latinski jezik– medicinska škola - Akademija Oxford

U LATINSKOM JEZIKU IMAMO 4 KONJUGACIJE. NJIH RASPOZNAJEMO PREMA ZAVRŠETKU U INFINITIVU. 1. KONJUGACIJA SE U INFINITIVU ZAVRŠAVA ...

latinski jezik– medicinska škola - Akademija Oxford - Сродни документи

latinski jezik– medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/1-latinski-jezik.pdf

U LATINSKOM JEZIKU IMAMO 4 KONJUGACIJE. NJIH RASPOZNAJEMO PREMA ZAVRŠETKU U INFINITIVU. 1. KONJUGACIJA SE U INFINITIVU ZAVRŠAVA ...

srpski jezik i kjniževnost – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/laboratorijski-tehnicar/1-srpski-jezik-i-knjizevnost.pdf

V. Šekspir „Romeo i Julija“ (likovi). 13. Predstavnici srpskog baroka. 14. Molijer „Tvrdica“ (komedija karaktera). 15. Stilske figure: epitet, metafora, hiperbola i ...

medicinska biohemija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/farmaceutski-tehnicar/3-medicinska-biohemija.pdf

Udžbenik: Medicinska biohemija. Autori: dr Nada Majkić-Singh. PITANJA: Ispitna pitanja: 1. Predmet i zadaci biohemije. 2. Metabolizam.visokoenergetska ...

farmakologija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/kozmeticki-tehnicar/2-farmakologija.pdf

Udžbenik: Farmakologija za 2. razred srednje medicinske škole. Autori: Milenko Milošević, Vladislav Varagić. PITANJA: 1. Šta proučava farmakologija? 2.

biologija 3– medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/3-biologija.pdf

Hromozomi čoveka. 8. Monogensko nasleđivanje. 9. Determinacija pola čoveka. 10. Posledice ukrštanja u srodstvu. 11. ... evolucionih novina. 10. Poreklo čoveka.

hemija 1 – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/1-hemija.pdf

Autori: Radivoj Nikolajević, Hemija za prvi razred srednje škole. PITANJA: 1. Hemijski elementi i ... Elektroliza i praktičana značaj elektrolize? [HEMIJA 1 –.

biologija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/farmaceutski-tehnicar/3-biologija.pdf

Hromozomi čoveka. 7. Monogensko nasleđivanje. 8. Determinacija pola čoveka. 9. Posledice ukrštanja u srodstvu. 10. ... Poreklo čoveka. 7. Ekološki faktori. 8.

farmakognozija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/farmaceutski-tehnicar/3-farmakognozija.pdf

Paprika- latinski naziv,opis biljke,hemijski sastav i upotreba. 11.Ražena glavnica- latinski naziv,ciklus gljive, hemijski sastav i upotreba. 12.Koren ipekakuane- ...

patologija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/2-patologija.pdf

Smer: Pedijatrijska sestra – tehničar. II godina. Udžbenik:Patologija za drugi razred medicinske škole. Autor: Radoslav Borota. PITANJA. OPŠTA PATOLOGIJA:.

morfologija zuba – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/zubni-tehnicar/1-morfologija-zuba.pdf

Pljuvačne žlezde. 2. Jezik. 3. Usne. 4. Obrazi. 5. Мišići za žvakanje. 6. Mandibula. 7. Maksila. 8. Usna duplja. 9. Organi usne duplje. 10. Teporo - mandularni ...

infektologija sa negom iii – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/3-infektologija-sa-negom.pdf

Simptomi bolesti. 14. Patološko anatomske promene. 15. Dijagnoza bolesti. 16. Terapija. 17. Osipne groznice. [INFEKTOLOGIJA SA. NEGOM III –. MEDICINSKA ...

književnost za decu – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/medicinska-sestra-vaspitac/3-knjizevnost-za-decu.pdf

-DOSITEJ OBRADOVIĆ- LAV I MIŠ. • -JOVAN JOVANOVIĆ )MAJ -TAŠI,TAŠI,PAČIJA ŠKOLA,MATERINA MAZA. • -DUŠAN RADOVIĆ- PLAVI ZEC,DECA VOLE ...

farmaceutska tehnologija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/farmaceutski-tehnicar/2-farmaceutska-tehnologija.pdf

Sedimentacija i dekantovanje. 16.Emulgovanje,emulgatori i tehnike izrade emulzija. [FARMACEUTSKA. TEHNOLOGIJA –. MEDICINSKA ŠKOLA] ...

anatomija i fiziologija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/1-anatomija-i-fiziologija.pdf

I godina. Udžbenik: Anatomija i fiziologija za 1.razred medicinske i zubotehničke škole. Autori: Ivan Anđelković, Aleksandar Stajkovac, Aleksandar Ilić. PITANJA:.

zdravstvena nega 1 – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/ginekolosko-akuserska-sestra/1-zdravstvena-nega.pdf

PRVI DEO. 1. Opšti zada i, pri ipi nege i sestrinstva; etika medicinskih sestara. VEŽBA . 1. Upoznavanje pribora, aparata, sredstava . Rad a odeća i ere lič e ...

laboratorijske tehnike – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/laboratorijski-tehnicar/2-laboratorijske-tehnike.pdf

23. Hranljive podloge. 24. Vrste hranljivih podloga. 25. Uzimanje,obeleiavanje i transport bioloKkog materijala. 26. Mikroskop i delovi mikroskopa.

farmaceutska hemija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/farmaceutski-tehnicar/4-farmaceutska-hemija.pdf

Udžbenik: Farmaceutska hemija za 3. i 4. razred. Autori: Milene Pokrajac i Dragoljuba Panića. PITANJA: ISPITNA PITANJA ZA UČENIKE NA PREKVALIFIKACIJI.

zdravstvena nega – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/medicinska-sestra-tehnicar/2-zdravstvena-nega.pdf

Smer: Medicinska sestra – Tehničar. I I godina. Udžbenik:)dravstve a ega 2 za drugi razred edici ske škole. Autori: A. Baljozović, K. Jojkić, R. Hiti, N. Baljozović.

zdravstvena nega 3 – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/ginekolosko-akuserska-sestra/3-zdravstvena-nega.pdf

III godina. Udžbenik: Za 3. razred edi i ske škole. Autori: Rad ila Popović, Petar Borović ... 3. Kompleksne metode rada. 3. Zdravstveno – vaspitna sredstva. 1.

muzička umetnost i ili ii – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/1-muzicka-umetnost.pdf

Predstavnici baroka (Johan Sebastijan Bah, Georg Fridrih Hendl)?. 8. Muzika klasicizma? 9. Muzički oblici klasicizma (cikličan oblik, sonatni oblik, sinfonija, ...

pedijatrija sa negom – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/medicinska-sestra-tehnicar/4-pedijatrija-sa-negom.pdf

13. Smanjena i povećana funkcija hipofize. 14. Hipotireoidizam i hipertireoidizam. 15. Diabetes mellitus. 16. Komplikacije diabetes mellitusa. [PEDIJATRIJA SA.

prva pomoć – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/zubni-tehnicar/1-prva-pomoc.pdf

Povrede pojedinih telesnih segmenata. 1.povrede glave. 2.povrede organa, grudnog koša, trbuha i karlice. 3.strana tela. 9.Ostale povrede. 1.kraš blast povrede.

muzičko vaspitanje – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/farmaceutski-tehnicar/1-muzicko-vaspitanje.pdf

Predstavnici baroka (Johan Sebastijan Bah, Georg Fridrih Hendl)?. 8. Muzika klasicizma? 9. Muzički oblici klasicizma (cikličan oblik, sonatni oblik, sinfonija, ...

zdravstvena psihologija – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/kozmeticki-tehnicar/2-zdravstvena-psihologija.pdf

Šta je psihologija i šta proučava? 2. Definicija i oblasti primene zdravstvene psihologije. 3. Definišite i navedite razlike između oseta, opažaja i osećaja. 4.

zdravstvena nega 4 – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/ginekolosko-akuserska-sestra/4-zdravstvena-nega.pdf

6.URGENTNA STANJA U PULMOLOGIJI. 1.AKUTNA RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA .MEHANIČKA; KONTROLISANA MEHANIČKA STANJA ASISTIRANA ...

pedijatrija sa negom iii – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/3-pedijatrija-sa-negom.pdf

Kvinkeov edem. 23. Ekcem i bakterijske infekcije kože. 24. Scabies. 25. Psorijaza. 26. Gonoreja. 27. Anemije. 28. Agranulocitoza. 29. Trombocitopenije. 30.

dečija psihologija– medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/medicinska-sestra-vaspitac/3-decija-psihologija.pdf

ačaj dečije psihologije-uvod. 2. Razlika iz edju lo gitudi al og i horizo tal og postupka u istraživa ju. 3. Metode posmatranja.Biografsko i sistematsko posmatranje.

ustav i prava građana – medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/4-ustav-i-prava-gradjana.pdf

Pojam i vrste ustava. 2. Razvoj ustava i ustavnosti u svetu. 3. Suština principa ustavnosti i zakonitosti. 4. Ustavni sud i redovni sudovi. 5. Pojam i vrste ...

zdravstvena nega dece– medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/1-zdravstvena-nega-dece.pdf

Izvođenje dezinfekcije. 5. Priprema materijala za sterilizaciju. 6. Suva sterilizacija. 7. Vlažna sterilizacija. 8. Priprema zavojnog materijala,rukavica i instrumenata ...

psihologija i dečija psihologija– medicinska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/3-psihologija-i-decija-psihologija.pdf

Značaj dečije psihologije-uvod. 2. Analiza crteža deteta. 3. Šta je socializacija i koji su agensi socijalizacije. 4. Periodizacija dečijeg duševnog razvoja po ...

mikrobiologija sa epidemiologijom – medicinska ... - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/farmaceutski-tehnicar/2-mikrobiologija-sa-epidemiologijom.pdf

Дизентерична амеба.Токсоплазма гонди. 27. Аскарис лумбрикоидес. 28. Ентеробиус вермикуларис.Трихинела спиралис. 29. Тениа ехинококус. 30.

mikrobiologija sa epidemiologijom– medicinska ... - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-medicinska-skola/pedijatrijska-sestra-tehnicar/2-mikrobiologija-sa-epidemiologijom.pdf

Streptokok.Najserija. 9. Korinebakterijum difterije.Klostridijum. 10. Mikobakterijum tuberkulozis. 11. Ešerihija koli. 12. Salmonele. 13. Proteus.Pseudomonas. 14.

LATINSKI JEZIK - Srednja škola Blato

https://ssblato.hr/wp-content/uploads/2018/11/Latinski-1.pdf

Vrste riječi u latinskom jeziku. Deklinacija i konjugacija. Imenice I. ili a-deklinacije u jednini. Od Troje do Rima. Patria. 5. Glagoli I. ili a-konjugacije u prezentu.

računovodstvo iv – ekonomska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-ekonomska-skola/ekonomski-tehnicar/4-racunovodstvo.pdf

Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća. 2. Kalkulacija cena trgovinske robe. 3. Dokumentacija vezana za nabavku robe. 4. Evidencija nabavke robe kada ...

bankarsko poslovanje – ekonomska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-ekonomska-skola/finansijski-tehnicar/3-bankarsko-poslovanje.pdf

Pojam i definicija banke. 2. Vrste banaka. 3. Bankarski sistem (pojam, uloga i vrste). 4. Osnovne karakteristike današnjeg bankarskog sistema naše zemlje. 5.

poslovna ekonomija i – ekonomska škola - Akademija Oxford

https://www.akademijaoxford.com/pdf/ispitna-ekonomska-skola/ekonomski-tehnicar/1-poslovna-ekonomija.pdf

Pojam, predmet i ciljevi izučavanja poslovne ekonomije. 2. Nosioci privređivanja. 3. Pojam i nastavak preduzeća. 4. Karakteristike preduzeća. 5. Elementi ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.