NOVUS. NIŠ. 9. AMPHORA. BEOGRAD. 10. MAGENTA DM ...

Одлука о додели уговора - DZ Brus - Сродни документи

Одлука о додели уговора - DZ Brus

http://www.dzbrus.org.rs/pdf7756/odluka_kanc_materijal350377356.pdf

24 окт 2016 ... KRUŠEVAC. 6. BIGZ OFFICE GROUP. BEOGRAD. 7. MALI SERVIS. BEOGRAD. 8. NOVUS. NIŠ. 9. AMPHORA. BEOGRAD. 10. MAGENTA DM ...

Одлука о додели уговора - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27359

3 апр 2019 ... podataka,. -Izvod sa sajta APR-Pretraga podataka o registrovanim ponuđačima,. -Rešenje Apr o upisu ponuđača u registar ponuđača,.

одлука о додели уговора

http://www.temerin.rs/upload/dokumenta/javnenabavke/2017/07-17-odluka-znaci.pdf

... и седиште понуђача,матични број,. ПИБ и законски заступник. 03.04.2017. год. 10,40. 143/2017 Понуђач: - “Signal” doo Sombor,. Централа 30, Сомбор ...

ЈН 20-2019 Одлука о додели уговора

http://stubo-rovni.rs/data/documents/JN-20-2019-Odluka-o-dodeli-ugovora.pdf

27 нов. 2019 ... 124/12,14/15 и 68/15) директор Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни ...

одлука о додели уговора - OS Vuk Negotin

http://www.osvuk.edu.rs/2019_2020/javne_nabavke/odluka_o_dodeli_ugovora.pdf

2 окт 2019 ... Основна школа „Вук Караџић“ Неготин. Лоле Рибара 1, 19300 Неготин. Број 277/19. Датум 03.10.2019. године. На основу члана 107.

13.Одлука о додели уговора лож уље 2019_19_02_19 - Завод за ...

http://www.zvdob.rs/Nabavke/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%B6%20%D1%83%D1%99%D0%B5%202019_19_02_19.pdf

19 феб 2019 ... У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 02/19. У поступку ... набавки Општи речник набавки: 09135100 лож уље. У погледу ...

Одлука о додели уговора - Новосадска Топлана

http://nstoplana.rs/wp-content/uploads/2020/02/Odluka-o-dodeli-ugovora-3-5-3-20.pdf

27 феб 2020 ... и инвестиционе документације - Изградња вреловодног прикључка за објекат у ул, Орловића. Павла бр. 9”, број ј.н. 3-5-3/20, додељује ...

Одлука о додели уговора - Универзитет у Нишу

https://www.ni.ac.rs/dokumenti/send/239-nabavka-racunarske-i-laboratorijske-oprema-za-potrebe-univerziteta-u-kragujevcu-partnera-na-erasmus--projektu-netchem/2320-odluka-o-dodeli-ugovora

Образац - Менично овлашћење. Решење АПР-ао упису у регистар понуђача,. Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 1 ЗЈН.

одлука о додели уговора - os filip visnjic

http://osfilipvisnjic.edu.rs/images/2017/JAVNENABAVKE/ekskurzija/ODLUKA-O-DODELI.pdf

24 јул 2018 ... УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за партије 6 и 8 понуђачу „Serbico Travel“d.0.0., са седиштем у Београду-Земуну, ул. Дубровачка бр. 10, понуда ...

Одлука о додели уговора - Директорат цивилног ...

http://cad.gov.rs/upload/javne_nabavke/2019/JNMV%201%20Odluka.pdf

28 јан 2019 ... Општа болница „Атлас“ ул. Османа Ђикића број 3, Београд. 4. Завод за лабораторијску дијагностику „Biomedica“ ул. Пожешка број 67А.

4.Одлука о додели уговора ЈН 05-18 Намештај - Завод за ...

http://www.zvdob.rs/Nabavke/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%88%D0%9D%2005-18%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%

ом, општи речник набавки Општи речник набавки: 39100000-Намештај. У погледу података из Плана набавки који се односе на предметну јавни ...

Одлука о додели уговора - Универзитет у Београду

https://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/javne-nabavke/ErasmusFinac-dodela-ugovora.pdf

6 јун 2019 ... „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА“ д.о.о., Београд, Кнегиње Зорке 96, матични број: 17200569, ПИБ: 100290705, текучи рачун ...

одлука о додели уговора - Општина Темерин

http://www.temerin.rs/upload/dokumenta/javnenabavke/2019/18-19-odluka-o-dodeli.pdf

31 јул 2019 ... групи понуђача Feman doo, Jagodina, ПИБ 101322472, матични број 07367619 и Procesor Elektronika doo,. Valjevo, ПИБ 100075755 ...

Одлука о додели уговора - Fond za nauku

http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2019/12/Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV_br_05_19.pdf

24 дец 2019 ... године. УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда број Т-31/2019/12 од ... SBB Doo, са седиштем у Београду, Вождовац, Ул. Пеке ...

одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 7-2019

http://www.spbbelacrkva.org/wp-content/uploads/%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%88%D0%9D%D0%9C%D0%92-%D0%B1%D1%80.-7-2019.pdf

9 јул 2019 ... “TRIO" DOO Aranđelovac Banja. 02.07.2019.године ... 1) Самостална понуда Понуђача: “TRI O” DOO Arandelovac Banja je благовремена,.

Одлука о додели уговора - 31.01.2017. - Математичка гимназија

https://www.mg.edu.rs/uploads/files/images/stories/dokumenta/javne-nabavke-2016/odluka-02022017.pdf

FANTAST TOURIST DOO, Јеврејска 8, Нови Сад. MODENA TRAVEL D00, Улица Модене, Нови Сад. SONIC-TOURS D00, Бул. Краља Александра 12, ...

3.Одлука о додели уговора ЈНМВ 06-18 рачунарска опрема

http://www.zvdob.rs/Nabavke/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%88%D0%9D%D0%9C%D0%92%2006-18%20%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%

26 окт 2018 ... станицом, ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор ПОНУЂАЧУ Успон доо, Чачак, ул. Булевар ослобођења бр. 17,. МБ: 06084613, ПИБ: 101289775, који ...

Одлука о додели уговора - Centar za obrazovanje Kragujevac

https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/wp-content/uploads/2019/12/Odluka_20191213_0001.pdf

13 дец 2019 ... „ТРНАВА ПРОМЕТ доо“ Доња Трнава б.б, Топола;. ПИБ:101223948, понуда број 5 од 13.12.2019.године. Матични број: 07364857,.

Одлука о додели уговора - Безбедносно-информативна агенција

https://bia.gov.rs/sites/default/files/doc/2019-07/odluka_o_dodeli_ugovora_37-1-1-6-2.pdf

16 јул 2019 ... "USPON" д.о.о. Чачак. 15-7337/44. 101289775 | 06084613) | 04.07.2019 | 08.20. Булевар ослобођења 17,. "ROAMING ELECTRONICS".

Одлука о додели уговора - Министарство заштите животне ...

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/nabavke/ODLUKA_O_DODELI_UGOVORA_REVIZIJA_PROJEKTA.pdf

4 мај 2018 ... понуде. EHTING” d.o.o.,11000 Београд,. 404-02-27/2018-02 Веле Нигринове 16. 27.04.2018. 10,29. Привредно друштво за производњу ...

Одлука о додели уговора - Institut za plucne bolesti

http://www.institut.rs/images/javne-nabavke-2019/JNOP_25-2019_%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%93.pdf

"ARS MEDIC" д.о.о. Београд, ул. ... "MEDICA LINEA PHARM" д.0.0.11 000 Београд, ул. ... "SVIKTEOMÉDIC WESMASOF 'SEORE TTET TIC MEDICA VEMPO.

Одлука о додели уговора. Партија 1. - Народна библиотека Србије

http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=5479

22 сеп 2017 ... „AIGO BS” д.о.о., Кнегиње Зорке 25-27, Београд, понуђена цена са. ПДВ-ом износи 405.720,00 динара. Ову Одлуку објавити на Порталу ...

Одлука о додели уговора јнмв 11-2015 - Klinika za stomatologiju nis

http://www.kzsnis.rs/wp-content/uploads/2015/01/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%98%D0%BD%D0%BC%D0%B2-11-2015.pdf

Ниш ул.Мокрањчева бр.22/9. | Мбр 63579394 пиб 108619699. Décor life doo,. 37-269. 03.08.2015.год у. Сремска Митровица, ул. Пиварска 6. За партију 1 ...

Одлука о измени одлуке о додели уговора 19.04.2018 ... - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/1407

16 апр 2018 ... „USPON"d.o.o. Cačak. - На страни 1. Брише се тачка 4. у целости. 2. Одлука о измени одлуке ступа на снагу даном правноснажности.

6.Одлука о додели уговора радови за спољно уређење објекта ...

http://www.zvdob.rs/Nabavke/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81

10 дец 2018 ... А) Назив или шифра понуђача: Заједничка понуда. - ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд, ул. Сурчински пут бр. 2. - „Tehnix beo“ Beograd ...

21.12.2018. - Одлука о измени уговора

http://www.ai.ac.rs/upload/JN%2002-18%20ODLUKA%20O%20IZMENI%20UGOVORA.pdf

6.10 Vodootporna lampa sa LED cevima 2x22W,. 230V, 4000K, IP65, Led cevi duzine 1500mm kom. 6. 6.11 Isporuka i montaža LED reflektora za spoljašnju.

Одлука о измени уговора - Spens

http://www.spens.rs/wp-content/uploads/2019/01/Aneks1_vatrodojavni_sistem.pdf

Радови се изводе у објекту ЈП "СПЦ Војводина", Нови Сад Сутјеска 2. ... групе понуђача заједнички са „Spectra” doo Novi Sad, са седиштем у Новом ...

677. одлука 678. одлука - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/19440E3C5FFC49ED8156EE0920D57766.pdf

Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото ... ни лист „Сомборске новине“ - Сомбор;. - по повод дваесет и петгодишнината ...

485. ) ОДЛУКА 486« ОДЛУКА 487. ОДЛУКА 488. ПРАВИЛНИК

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/64EFD561CA864EDF91962AD95033FBE8.pdf

на Мате, Ћосић Арона Душан, Дивац Мика Радојко, Ер- цег Јакова Филип ... Радивоје, Илић Драгина Стојадин, Јовановић Радомира. Мирослав, Јовић ...

Brus Krejven

https://www.delfi.rs/_img/artikli/2019/08/pobedi.pdf

U predgovoru svog prelomnog dela „Heroj sa hiljadu lica“ objavljenog. 1949, Džozef Kembel, pisac, stručnjak za mitologiju i profesor književnosti na Koledžu ...

Brus Li, mi ti se divimo - kosmoplovci

https://www.kosmoplovci.net/releases/studiostrip.kosmoplovci.-.brus.li.mi.ti.se.divimo.5002.pdf

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

Brus Krejven - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/155875.pdf

U predgovoru svog prelomnog dela „Heroj sa hiljadu lica“ objavljenog. 1949, Džozef Kembel, pisac, stručnjak za mitologiju i profesor književnosti na Koledžu ...

računar - Srednja škola Brus

http://srednjaskolabrus.edu.rs/pdf77356/istorijat77356.pdf

Treća generacija. 12. Četvrta generacija. 13. Razvoj računara u budućnosti. 14. Superračunari. 15. Personalni računari. 16. Hronologija personalnih računara.

куварство - Srednja škola Brus

http://srednjaskolabrus.edu.rs/pdf77356/ispitna_pitanja/kuvarstvo_drugi_razred.pdf

Поширана јаја са Кладовским сосом? 24.Српска гибаница? 25.Пита зељаница? 26.Савијача са сиром? 27.Њоке? 28.Равиоли? 29.Канелони са шунком ...

računarstvo i informatika - Srednja škola Brus

http://srednjaskolabrus.edu.rs/pdf77356/istorijat77356.pdf

Treća generacija. 12. Četvrta generacija. 13. Razvoj računara u budućnosti. 14. Superračunari. 15. Personalni računari. 16. Hronologija personalnih računara.

развојни план - Srednja škola Brus

http://srednjaskolabrus.edu.rs/pdf77356/razvojni_plan_2014201877356.pdf

www.srednjaskolabrus.edu.rs [email protected]. РАЗВОЈНИ ПЛАН. СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ за период од 2014-2018. год.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.