Latinski jezik - Zavod za školstvo

Latinski jezik je sastavni dio programa stranih jezika u okviru nastavnog plana za gimnaziju kao obavezni predmet u trećem razredu. Nastava i učenje latinskog ...

Latinski jezik - Zavod za školstvo - Сродни документи

Latinski jezik - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82418&rType=2&file=Latinski jezik.pdf

Latinski jezik je sastavni dio programa stranih jezika u okviru nastavnog plana za gimnaziju kao obavezni predmet u trećem razredu. Nastava i učenje latinskog ...

Engleski jezik, I strani jezik za I, II i III razred - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=85318&rType=2

Osim ovih, nastava engleskog jezika obuhvata i druge opšteobrazovne i ... koristeći jednostavne izraze i rečenice piše kraći vođeni sastav, lična pisma, poruke,.

Engleski jezik, I strani jezik - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=74257&rType=2

Present Perfect Continuous. - Past Perfect ... Passive Voice (present, past) ... traži da se iskaz ponovi, traži objašnjenje, traži da se riječ speluje /napiše,.

Italijanski jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=74448&rType=2

Nastava i učenje italijanskog jezika treba da pomognu učenicima/ama da, kroz savladavanje i ... ITALIJANSKI JEZIK. 18. Gramatika. Prateći i poštujući ritam kojim učenici/e usvajaju znanja, ... Ivan Klajn: Italijansko-srpski rečnik, Nolit, Beograd.

Engleski jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=74258&rType=2

Drugi strani jezik: I razred (četvrta ili sedma godina učenja) ... ENGLESKI JEZIK. 6. Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacija. ČITANJE. Učenik/ca ...

Španski jezik - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=82469&rType=2

Španski jezik u našoj sredini budi radoznalost i želju za poznavanjem naroda i ... izvještaja, pjesme, kraće priče, argumenata za i protiv, komentara). Gramatika.

ENGLESKI JEZIK - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=80452&rType=2&file=ENGLESKI JEZIK - fakultativna nastav.pdf

anda. Maternji jezik i književnost: gramatički i fonološki sistem jezika, elementi dramatizacije. Matematika: brojevi do 6. Poznavanje prirode i društva: ''ja'' u školi i.

Muzika - moj jezik - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=78204&rType=2

Muzika – moj jezik je izborni gimnazijski predmet koji učeniku/ci omogućava da ... Predmet MUZIKA – MOJ JEZIK ima za cilj: ... različitih epoha (npr. klasicizmu,.

engleski jezik os - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82587&rType=2&file=ENGLESKI JEZIK OS.pdf

2008. godine utvrdio izmjene predmetnog programa Engleski jezik za I, II ... Engleski jezik za IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole. ... Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i ...

FRANCUSKI I I strani jezik - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74261&rType=2&file=FRANCUSKI I I strani jezik.pdf

Pored engleskog, francuski je jedini jezik koji se izučava u svim zemljama svijeta, ... COD, COI. Pronoms personnels impératif. Maternji jezik i književnost:.

crnogorski jezik kao nematernji - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=79576&rType=2&file=CG kao Nematernji_osnovna SKOLA.pdf

Predmetni program CRNOGORSKI JEZIK KAO NEMATERNJI za osnovnu ... Ciljevi i zadaci učenja crnogorskog jezika kao nematernjeg u osnovnoj školi ... Ilić, P.: Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi, Zmaj, Novi Sad, 1998. 2.

Crnogorski jezik i književnost - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=79595&rType=2

Vuk S. Karadžić: Predgovor Srpskim narodnim ... Ivo Andrić: Aska i vuk ... 31) Mamuzić, I., Stefanović, D.: Književna lektira u osnovnoj školi , Mlado pokolenje, ...

Italijanski jezik, izborni predmet - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=74449&rType=2

Nastava i učenje italijanskog jezika treba da pomognu učenicima/ama da, kroz savladavanje i usvajanje ... Ivan Klajn: Italijansko-srpski rečnik, Nolit, Beograd. 5.

OSNOVNA ŠKOLA NJEMAČKI JEZIK ... - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=80453&rType=2&file=Njemacki_jezik%5B2%5D.pdf

IV, V i VI razred osnovne škole ... razumije jednostavna pitanja i ... provjeravanje dosadašnjeg poznavanja teme/sadržaja pomoću pitanja, popunjavanjem ...

Italijanski prvi strani jezik - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82408&rType=2&file=Italijanski prvi strani jezik.pdf

Nastava i učenje italijanskog jezika treba da pomognu učenicima/cama da, kroz savladavanje i usvajanje ... Ivan Klajn, Italijansko srpski rečnik, Nolit, Beograd.

Engleski prvi strani jezik - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82405&rType=2&file=Engleski prvi strani jezik.pdf

Engleski jezik zauzima posebno mjesto kao sredstvo komunikacije širom svijeta. U gimnazijama u Crnoj Gori može se izučavati kao prvi ili kao drugi strani jezik ...

OSNOVNA ŠKOLA RUSKI JEZIK, fakultativna ... - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=73334&rType=2&file=Ruski_jezik%5B2%5D.pdf

godine utvrdio je predmetni program RUSKI JEZIK – fakultativna nastava za IV, V i VI ... jezičkih kategorija i u ruskom jeziku (padeži, vrste riječi, glagolski oblici).

50. Latinski jezik i..

http://vmscuprija.edu.rs/dokumenta/Knjiga%20predmeta%20-%20KM/50.%20Latinski%20jezik%20i%20medicinska%20terminologija.pdf

Придеви, прилози, заменички систем и бројеви долазе иза свега тога уз непрекидно понављање деклинација дрил методом учења. Префиксација.

LATINSKI JEZIK

http://es.edu.rs/wp-content/uploads/2019/11/latinski_jezik.pdf

-Promena imenica-deklinacija; funkcija padeža; imenice I ili A deklinacije (18-19.str.) -Promena glagola-konjugacija; prezent glagola prve konjugacije (19-20.str.).

LATINSKI JEZIK - MON KS

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/latinski_jezik.pdf

izrekama, uzrečicama i skraćenicama. -prevod i analiza latinskih citata, izreka, uzrečica i skraćenica. -ilustrovanje latinskih poslovica. - Učenik će učiti latinske ...

latinski jezik - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_14-15/Hrvatski/IK-latb.pdf

15 ruj 2014 ... Latinski jezik je na državnoj maturi izborni predmet, a učenici klasičnih gimnazija ... aktivna, perifrastična konjugacija pasivna, ablativ apsolutni).

latinski jezik - Algebra

https://www.algebra.hr/drzavna-matura/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/LAT-B-D-S025.pdf

Latinski jezik. 99. Prazna stranica ... Koji se brojevi pojavljuju u navedenome stihu? A. L, M ... u zagradama naveden broj rečenice na koju se taj zadatak odnosi.

Hanibal - Latinski jezik

http://latinski-jezik.com/datoteke/povijest/Hanibal%20ANTONIO%20BARISIC.pdf

Bitka kod Kane. • Novoizabrani konzuli su nestrpljivi i odlučuju poraziti Ha i alovu vojsku koja pustoši juž u Italiju. • Žele povratiti skladišta oružja kod Ka e.

Latinski jezik 4 - Hrvatski studiji

https://www.hrstud.unizg.hr/_download/repository/Latinski_jezik_4_-_skripta.pdf

ATRIBUCIJA I APOZICIJA . ... (Cicero). Apozicija. Apozicija je imenica koja pobliže određuje drugu imenicu, a slaže se s njom u padežu. Salutem tibi plurimam ...

povijest pisma - Latinski jezik

http://latinski-jezik.com/datoteke/civilizacijske/POVIJEST%20PISMA%20RAJKO%20GUSCIC.pdf

Kr. Grci prihvaćaju feničko pismo (jedan znak, jedan glas). »Prilagođavaju ga Grčkom jeziku i dodaju vokale. »Grčki alfabet ima 24 slova. Lumbardska psefizma.

latinski jezik osnovna razina

https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/10/LAT-osnovna-2018.pdf

Navedeni su popisi autora, djela, izreka i poslovica koje ... navesti rječnički oblik riječi na latinskom iz ... upotrijebiti latinske izreke i poslovice koje se danas.

Latinski jezik 1 i 2 - Hrvatski studiji

https://www.hrstud.unizg.hr/images/50014183/Latinski_jezik%201-2-udzbenik-web.pdf

Pluskvamperfekt (pretprošlo vrijeme) aktivni i futur. II. (predbuduće ... Ovaj je udžbenik izrastao iz potreba izvođenja kolegija Latinski jezik 1 i Latinski jezik 2 na.

Latinski jezik, književnost in kultura

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2015/predstavitveni_zbornik_latinski_jezik_knjizevnost_in_kultura_dvo_prva_stopnja_2015-16.pdf

Trajanje študijskega programa: 3 leta ... in za Uvod v latinski srednji vek in humanizem, ki predavanja povezuje s seminarjem, posvečenim tudi branju latinskih ...

Latinski jezik 3 - Hrvatski studiji

https://www.hrstud.unizg.hr/_download/repository/Latinski_jezik_3_-_skripta.pdf

Latinski jezik 3. |14 b) izrazi sumnje (dubito …) c) ponekad izrazi straha (timeo…) d) naglašavanje poslijevremenosti. Exponemus quas res laudaturi simus, aut ...

latinski jezik viša razina

https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/10/LATINSKI-visa-2018.pdf

Popis ostalih riječi čije značenje pristupnik treba znati . ... navesti značenje riječi koje proizlaze iz propisanoga vokabulara ... Res, non verba. 154. Ridendo ...

latinski jezik 1-2 - Hrvatski studiji

https://www.hrstud.unizg.hr/images/50014183/Latinski_jezik%201-2-udzbenik.pdf

jed. jednina kon. konjunktiv konjug. konjugacija lat. latinski pr. Kr. prije Krista ... Glagoli 2. konjugacije imaju u infinitivu naglasak na pretposljednjem slogu (.

LATINSKI JEZIK - Srednja škola Blato

https://ssblato.hr/wp-content/uploads/2018/11/Latinski-1.pdf

Vrste riječi u latinskom jeziku. Deklinacija i konjugacija. Imenice I. ili a-deklinacije u jednini. Od Troje do Rima. Patria. 5. Glagoli I. ili a-konjugacije u prezentu.

latinski jezik– medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/1-latinski-jezik.pdf

U LATINSKOM JEZIKU IMAMO 4 KONJUGACIJE. NJIH RASPOZNAJEMO PREMA ZAVRŠETKU U INFINITIVU. 1. KONJUGACIJA SE U INFINITIVU ZAVRŠAVA ...

LATINSKI JEZIK za OPĆE GIMNAZIJE Nadnevak natjecanja: 28 ...

http://latinski-jezik.com/datoteke/eccl/skolsko_opce_0708.pdf

2. Izbaci uljeza: a) Numa Pompilije b) Anko Marcije c) Mucije Scevola d) Tarkvinije Prisko e) Tarkvinije Oholi. 3. Rim je prema legendi osnovan: a) 476.g.pr.Kr.

LATINSKI JEZIK PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE za treći i ... - ZUNS

http://www.zuns.me/sites/default/files/Latinski%20jezik%20III%20Vi%20g%20priruchnik.pdf

Da učeći latinski jezik, koji je precizan i jasan, razvijaju razumijevanje i logički način ... kativ prezenta aktiva glagola I konjugacije i glagola sum, esse, fui.

LATINSKO PISMO, IZGOVOR I NAGLASAK Latinski jezik ima 24 ...

http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs/upload/UVOD-LATINSKO__PISMO___IZGOVOR__NAGLASAK.PDF

Samoglasnici su: a,e,i,o,u,y. Ostalo su suglasnici. Postoje i dvoglasnici: ae, oe, au. IZGOVOR GLASOVA. SAMOGLASNICI: AE čitamo kao (E), npr. aeger (eger), ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.